Oorkondeboeken Drenthe en Groningen

« menu

> Charterbanken, charterboeken


Cartago: Digitaal oorkondeboek Groningen, Drenthe en Oost-Friesland
www.cartago.nl

1896-1899 Blok
P.J. Blok (1855-1929), ), J. A. Feith, S. Gratama, J. Reitsma, C.P.L. Rutgers,
Oorkondenboek van Groningen en Drente,
Groningen, Wolters, 1 (1896)-2 (1899) (33 cm, 12 illustraties)
1 (1896): (VIII + 440 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&lv=1&bandnummer=bsb00070551&pimage=00001&suchbegriff=&l=de
2 (1899): (IV + 524 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00070552&pimage=6&v=5p&nav=&l=nl
Register Oorkondenboek van Groningen en Drente [op persoon en plaatsnaam]
www.cartago.nl/nl/edities-sp-650641196/register-ogd
Register Oorkondenboek van Groningen en Drente [op nummer en datum]
www.cartago.nl/nl/edities-sp-650641196/ogd

1789 De Sitter
Albert Johan de Sitter (1748-1814),
Voorloopig register van charters, privilegie╠łn, placaaten, ordonnantie╠łn ... Stad en Lande
betreffende, en kunnende dienen tot het opmaaken van derzelver groot placaat en charter-boek: loopende tot aan de reductie, of het jaar 1594
,
Groningen, Petrus Doekema, 1789 (VI + 319 pp.)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:5695:mpeg21