Oorkondeboeken Holland en Zeeland

« menu

> Charterbanken, charterboeken


J.W.J. Burgers, Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345 [802-1549]
http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid [eerste editie]
https://demo.docere.diginfra.net/projects/henegouwseregisters [tweede, nog onvoltooide editie]

De Digitale Arena [Stadsarchief Delft]
https://web.archive.org/web/20181231181829/http://digitalearenadelft.nl/

1997 Bessem, De Melker
R. Bessem, B.R. de Melker,
Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583) (Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 25),
Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst + Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1997 (655 pp., 25 cm, ISBN 90.6550.026 X, 769 oorkonden)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=VV0K_HY-yO4C [incompleet]

1995 De Melker

B.R. de Melker,
Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400: supplement (Apparaat voor de geschiedenis van Holland, 12),
[Haarlem], Historische Vereniging Holland + Hilversum, Verloren, 1995 (XII + 108 pp., 24 cm, ISBN 90.70403.39.0)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=0BTWZdsiTmAC [incompleet]

1975 Van der Laan

P.H.J. van der Laan,
Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400 (Publikaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 11),
Amsterdam, Israel, 1975 (652 pp., 25 cm, ISBN 90.6072.117.9)

1970-2005 Koch, Kruisheer, Dijkhof

A.C.F. Koch (1923-1990), J.G. Kruisheer, E.C. Dijkhof,
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Rijks geschiedkundige publicatiën),
’s-Gravenhage, Nijhoff + Assen, (Koninklijke) Van Gorcum + Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1 (1970)-5 (2005) (in 7/8 banden, 27-28 cm)
1 (1970): Eind van de 7e eeuw tot 1222 (XXI + 633 pp., ISBN 90.247.0403.0)
2 (1986): 1222 tot 1256 (XIX + 805 pp., ISBN 90.232.2171.0)
[2b] (1988): Index van namen op de delen I en II (door J.W.J. Burgers en J. Sparreboom, XII + 177 pp.)
3 (1992): 1256 tot 1278 (XVIII + 975 pp., ISBN 90.232.2692.5)
4 (1997): 1278 tot 1291 (XVII + 1003 pp., ISBN 90.232.3328 X)
5 (2005): 1291 tot 1299 (XX + 1151 pp., ISBN 90.232.4208.4)
[6] (2005): Index van namen en cumulatieve lijst van verkort aangehaalde werken (door J.W.J. Burgers, e.a., XIII + 472 pp., ISBN 90.232.4209.2)
Raadpleegbaar via internet: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ohz/

1969 Rentenaar
R. Rentenaar,
Index op Van Mieris' Groot charterboek der Graaven van Holland: (delen II, III en IV),
[Den Haag, Algemeen Rijksarchief], 1969 (430 pp., 29 cm)
Raadpleegbaar via internet:
http://docplayer.nl/16930041-Van-mieris-groot-charterboek-der-graaven-van-holland.html
https://web.archive.org/web/20170429174730/http://vanbritsom.com/library/Groot%20charterboek%20Holland,%20Zeeland%20and%20de%20heeren%20van%20Vriesland/Charterindex.pdf
https://www.vanbritsom.com/library/Groot%20charterboek%20Holland,%20Zeeland%20and%20de%20heeren%20van%20Vriesland/Charterindex.pdf [dode link]

1964 Vangassen
H.F. Vangassen (1896-1968),
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands: Noordhollandse charters (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, 8),
[Brussel], Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1964 (XIV + 273 pp., 28 cm)

1907 Unger
J.H.W. Unger (1861-1904),
Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in 1425
(Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, 4),
Rotterdam, van Waesberge, 1907 (XV + 759 pp., 26 cm)

1881 Muller
P.L. Muller (1842-1904),
Regesta Hannonensia: lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijdvak der regeering van het Henegouwsche huis, 1299-1345, die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken,
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881 (VIII + 342 pp., 25 cm  Uitgegeven van wege de Koninklijke Academie van Wetenschappen)
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/regestahannonens00mull
https://archive.org/details/regestahannonen00unkngoog

1869 Van Limburg Brouwer
P.A.S. van Limburg Brouwer (1829-1873),
Boergoensche charters, 1428-1482 (Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Derde afdeeling),
Amsterdam, Muller + 's Gravenhage, Nijhoff, 1869 ([8] + 165 pp., 28 cm, Uitgegeven van wege de Kon. Akademie van Wetenschappen.)
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/boergoenschecha00wetegoog
https://archive.org/details/boergoenschecha01wetegoog
https://archive.org/details/boergoenschechar00brou
https://books.google.nl/books?id=GCFTAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=gFRVAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=MQBVAAAAcAAJ

1866-1901 (1937) Van den Bergh, De Fremery, Blok
L.P.C. van den Bergh (1805-1887), J. de Fremery (1826-1899), P.J. Blok (1855-1929),
Oorkondenboek van Holland en Zeeland: eerste afdeeling tot het einde van het Hollandsche Huis [984-1299],
Amsterdam, Frederik Muller + 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1 (1866)-3 (1901) (31 cm, Uitg[egeven] van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.)
1 (1866)-2 (1873) [715-1297] (VII + 336 + [1] + VI + 577 + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=Fi4gAQAAMAAJ
http://bijzonderecollecties.ubn.ru.nl/cdm/ref/collection/p21010coll17/id/43726
1 (1866): 715-1256 (VII + 336 + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=koZVAAAAcAAJ
2 (1873): 1256-1299 (VI + 577 + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=54RVAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=FiFTAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=8wxZAAAAcAAJ
2 (1873)-3 (1901): 1256-1299 + Supplement [984-1299] (VI + 577 + [1] + [5] + IV + [5]+ 295 + XXIX + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=mqxBAQAAMAAJ
3 (1901): Supplement [984-1299] ([5]+ 295 + XXIX + [1] pp.)
Onvoltooide tweede editie:
1 (1937)Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis (1299),
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1937 (charters 1-189, 96 pp., 34 cm, 2e verbeterde en vermeerderde uitgave door H.G.A. Obreen (1878-1937), in opdracht en onder toezicht van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam)

