Den Haag: sociale zorg

« menu

> Den Haag: hofjes


Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
pp.14-15 C4A Finantiewezen: Vereffenen van boedels en nalatenschappen: Weeskamers
p.110 F7e Hofjes, Gasthuizen
p.111 F7f Armen en Armbestuur