Den Haag: algemene geschiedenis: bibliografieën

« menu

1892 A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
pp.1-12 A1 Algemeene Geschiedenis en Beschrijving van 's-Gravenhage
pp.12-18 A2 Bijzondere Geschiedenis en Beschrijving van 's-Gravenhage
pp.57-69 A5 Algemeene en Provinciale geschiedenis van Nederland in betrekking tot 's-Gravenhage