Den Haag: websites

« menu

Nederlands

Geschiedenis van Den Haag

http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/geschiedenis_den_haag_inhoud.htm

C. Schram, De Geschiedenis van Den Haag [ gedeeltelijk raadpleegbaar via archive.org ]
menu: https://web.archive.org/web/20130513123602/http://historie.hdpnet.nl/geschied.htm
Inleiding: http://historie.hdpnet.nl/gesch01.htm [dode link]
1200-1299: http://historie.hdpnet.nl/gesch02.htm [dode link]
1300-1356: http://historie.hdpnet.nl/gesch03.htm [dode link]
1350-1399: http://historie.hdpnet.nl/gesch04.htm [dode link]
1400-1436: https://web.archive.org/web/20130513145727/http://historie.hdpnet.nl/gesch05.htm
1433-1486: https://web.archive.org/web/20130513171310/http://historie.hdpnet.nl/gesch06.htm
[1460-1629]: De Haagse Stadsrechten en Verdedigingswerken: https://web.archive.org/web/20130606095040/http://historie.hdpnet.nl/verdig.htm
1494-1555: http://historie.hdpnet.nl/gesch07.htm [dode link]
1555-1566: De aanloop naar de Opstand: http://historie.hdpnet.nl/gesch08.htm [dode link]
1566-1584: De eerste jaren van de Opstand: http://historie.hdpnet.nl/gesch09.htm [dode link]
1584-1648: De laatste jaren van de opstand: http://historie.hdpnet.nl/gesch10.htm [dode link]
[1600-1700]: Wederopbouw en groei in de 17e eeuw: http://historie.hdpnet.nl/gesch11.htm [dode link]
[1600-1700]: Kermis in de 17e eeuw & De Winterkoning van Bohemen: https://web.archive.org/web/20160326092321/http://historie.hdpnet.nl/gesch12.htm
De laatste jaren van de 17e eeuw: https://web.archive.org/web/20160911161956/http://historie.hdpnet.nl/gesch13.htm
De eerste helft van de 18e eeuw, Het tweede Stadhouderloze tijdperk: http://historie.hdpnet.nl/gesch14.htm [dode link]

De kortste geschiedenis van Den Haag (Haags Gemeentearchief)
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/haags-gemeentearchief/to/De-kortste-geschiedenis-van-Den-Haag.htm [dode link]
R. Bartels, T. de Nijs, De kortste geschiedenis van Den Haag (Gemeente Den Haag, Haags Gemeentearchief, PDF, 651 kB)
[Raadpleegbaar via archive.org]
https://web.archive.org/web/20160305135455/http://www.denhaag.nl/web/file?uuid=0465e85e-277a-410b-89d7-47eb3d890924&owner=bfadc11e-971e-465e-b613-5da689f27cd0&contentid=6852

De allerkortste geschiedenis van Den Haag (Het merk Den Haag)
http://www.merkdenhaag.nl/de-allerkortste-geschiedenis-van-den-haag

De geschiedenis van de stad Den Haag door de eeuwen heen (Infonu)
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/158844-de-geschiedenis-van-de-stad-den-haag-door-de-eeuwen-heen.html

Geschiedenis van Den Haag (Geschiedenis van Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland)
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/locatie/geschiedenis-van-den-haag

Den Haag, bestuurlijk centrum sinds de middeleeuwen (Geschiedenis van Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland)
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/thema/den-haag-bestuurlijk-centrum-sinds-de-middeleeuwen


English

Short History of The Hague
https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/english/short_history_the_hague.htm

R. Bartels, T. de Nijs, The Briefest History of The Hague (Municipality of The Hague, The Hague Municipal Archive, PDF, 956 kB)
https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=81906579-da21-4434-bc97-8a8816124310&owner=bfadc11e-971e-465e-b613-5da689f27cd0&contentid=6859 [dode link]

The shortest history of The Hague (The Brand The Hague)
www.brandthehague.nl/shortest-history-hague

A short history of The Hague (Municipality of The Hague)
https://www.denhaag.nl/en/in-the-city/introducing-the-hague/a-short-history-of-the-hague.htm
https://web.archive.org/web/20160830050206/http://www.denhaag.nl/en/residents/introducing-the-hague/to/A-short-history-of-The-Hague.htm

The City of The Hague, South Holland (Holland History)
www.hollandhistory.net/holland_country_and_cities/the-hague/the-hague-holland.html

History of The Hague (Europe-cities: A comprehensive source of information about travelling to Europe)
https://web.archive.org/web/20171127224854/http://www.europe-cities.com/destinations/netherlands/cities/the_hague/history-period/


Français

Histoire de La Haye en bref (La municipalité de La Haye)
https://www.denhaag.nl/fr/dans-la-cite/introduction-de-la-haye/histoire-de-la-haye-en-bref.htm

R. Bartels, T. de Nijs, La plus breve histoire de La Haye (Ville de La Haye, Archives municipales de La Haye, PDF, 961 kB)
https://web.archive.org/web/20091124142300/https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=437db4ba-cc5d-4468-b526-656657fe2b46&owner=bfadc11e-971e-465e-b613-5da689f27cd0&contentid=6856