Woorden in archivalia

« menu

2012 Dumont
A. Dumont, Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen, 2012 (5de editie)
www.dumont-andre.nl/woordenboek/alfa.html
http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
www.genealogieonline.nl/naslag/woordenboek/

1989 (2019) Vreemde
[?], Vreemde woorden in archieven, Groningen, Groninger Archieven, 1989 (2019, 18 pp.)
https://www.groningerarchieven.nl/images/projecten/Vreemde-Woorden-In-Archieven.pdf