Geld in de Nederlanden (1200-1700, numismatiek, prijsontwikkeling)

« menu

Artikelen in de Wikipedia: de vrije encyclopedie
Lijst van numismatische termen
Lijst van oude muntsoorten in de Lage Landen

Categorie: Gouden munt
Categorie: Historische munteenheid
Categorie: Koperen munt
Categorie: Nederlandse munt
Categorie: Numismatiek
Categorie: Zilveren munt

Achtentwintig (munt)
Albus (munt)
Arnoldusgulden > Goudgulden
Botje (munt)
Braspenning
Carolusgulden
Cromstaert > Kromstaart (munt)
Daalder
Drieguldenstuk
Ducaton
Duit
Dukaat
Écu
Flabbe
Florijn > Nederlandse gulden
Geschiedenis van de Nederlandse gulden
Gosseler
Gouden rijder
Goudgulden
Groot (munt)
Gulden > Nederlandse gulden
Hollandse pond
Hornsche gulden > Goudgulden
Jangelaar
Karolingische muntsysteem
Karolusgulden > Carolusgulden
Klapmuts > Achtentwintig (munt)
Korte (munt)
Kromstaart (munt)
Leeuwendaalder
Maille (munt)
Mijt (munt)
Nederlandse gulden
Nobel (munt)
Obool
Oortje (munt)
Patagon
Peerdeken > Snaphaan (munt)
Penning
Plak (muntstuk)
Rijksdaalder
Schelling
Schild > Écu
Snaphaan (munt)
Spaanse mat (munt)
Stoter
Stuiver
Vierduitstuk
Vierlander
Vlaamse pond
Vuurijzer (munt)
Witte (munt)
Zilveren rijder


Boeken

2003 Nijssen, Van Laere

R. Nijssen, R. van Laere,
Klinkende munt: muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden, 1437-1552 (Limburgse studies, 1: Limburg - Het oude land van Loon, extranummer, 3),
Hasselt, Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg + Wijer, Limburgse Studies, 2003 (320 pp., 24 cm) [met op pp.57-216 een overzicht van de waarden van munten; met op pp.220-317 een alfabetische lijst van munten met afbeeldingen]

1997 (2000) Grolle

J.J. Grolle, De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434,
Amsterdam, Stichting 'De Beeldenaar', 1997 (1ste druk, 2 delen, 30 cm, ISBN 90.76300.01.1)
1 (1997): Munten en documenten ([405] pp.)
2 (1997): Bronnen en registers ([405] pp.)
Amsterdam, De Nederlandsche Bank + Leiden, Primavera Pers, 2000 (2de herziene en vermeerderde druk), 3 delen (32 cm, ISBN 90.804784.3.1)
1 (2000): Inleiding en catalogus (XII + 195 pp.)
2 (2000): Facsimile's met transcriptie (V + 257 pp.)
3 (2000): Bronnen, tabellen en registers (V + 333 pp.)

1996 Vanhoudt
H. Vanhoudt, Atlas der munten van België: van de Kelten tot heden,
Herent, Hugo Vanhoudt, 1996 (180 pp. + [192] platen, 30 cm, ISBN 90.9009686.8)

1995 Van Gelder
H.E. van Gelder (1916-1998), Gedrukte muntplakkaten: catalogus van gedrukte muntplakkaten vóór 1815 in de collecties van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden en Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht,
Leiden, Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 1995 (4 + [128] pp., 30 cm)

1986-2002 Van Beek, Arkesteijn, Van Gelder
E.J.A. van Beek, N.L.M. Arkesteijn, H.E. van Gelder (1916-1998) (red.),
Encyclopedie van munten en bankbiljetten,
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1986-2002, 3 delen (losbladig, met aanvullings- en vervangingsbladen tot en met aanvulling 38 van nov 2002, in 3 ringbanden, 27 cm + CD-ROM Regas Munt CD-ROM: databank voor muntverzamelaars, ISBN: 90.6500.751.2)
http://www.muntenenpapiergeld.nl/
http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Index

1965 (2002) Van Gelder
H.E. van Gelder (1916-1998),
De Nederlandse munten (Aula-boeken, 213),
Utrecht (+ Antwerpen), Het Spectrum, 1965 (1ste druk, 272 pp., 19 cm), 2002 (8ste herziene en aangevulde druk, 296 pp., 22 cm, ISBN 90.274.6967.9)

1943-1964 Posthumus
N.W. Posthumus (1880-1960),
Nederlandsche prijsgeschiedenis,
Leiden, Brill + [?], Internationale Wetenschappelijke Commissie voor Prijsgeschiedenis, 1 (1943)-2 (1964) (29 cm)
1 (1943): Goederenprijzen op de beurs van Amsterdam 1585-1914, Wisselkoersen te Amsterdam 1609-1914 (CXXII + 660 pp.)
2 (1964): Goederenprijzen bij de kapittels van Utrecht 1348-1669, bij het St. Bartholomei-Gasthuis te Utrecht 1461-1914, bij de stad Utrecht 1402-1851, bij het St.Catherijnen-Gasthuis 1392-1800 en bij het Heilige geest- en kinderhuis 1482-1800, beide te Leiden, en bij het burgerweeshuis te Amsterdam 1562-1800 (CXLII + 830 pp., met medewerking van F. Ketner)

