Den Haag: lofdichten

« menu

1668 (1700) Van der Does
J. van der Does, 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaecklijckheden,
's Graven-Hage, Hermannus Gael, 1668 (eerste druk, [16] + 143 + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=2E0_AAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=A1piAAAAcAAJ