Den Haag: straten

« menu

> Den Haag: eigendomsbewijzen, koopbrieven van grond en of huizen
> Den Haag: plattegronden
> Den Haag: infrastructuur en transport


Artikelen

1911 Morren
T. Morren (1867-1920), "Haagsche straatnamen: Nalezing op het boekje van den heer D. S. van Zuiden II.",
Die Haghe: bijdragen en mededeelingen, 12 (1911) pp.153-383

1910 Morren
T. Morren (1867-1920), "Haagsche straatnamen: Nalezing op het boekje van den heer D. S. van Zuiden I.",
Die Haghe: bijdragen en mededeelingen, 11 (1910) pp.230-383


Artikelen in encyclopedia

Categorie: Straat in Den Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Straat_in_Den_Haag


Boeken

1984 (2006) Veldhuijzen, Slechte
S.E. Veldhuijzen (1940-2003), C.H. Slechte, Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in 's-Gravenhage (De straat waarin wij wonen, 1),
Den Haag, Kruseman, 1984 (XXVIII + 390 pp., 25 cm, ISBN 90.233.0456 X)
Bewerkt en uitgebreid door K. Stal [onder] beeldredactie van W. de Koning Gans tot: Den Haag, straten en hun namen,
Zwolle, Waanders + Den Haag, Haags Gemeentearchief, 2006 (480 pp., 25 cm, ISBN 90.400.8218.9)

1935 (1948) Kerdijk
F. Kerdijk (1879-1972), Haagsche straatnamen,
's-Gravenhage, Van Stockum, 1935 (VI + 103 + [6] pp., 23 cm); Den Haag, C. Blommendaal, 1948 (2de druk, 125 pp.)
p.[I] kaft https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000036464:00005
p.[III titelblad] p.[V] Voorwoord.
p.1 A p.5 B p.12 C p.16 D p.22 E p.24 F p.27 G p.30 H p.37 I-J p.41 K p.48 L p.52 M p.57 N p.60 O p.62 P p.67 Q-R p.71 S p.80 T p.84 U-V p.96 W p.100 IJ-Y p.101 Z 

1912 Morren
T. Morren (1867-1920), Haagsche straatnamen voorheen en thans,
's-Gravenhage, Mouton, 1912 (437 pp., 19 cm)

1909 Van Zuiden, Van Gelder
D.S. van Zuiden, H.E. van Gelder, Haagsche straatnamen in hun afkomst en beteekenis nagespoord en toegelicht,
Gouda, Van Goor, 1909 (XX + 108 pp., __ cm; met een inleiding van H.E. van Gelder; met een plattegrond van 's-Gravenhage en Scheveningen aangevende de geleidelijke uitbreidingen tot heden)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:044873000:00001
p.I [titelblad] p.III Voorwoord. p.V Inleiding. 
['s Gravenhage]: p.1 A p.4 B p.11 C p.14 D p.17 E p.18 F p.20 G p.24 H p.31 I p.32 J p.36 K p.41 L p.45 M p.48 N p.52 O p.53 P p.58 R p.62 S p.71 T p.74 V p.78 W p.81 X p.82 IJ-Z
Scheveningen: p.84 A p.85 B p.87 C-D p.88 E-G p.89 H p.90 J p.91 K p.92 L p.93 M p.94 N-P p.95 R p.96 S p.97 V p.98 W p.100 IJ-Z 
Verdwenen Straatnamen en Straten 's Gravenhage: p.101 A-B p.102 C-G p.103 H-K p.104 L-P p.105 R-S p.106 U-W
[Verdwenen Straatnamen en Straten] Scheveningen: p.107 D-N p.108 O-W 
p.[A] Plattegrond van 'Gravenhage en Scheveningen aangevende de geleidelijke uitbreiding van 1250 tot heden.

1896 De Goede
[_. de Goede], Wegwijzer door 's Gravenhage's straten en vermelding van oorsprong van stratennaam, van personen naar wie sommige dier straten zijn genoemd, enz. enz.,
's-Gravenhage, J. van der Schouw, 1896 (60 pp., 20 cm + plattegrond van 's Gravenhage, 28 × 32 cm)


Websites

Haagse straatnamen (Den Haag zoals het was.)
https://web.archive.org/web/20161105080924/http://www.denhaagzoalshetwas.nl/haagse-straatnamen/

Korte geschiedenis van (enkele) straten
https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/stran.htm (straten in het Centrum van Den Haag ten noorden van Poten en Spuistraat) [Achterom-Vlamingstraat]
https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/strt.htm [Ammunitiehaven-Wijnhaven]
https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/stras.htm (straten in de Stationsbuurt en Rivierenbuurt) [Binckhorstlaan-Zieken]
https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/straz.htm (straten in het Centrum van Den Haag, ten zuiden van Spuistraat en de Poten) [Ammunitiehaven-Zwarteweg]

Straten [in Den Haag]
https://www.denhaag.wiki/index.php/nl/straten

Straatnamencollectie
https://haagsgemeentearchief.nl/straatnamencollectie/