Den Haag: gebeurtenissen

« menu

> Den Haag: chronologische overzichten


Bibliografieën / Bibliographies

1892
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 1
p.76 A6 Historische gebeurtenissen te 's-Gravenhage voorgevallen of in betrekking tot hare geschiedenis en die des Vaderlands
p.76 A6 1279
p.77 A6 1279-1573
p.78 A6 1584-1609
p.79 A6 1619-1661
p.80 A6 1623-1651
p.81 A6 1654-1660
p.82 A6 1662-1669
p.83 A6 1663-1695
p.84 A6 1695