Den Haag: handel, nijverheid, gilden

« menu

Bibliografieën

1894 A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
pp.222-223 B4c1 Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Enkele stukken): De Gilden

1892 A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
pp.25-27 A3d Nijverheidsgebouwen