Den Haag: grafschriften

« menu

1715 (1777-1781) Timareten, Frese
Phileleutherus Timaretes (pseudoniem van Theodorus Janssonius van Almeloveen), Albertus Frese (1714-1788),
Verzameling van gedenkstukken in Nederland,
'sGravenhage, H.H. van Drecht, 1715 (eerste druk)
Verzameling van gedenkstukken in Nederland, uit geestelyke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten en opentlyke plaetsen by een vergadert, ter onsterflyke gedachtenisse van doorluchtige land- en zee-voogden, en andere helden, die herstelders en beschermers der vaderlandsche vryheit zyn geweest [...] 
’s Gravenhage, Isaac du Mee, 3 delen (tweede druk)  ["voorheen in het Latyn aengelegd en uitgegeven door P. Timareten; en nu met verscheidene gedenkstukken van vroeger en later tyd, vermeerdert en met Nederduitsche vertaelingen en afbeeldingen opgeheldert, andermael in het licht voorgesteld door A[lbertus] F[rese]"],
1 (1777): De stad Delft
https://books.google.nl/books?id=aElbAAAAQAAJ
http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/id/dpo:10822:mpeg21
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:10822:mpeg21
2 (1778): s'Gravenhage en Scheveningen
https://books.google.nl/books?id=nQlcAAAAcAAJ
3 (1781): Dordrecht ('s Gravenhage, H.H. van Drecht)
https://books.google.nl/books?id=xJNYAAAAcAAJ