Oorkondeboeken Brabant

« menu

> Charterbanken, charterboeken


Charterbank Regionaal Archief Tilburg
http://charterbank.regionaalarchieftilburg.nl/
www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?search/context/keywords (Zoek met het trefwoord "charterverzameling".)
Of klik op onderstaande link:
www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/search/context/keywords/charterverzameling/withscans/0/start/0/limit/50/flimit/5

1979-2000 Camps, e.a.
H.P.H. Camps, M. Dillo, G.A.M. van Synghel, E.T. van der Vlist,
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 (Rijks geschiedkundige publicatiën),
's-Gravenhage, Nijhoff, + Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1a (1979)-2b (2000) (2 delen in 4 banden, 28 cm)
1a (1979): De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), 1e stuk (690-1294) (____ pp., ISBN 90.247.2214.4)
1b (1979): De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), 2e stuk (1294-1312) (____ pp., ISBN 90.247.2285.3)
2a (2000): De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Eerste stuk (709-1288) (XXI + ____ pp., ISBN 90.5216.115.1)
2b (2000): De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Tweede stuk (1289-1312) (IX + pp. ____-1556, ISBN 90.5216.115.1)
Raadpleegbaar via internet: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/obnb/
Aangevuld met delen 3 en 4 die niet in druk zijn verschenen, maar die wel via internet raadpleegbaar zijn:
3 (20__): [Noord-West Brabant: oorkonden van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena]
4 (20__): [Noord-Oost Brabant: oorkonden van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven]
Raadpleegbaar via internet als:
G. van Synghel, Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
www.donb.nl

1850-1854 Hermans, Van Hoogstraten, Van den Boogaard
C.R. Hermans (1805-1869), A. van Hoogstraten (1809-1883), M. van den Boogaard,
(Verzameling van) charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravenstein (Werken van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 4),
’s-Hertogenbosch, Stokvis, 1(1850)-2 (1854) (1003 + 788 pp., 24 cm)

1847-1848 Hermans
C.R. Hermans (1805-1869),
Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en meijerij van ’s Hertogenbosch (Werken van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 5),
’s Hertogenbosch, Stokvis, 1847-1848 (3 delen in 1 band, XLIX + 790 pp., 23 cm)

1844 Hermans
C.R. Hermans (1805-1869),
Analytische opgave der gedrukte charters, diploma's handvesten, plakaten, keuren, ordonnantiën, reglementen en andere staatsstukken, betrekkelijk de provincie Noord-Braband, van het jaar 704 tot en met het jaar 1648 (Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 1),
’s Hertogenbosch, Palier + Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 1844 (XIV + 359 pp, 23 cm) (Speciaal nummer van: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, 3e dl., 2e stuk, 1844)

1653 (1656, 1664, 1665, 1701) Anselmo
A. Anselmo (1589-1668),
Antonii Anselmo I.C. Antverpiensis Commentaria ad perpetuum edictum serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellæ evulgatum 12. Iulii. M.DC.XI. varijs interpretationibus, & declarationibus consilij collateralis, [...] Commentaria ad perpetuum edictum serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellæ evulgatum XII. Iulii. M.DC.XI. [...] Articulen ghetrocken uyt de landt-charteren, blyde incomsten, mitsgaders uyt de placcaten, [...],
Antverpiæ, apud Henricum & Cornelium Verdussen, 1653, 1656, 1664, 1665, 1701 (332 + 216 pp., Editio tertia, dimidiâ plus parte, plurimis in locis auctior, & indice coposiore, locupletior, tersior, & castigatior)
Raadpleegbaar via internet:
1653:
https://books.google.nl/books?id=QghPAAAAcAAJ
1656:
https://books.google.nl/books?id=cBGX-kUbZA8C
https://books.google.nl/books?id=tNIrAQAAMAAJ
1664:
https://books.google.nl/books?id=xoRFAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=gt1DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=zWPZc05S6F0C
1665:
1701:
https://books.google.nl/books?id=M-5YAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=Mt5fAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=kohEAAAAcAAJ