Den Haag: gebouwen: Huis ten Bosch (1645-...)

« menu

> Den Haag: gebouwen
> Den Haag: Haagse Bos


Artikelen / Articles

English
History of Huis ten Bosch Palace https://www.royal-house.nl/topics/huis-ten-bosch-palace/history
Huis ten Bosch Palace https://web.archive.org/web/20120101121038/http://www.koninklijkhuis.nl/english/Palaces/Huis_ten_Bosch_Palace.html

Nederlands
Geschiedenis Huis ten Bosch https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-paleis-huis-ten-bosch/geschiedenis
Paleis Huis ten Bosch https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/paleis_huis_ten_bosch.htm
Paleis Huis ten Bosch https://denhaag.com/nl/paleis-huis-ten-bosch
Paleis Huis ten Bosch https://www.hethuisvanoranje.nl/18%20Vorstelijke%20Verblijven/PaleisHuistenBosch.html
Paleis Huis ten Bosch https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/paleis-huis-ten-bosch--521b550e-9570-454f-a2c3-7e0496aee0cb
Paleis Huis ten Bosch – Woonpaleis van het Koninklijk gezin https://historiek.net/huis-ten-bosch-paleis-geschiedenis/89143/


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Català 
Palau Huis ten Bosch Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Palau_Huis_ten_Bosch
Deutsch Huis ten Bosch Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch
English Huis ten Bosch Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch
Espagñol Palacio Huis ten Bosch Wikipedia: la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Huis_ten_Bosch
Français Huis ten Bosch Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch
Italiano Huis ten Bosch Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch
Nederlands Paleis Huis ten Bosch Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_Huis_ten_Bosch
Norsk Huis ten Bosch Wikipedia: den frie encyklopedi https://no.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch
Português Palácio de Huis ten Bosch Wikipédia: a enciclopédie livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Huis_ten_Bosch
Svenska Huis ten Bosch Wikipedia: den fria encyklopedin https://sv.wikipedia.org/wiki/Huis_ten_Bosch


Bibliografieën

1892
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
pp.32-33 A4a [Huys in 't Bosch]


Plattegronden / MapsVideo

R. Evers, Binnenkijken op Paleis Huis ten Bosch, het thuis van Willem-Alexander en Máxima, 2019 jul 03
https://youtu.be/CJhrA2HllLk?t=19 (video 0:19-6:13)