Loosduinen

« menu

Loosduinen: abdij

Abdij van Loosduinen Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Loosduinen

W.E. den Hertog (1913-2008), De abdij van Loosduinen: Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572,
[Den Haag], Uitgeverij "De Nieuwe Haagsche", 1997 (ISBN 90.72766.21.0, 476 pp., 26 cm)
Loosduinen: algemene geschiedenis: artikelen

De geschiedenis van het dorp Loosduinen
https://www.loosduinsmuseum.nl/over-loosduinen/geschiedenis/


Loosduinen: algemene geschiedenis: artikelen in encyclopedia

Deutsch
Loosduinen Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

English
Loosduinen Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

Italiano
Loosduinen Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

Nederlands
Loosduinen Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosduinen
Loosduinen Plaatsengids (G. van Berkel, K. Samplonius) https://www.plaatsengids.nl/loosduinen
Loosduinen Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 7 (1846) pp.432-436 (A.J. van der Aa) https://books.google.nl/books?id=bLBUAAAAcAAJ&pg=PA432
Loosduinen Vaderlandsch woordenboek 22 (1792) pp.157-160 (J. Kok)
https://www.dbnl.org/arch/kok_013vade22_01/pag/kok_013vade22_01.pdf
Loosduynen [na Eykenduinen] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden 3 (1732) pp.128-136 (I. le Long, A. Rademaker) https://books.google.nl/books?id=YNxeAAAAcAAJ&pg=PA128


Loosduinen: algemene geschiedenis: boeken

1927 Van Bergen

E. van Bergen (1853-1937), Geschiedenis van Loosduinen, Loosduinen, Electr. drukkerij Kleijwegt, 1927 (111 pp., 23 cm)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000118733

1720 Van Heussen
H.F. van Heussen, Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage of beschrijving van de kerken, kloosters, Godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ... : Getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters [...] (Oudheden en gestichten van Nederland, 9),
Leiden, Christiaan Vermey, 1720, ([12] + CXXVIII + 506 + [14] pp., "Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door Hendrik van Rijn"),
Herdruk: Utrecht, Harmannus Besseling, 1744
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.348-427), Scheveningen (pp.427-431), Eikenduinen (pp.431-432) en Loosduinen (pp.432-475).]
1720: https://books.google.nl/books?id=51NeAAAAcAAJ
1720: https://books.google.nl/books?id=sk03AAAAMAAJ
1744: https://books.google.nl/books?id=yW9XAAAAcAAJ

1469-1470 De Beka, Clerc uten Laghen Landen
J. de Beka, Clerc uten Laghen Landen, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,
[Noord-Holland], 1469-1470 (handschrift, papier, II + 151 fols., 26.7 × 21.2 cm (20.5 × 14.9 cm), 2 kolommen, 39 regels, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (KB), Kostbare Werken (KW) 71 F 30, fol. 1r: "welc buuc van den cronike is begonnen te scriven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tsestich des daech na Sinte Baven dach ende is volscreven int ons Heren M CCCC ende LXX opten XVIIden dach in maerte", met aanvullingen tot 1494]
ander exemplaar: [Noordelijke Nederlanden, Salland, Twente, Gelre, 1400-1500, met vervolgen tot 1432)], Utrecht, Universiteitsbibliotheek (UB) HSS 1802 (8 K 7)
(handschrift, 20.7 x 15.6 cm (27.1 x 20.1 cm), “Incipit: Dyt syn die croniken van den sticht van Utrecht ende van hollant elck bij hem.”)
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-280423&lan=en#page//14/41/90/144190412578912413003995895399654592006.jpg/mode/1up
uitgave 17[40]:
uitgave 1867: B.J.L. de Geer van Jutphaas, Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke : (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see) (Werken / uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; Nieuwe Reeks 6, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen), Utrecht, Kemink, 1867 (X + 172 pp., 23 cm)
[Bevat gegevens over: Loosduinen (pp.47, 87-88) en Den Haag (p.99).]
https://books.google.nl/books?id=U7A6AAAAcAAJ
19__: http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/beke/bekeNL02deel1.pdf


Loosduinen: bibliotheek

Bibliotheek Loosduinen (met Historisch InformatiePunt (HIP)), Loosduinse Hoofdstraat 555, 2552 AE Den Haag
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Loosduinen.htm


Loosduinen: buitenplaatsen

> Buitenplaatsen

Landgoed Ockenburgh Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Ockenburgh

Geschiedenis Landgoed Ockenburgh
https://www.buitenplaatsockenburgh.nl/over/geschiedenis/

1892 A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
p.56 A4c Verdere omstreken[: Ockenburg]


Loosduinen: gebouwen

De Korenaer/Prins Maurits Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Korenaer/Prins_Maurits


Loosduinen: personen

Albrecht van Voorne (<1247-1287), Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Voorne
Aleid van Kleef (getrouwd 1186) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Kleef
Anna van Egmond (circa 1493-1563) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Egmond_(ca._1493-1563)
Dirk VII van Holland (11__-1203) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VII_van_Holland
Floris IV van Holland (1210-1234) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_IV_van_Holland
Daniël Haringh (1641-1713) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Haringh
Daniël Haringh (1641-1713) Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Haringh
Machteld van Brabant (1200-1267) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Brabant_(1200-1267)
Margaretha van Holland =Margaretha van Henneberg (1234-1276) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Holland
Loosduinen, Margaretha van Henneberg (Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland) https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1246
Johannes Meursius (1579-1639) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Meursius
Philips III van Duivenvoorde, heer Van Polanen (circa 1248-na 1301) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_III_van_Duivenvoorde
Franciscus Verburch (1616-1708) Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Verburch


Loosduinen: plattegronden
Loosduinen: stichtingen en Verenigingen

Stichting Oud Loosduinen
https://www.loosduinsmuseum.nl/museum-info/stichting-oud-loosduinen/


Loosduinen: theater

Licht op Loosduinen: Het wonder van Margaretha en de geboorte van Den Haag
http://lichtoploosduinen.nl/

P. Bogaards, Compilatie Het Wonder van Margaretha, 2017 jun 04
(Compilatie van hoogtepunten uit het door Licht op Loosduinen geproduceerde muziektheaterstuk ‘Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag’, opgevoerd op 12, 13, 19 en 20 mei 2017 in de Abdijkerk van Loosduinen. De basis van dit stuk is de ‘legende van Loosduinen’ volgens welke gravin Margaretha van Henneberg in 1276 maar liefst 365 kinderen baarde. Zij was de zus van graaf Willem II, een van de stichters van Den Haag.)
https://youtu.be/YkC8p7RAEXg (video 52:25)Loosduinen: video

De geboorte van Den Haag en het wonder van Loosduinen, 2017 feb 09
https://youtu.be/--KUeRo3e8Y (video 10:26)


Loosduinen: waterwegen

Loosduinsevaart Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosduinsevaart


Loosduinen: websites

C. Schram, Loosduinen, voormalig dorp, thans buitenwijk van Den Haag (Den Haag, Hoofdstad van Zuid Holland, Regeringsstad en Residentie van Nederland)
https://web.archive.org/web/20160910142313/http://historie.hdpnet.nl/losdun.htm


Loosduinen: wonder van Loosduinen

R. van der Spiegel, “Middeleeuwen: 364 baby’s voor Margaretha” / “364 baby’s: Het wonder van Loosduinen”, Haagse Historie, 1 (2017 voorjaar) 3 pp.28-29, 31