Oorkondeboeken Friesland

« menu

> Charterbanken, charterboeken
> Oudfries / Altfriesische Sprache / Old Frisian / Vieux frison (1200-1550)
> Woordenboeken Fries


1984 Vries
O. Vries, Correcties op P. Sipma, oudfriesche oorkonden I-III: aangevuld met een overzicht van schrijvershanden (Estrikken, 64),
Groningen, Stifting Freonen Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, 1984 (104 pp., 24 cm)

1927-2016 Sipma, Vries

P. Sipma, O. Vries, Oudfriesche oorkonden =Oudfriese oorkonden
(Oudfriesche taal- en rechtsbronnen, 1-3, 14 + Fryske Akademy, 510),
’s Gravenhage, Nijhoff, 1 (1927)-4 (1977) + Bornmeer, Fryske Akademy, 5 (2016)
1 (1927) Eerste deel (XV + 392 pp., 28 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000121750
2 (1933) Tweede deel (X + 382 pp., 28 cm)
https://books.google.nl/books?id=zREvAAAAMAAJ (snippet view)
3 (1941): Derde deel (XVIII + 241 pp., 28 cm) [met register]
https://books.google.nl/books?id=aREvAAAAMAAJ (snippet view)
4 (1977): Vierde deel (XIV + 330 pp., 28 cm, ISBN 90.247.1966.6)
https://books.google.nl/books?id=hWEeAAAAMAAJ (snippet view)
5 (2016): Vijfde deel (126 pp., 22 cm, ISSN 2352.6947 + ISBN 978.90.5615.401.1)

1857 Van Leeuwen
J. van Leeuwen (1787-1857), Alphabetisch register, of Algemeen repertorium op het Groot plakkaat- en charterboek van Friesland [=Groot placaat en charter-boek van Vriesland],
Workum, H. Brandenburgh, 1857 (XVII + 564 pp.)
https://books.google.nl/books?id=_a4Ny6CI47AC
https://books.google.nl/books?id=YJwBAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=1Zs6AAAAcAAJ
http://books.google.com/books?vid=KBNL:UBA000119435

1768-1793 Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Herbell
G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1733-1783), J.F.M. Herbell (1752-1819),
Groot placaat en charter-boek van Vriesland,
Leeuwarden, Willem Coulon (delen 1-4) + Leeuwarden, Hermannus Post (delen 5-6), 1 (1768)-5 (1793)
1 (1768): Aanvang neemende met de oudste Wetten der Vriezen; Eindigende met het jaar 1499.  Behelzende den grondslag hunner vryheit, gebouwt op de uitsteekenste voorrechten, in veele en voornaame givt-brieven glansryk doorstraalende; aangevuld met plegtige verbonden, onderscheydene accoorden, vrye geleyden, en andere aanmerkelyke stukken ([114] + 796 + [86] pp.)
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schwartzenberg1768
https://books.google.nl/books?id=IE1DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=JhNiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=nlRkAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=ds1kAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=LenFqBReqK0C
Register: www.cartago.nl/nl/edities-sp-650641196/bladzijde-pcv
2 (1773): Aanvang neemende met het Hoogbejaard Annael of Land-Boek van den Staatkundigen Kempo van Martena. Gevolgd van eenen ryken schat van uitmuntende, meest onuitgegevene, en uit oude Handschrivten getogene Stukken. Eindigende met het jaar 1542. ([4] + LXXXIX + [20] + 205 + [1] + [26] + 209-875 + [1] + [34] pp.)
https://books.google.nl/books?id=Yk1DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=3hJiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=5lRkAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=w81kAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=11FEgza1yTIC
3 (1778): Een ryk aantal van uitmuntende, zeer merkwaardige, soms onuitgegevene, en uit oude oorsprongelyke Handschrivten getogene Stukken. Aanvang neemende met het jaar 1543, en eindigende met het jaar 1578. ([4] + 1227 + [1] + [41] pp.)
https://books.google.nl/books?id=n01DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=iFVkAAAAcAAJ
4 (1782): Een ryk aantal van uitmuntende, zeer merkwaardige, meest onuitgegevene, en uit oude oorsprongelyke Handschrivten getogene Stukken. Aanvang neemende met het jaar 1579, en eindigende met het jaar 1604. ([3] + 1287 + [1] + [43] pp.)
https://books.google.nl/books?id=001DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=9FZkAAAAcAAJ
5 (1793): De Wetten, Placaaten, Ordonnantien, Reglementen, Resolutien en andere Stukken, geduurende de Staats-Regeering op het Staats-, Burgerlijk en Kerkelijk-bestier dier Provincie gemaakt; loopende tot op den jaare 1686. ([6] + 1261 + [46] pp.)
https://books.google.nl/books?id=xsjkvBzXPHgC
https://books.google.nl/books?id=LVdkAAAAcAAJ

1765 Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1733-1783),
Register van Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien, Handvesten, Ordonnantien, Edicten, Placaten, Publicatien, Notificatien, Resolutien, Instructien, Octroyen en Missiven: Zullen dienen, volgens de Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland  De dato den 31 Augusti 1764. tot d’Uitgave van een Groot placaat- en charter-boek.  Aanvang neemende met de eerste en oudste Gedenkstukken, en eyndigende met het Jaar 1748,
Leeuwarden, Willem Coulon, 1765
https://books.google.nl/books?id=9d9WAAAAMAAJ