1866 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De Munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's tweede genootschap, 26ste stuk, 9e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1866 (VIII + 394 + [2] pp. + XXIII + [1] platen + uitslaande kaart, 27 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_9.htm
https://books.google.nl/books?id=mj5lAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=TFwFAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=ksIWAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=modiAAAAcAAJ

1862 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg, enz. van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 8e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1862 (VIII + 352 pp. + XXXIII platen, 26 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_8.htm
https://archive.org/details/demuntenderleen00chijgoog
https://archive.org/details/bub_gb_2TxaAAAAcAAJ
http://books.google.com/books?id=2TxaAAAAcAAJ
http://books.google.com/books?id=V8IWAAAAYAAJ

1859 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der Bisschoppen, van de Heerlijkheid en de stad Utrecht: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 7e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1859 (VI + 426 + [2] pp. + XXXI platen, 28 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_7.htm
https://books.google.nl/books?id=xTxaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=-IZiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=2j1lAAAAcAAJ

1858 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der voormalige Graafschappen Holland en Zeeland, alsmede der Heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 6e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1858 (VIII + 618 pp. + XLIV platen, 27 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_6.htm
https://books.google.nl/books?id=Sz5lAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=91dDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=D2U-AQAAMAAJ
https://books.google.nl/books?id=dodiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=x2jgu0DVguwC

1855 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden): van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 5e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1855 (688 pp. + XXII platen, 29 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_5.htm
https://books.google.nl/books?id=XodiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=4zhlAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=62Q-AQAAMAAJ
https://books.google.nl/books?id=tjxaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=zz1lAAAAcAAJ

1854 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel: van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26e stuk, 4e gedeelte),
Haarlem, de erven F. Bohn, 1854 (VIII + 449 + [1] pp. + XXI platen, 26 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_4.htm
https://books.google.nl/books?id=74ZiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=YGmrpZ-zl30C
https://books.google.nl/books?id=bTxaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=fWQ-AQAAMAAJ
https://books.google.nl/books?id=tD1lAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=yVhDAAAAcAAJ

1853 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26e stuk, 3e gedeelte),
Haarlem, Bohn, 1853 (VIII + 302 pp. + XXIII platen, 28 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_3.htm
https://archive.org/details/demuntendervoor02chijgoog
http://books.google.com/books?id=HsIWAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=UTxaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=LJ5cAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=s1hDAAAAcAAJ

1852 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 2e gedeelte),
Haarlem, Bohn, 1852 (VIII + 469 pp. + XXX platen, 28 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_2.htm
https://archive.org/details/demuntendervoor00chijgoog
https://archive.org/details/demuntendervoor01chijgoog
http://books.google.com/books?id=_8EWAAAAYAAJ
http://books.google.com/books?id=9TwGAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=qZ1cAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=90wVAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=_ztaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=rFhDAAAAcAAJ

1851 Van der Chijs
P.O. van der Chijs (1802-1867),
De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap, 26ste stuk, 1e gedeelte),
Haarlem, Erven F. Bohn, 1851 (470 pp. + XXXVI platen, 27 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.nederlandsemunten.nl/van_de_chijs/deel_1.htm
https://books.google.nl/books?id=iz1lAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=54ZiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=7VdDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=QzxaAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=ucEWAAAAYAAJ

1831-1838 (1848) Verkade
P. Verkade (1767-1848),
Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig vereenigde Nederlandsche provincien, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd [1576-1838],
Delft, Erve Adrianus Sterck + Delft, J. de Groot, 1831-1838 (1ste druk, 12 afleveringen, 30 cm)
Schiedam, Van Dijk, 1848 (2de druk, VI + 214 + 228 pp. + 204 platen, 30 cm)
Raadpleegbaar via internet:
1831-1838: https://books.google.nl/books?id=iE1SAAAAcAAJ
1848: https://books.google.nl/books?id=-IRQAAAAYAAJ
1848: https://books.google.nl/books?id=RGU-AQAAMAAJ


Websites

B. van Beek, Encyclopedie van munten en papiergeld (EMP)
[Bewerking van 1986-2002 Van Beek, Arkesteijn, Van Gelder]
http://www.muntenenpapiergeld.nl/
http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Index

Numismatiek
https://familiegeschiedenis.be/hulpwetenschappen/numismatiek


Omrekenen van bedragen

The Marteau Early 18th-Century Currency Converter: A Platform of Research in Economic History
www.pierre-marteau.com/currency/converter.html

Purchasing Power of British Pounds from 1270 to Present
www.measuringworth.com/ppoweruk

De waarde van de gulden / euro: Een vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met een ander jaar (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG)
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php