Oorkondeboeken Gelderland (Gelre)

« menu

> Charterbanken, charterboeken


1980-2003 Dijkhof
E.C. Dijkhof, M. Dillo, E.J. Harenberg, F. Ketner, M.S. Polak,
Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën)
's-Gravenhage, Nijhoff + 's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1 (1980)-8 (2003) [30-32 cm, losbladig, in afleveringen verschenen, in ringbanden, Uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis]
1 (1980): [Klooster Zennewijnen] (XLIII + [121] pp., ISBN 90.247.2310.8)
2 (1984): St.-Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen, Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte) (XIX + [392] pp., ISBN 90.247.8061.6)
3 (1988): Munsterabdij te Roermond (tweede gedeelte), Kapittel van de Heilige Geest te Roermond, Gasthuis van de Heilige Geest te Roermond, Broederschap van de Heilige Geest te Roermond, Minderbroedersklooster te Roermond, Begijnhof te Roermond (XIX + [421] pp., ISBN 90.5216.004 X)
4 (1991): Klooster Bethlehem bij Doetinchem (eerste gedeelte) (XV + [464] pp., ISBN 90.5216.019.8)
5 (1993): Abdij Grafenthal bij Goch (eerste gedeelte) (___ pp., ISBN 90.5216.048.1)
6 (1994): Klooster Bethlehem bij Doetinchem (tweede gedeelte) (XV + [475] pp., ISBN 90.5216.059.7)
7 (1996): Klooster Bethlehem bij Doetinchem (laatste gedeelte), Spittaal te Zutphen, Bornhof te Zutphen, particuliere charters te Zutphen, Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, klooster Heer-Hendrikshuis te Zutphen, klooster Het Rondeel te Zutphen, St.-Annagilde te Zutphen (XV + [380] pp., ISBN 90.5216.092.9)
8 (2003): Kapittel van St. Walburg te Zutphen, proosdij van St. Walburg te Zutphen, vicarieën in de St.-Walburgskerk te Zutphen, stad Zutphen (XX + [600] pp., ISBN 90.5216.127.5)
Raadpleegbaar via internet en omgewerkt tot een website:
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&si=&view=imagePane

1872-1876 Sloet
L.A.J.W. Sloet van Beele (1806-1890),
Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag van Woeringen, 5 Juni 1288,
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1 (1872)-3 (1876) (1208 pp., 26 cm)
Raadpleegbaar via internet:
1 (1872)-3 (1876) [673-1288] ([XIV] + pp.1-1208)
https://books.google.nl/books?id=VGQ6DI1D_kQC
https://books.google.nl/books?id=RMB6IbN0DssC
https://books.google.nl/books?id=pXdWAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=fUXdcbSrni8C
https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015055306438
1 (1872)
: Tot den dood van graaf Gerard, 22 Oct. 1229 [673-1229] ([XIV] + pp.1-530)
https://books.google.nl/books?id=yQ5ZAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=10lSAAAAcAAJ
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11000566.html
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2591461
2 (1872)
: Tot het einde van het jaar 1277 [1229-1277] ([IV] + pp.531-[962])
2 (1872)-3 (1876) [1229-1288] (pp.531-1208)
https://books.google.nl/books?id=vgtcAAAAcAAJ
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11000567.html
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11000567-8
3 (1876): 1278-1288, Bijvoegsel en register ([IV] + pp.963-1208)
https://books.google.nl/books?id=RUpKAQAAMAAJ
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2592647

1855 Asch van Wijck
A.M.C. Asch van Wijck, “Nadere oorkonden uit het archief van Buren [1400-1423]”,
Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, 2.3.1 (1855) pp.89-220
https://books.google.nl/books?id=enY6AAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=NBxPAQAAIAAJ

1853 Asch van Wijck
A.M.C. Asch van Wijck, “Nadere oorkonden uit het archief van Buren [1050-1399]”,
Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, 2.2.1 (1853) pp.166-251
https://archive.org/details/codexdiplomatic04nethgoog/page/n4
https://books.google.nl/books?id=y8OXvmS6yXoC

1852 Asch van Wijck
[A.M.C. Asch van Wijck], “Oorkonden afkomstig uit het archief van Buren [1277-1481]: oorspronkelijke charters”,
Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, 2.1 (1852) pp.1-165
https://archive.org/details/codexdiplomatic01nethgoog/page/n172

1783-1809 Bondam
P. Bondam (1727-1800),
Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen; behelzende de handvesten privilegien, vryheden, voorrechten en octroyen, als mede andere voornaame handelingen, verbonden, en overeenkomsten, derzelven. Beginnende met de oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met de afzweering van Koning Philips, als laatsten hertog. / Opgezogt, byeengebragt, met verscheidene handschriften vergeleken, en met aanmerkingen opgehelderd,
Utrecht, Bartholome Wild + Johannes Altheer, 1 (1783)-4 (1809)
Raadpleegbaar via internet:
1 (1783)-4 (1809) [670-1286] ([2] + 62 + [2] + [2] + [2] + [2] + 705 pp.)
https://archive.org/details/bub_gb_t8dMAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=hmJVPi9rd0YC
https://books.google.nl/books?id=pt-Uf9CLP-8C
https://books.google.nl/books?id=WhJiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=t8dMAAAAcAAJ
1 (1783): Eerste afdeeling des charterboeks van Gelderland, Bevattende de brieven, van de oudste tyden af, tot op de Regeering van Otto van Nassau, welke doorgaands gehouden wordt voor den eersten Graaf van Gelre  [670-1059] ([2] + 62 + [2] + 134 pp.)
https://books.google.nl/books?id=tDhDAAAAcAAJ
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10623309_00001.html
2 (1789)
: I. deels II. afdeeling des charterboeks van Gelderland, Bevattende de charters, zo der Geldersche als Hamelandsche en Zutphensche Graven, beginnende met Otto van Zutphen, en Otto van Nassau, en eindigende met de regeering van Otto den III. [1064-1229] ([2] pp. + pp.[135]-368)
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10623310_00001.html
3 (1793): I. deels III. afdeeling des charterboeks van Gelderland, Bevattende de charters, en verdere brieven, zo als gegeven zijn geduurende de regeering van Otto den III. [1230-1271] ([2] pp. + pp.[369]-604)
4 (1809): I. deels IV. afdeeling des charterboeks van Gelderland, Bevattende de charters, en verdere brieven, zo als gegeven zijn geduurende de regeering van Graaf Reinald den I. [1271-1286] ([2] pp. + pp.[605]-705)