1861 Van den Bergh
L.P.C. van den Bergh (1805-1887),
Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken: eerste afdeeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis, op gezag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen verzameld [726-1299],
Amsterdam, C.G. van der Post, 1861 (VIII + 143 pp., 22 cm)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=x7lPAAAAcAAJ

1860 Soutendam
J. Soutendam (1830-1891),
Inventaris der charters en privilegien, berustende op het archief der gemeente Delft (1246-1599),
Delft, Stillebroer, 1860 ([VIII] + 46 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBVU02:000003707
https://books.google.nl/books?id=-xpXAAAAcAAJ

1859 Sterk
A. Elink Sterk jr.,
Chronologisch register op het vervolg van het Groot-Charterboek van [Frans] van Mieris, aanwezig op het Rijks-archief te 's Hage [1436-1482] (Geschied- en letterkundige verhandelingen uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1e deel, nr. 3, Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 17e deel, 3e stuk),
Utrecht, C. van der Post, 1859 (IX + 185 pp., 24 cm, Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtse Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.)
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/chronologischer00miergoog
https://archive.org/details/bub_gb_soDTAAAAMAAJ

1789 Kluit
A. Kluit (1735-1807),
Index chronologicvs, sistens: Federa Pacis, Defensionis, Navigationis, Commerciorum, Subsidiorum, Limitum, et alia, ab Ordinibus Reipublicae Belgicae Federatae inita cum Gentibus intra et extra Europam; simul et Capitulationes, Pacta Dediticia, Mercaturae Privilegia, Leges et Edicta Principum; adiectis nonnullis, quorum et ante Liberam Rempublicam habita fuit ratio, imprimis in Hollandia et Zeelandia. Sive Prodromus ad primas lineas historiae federvm Belgii federati [1276-1789],
Lvgdvni Batavorvm [=Leiden], apvd Samvelem et Ioannem Lvchtmans [=Samuel en Johannes Luchtmans], 1789 (XVI + 312 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=FzBF89VSlwwC
https://books.google.nl/books?id=QKJjGtG3ifgC

1777-1782 Kluit
A. Kluit (1735-1807),
Historia critica comitatvs Hollandiae et Zeelandiae ab antiqvissimis inde dedvcta temporibvs [647-1313],
Mediobvrgi, Apvd Petrvm Gillissen et fil. et Isaac de Winter, 1a (1777)-2b (1782) (XXXIV + 217 + 500 + X + [IV] + 1098 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
1a (1777): Tom. I, pars I: Sistens chronicon Hollandiae vetvstissimvm anonymi monachi Egmondani ab anno DCXLVII ad annvm MCCV [647-1205] (XXXIV + 217 pp.)
https://archive.org/details/historiacritica00kluigoog
https://books.google.nl/books?id=UbZMAAAAMAAJ
1b (1779): Tom. I, pars II: Sistens vberiores aliqvot excvrsvs in chronicon Hollandiae anonymi monachi Egmondani [728-1223] (500 pp.)
https://archive.org/details/bub_gb_21pAAAAAcAAJ
http://books.google.com/books?id=21pAAAAAcAAJ
2a (1780)
: Tom. II, pars I: Sistens codicem diplomaticvm et probationes ad chronicon Hollandiae et eivs excvrsvs [839-1247] ([IV] + 520 pp.)
https://archive.org/details/historiacritica01unkngoog
https://archive.org/details/bub_gb_fbdMAAAAMAAJ
https://archive.org/details/bub_gb_B15AAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=DBbcDcG4xl0C
https://books.google.nl/books?id=_JZHULVh98QC
http://books.google.com/books?id=B15AAAAAcAAJ
http://books.google.com/books?id=fbdMAAAAMAAJ
2b (1782)
: Tom. II, pars II: Sistens codicem diplomaticvm et probationes ad chronicon Hollandiae et eivs excvrsvs [1248-1313] (X pp. + pp.521-1098)
https://archive.org/details/bub_gb_FV5AAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=rJcRlzfaBrkC
https://books.google.nl/books?id=U1ffGm7cZ4oC
http://books.google.com/books?id=FV5AAAAAcAAJ

1753-1756 Van Mieris
F. van Mieris de jongere (1687-1763),
Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland, en Heeren van Vriesland: beginnende Met de eerste en oudste Brieven van die Landstreeken, en eindigende met den dood van onze Graavinne, Vrouwe Jacoba van Beijere; zynde Zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften, als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verzaameld, en in orde gebragt =[Graaflyk Charterboek van Holland, Zeeland en Vriesland, 723-1436],
Leyden, Pieter vander Eyk, 1 (1753)-4 (1756)
Raadpleegbaar via internet:
1 (1753): [Eerste deel, Bevattende de Graaflyke Charters van het Hollandsche Huis.   723-1299] ([4 + 6 + 18 + 6 + 41 + 1] + 619 + [1] pp.)
https://books.google.nl/books?id=fWJUAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=Sl9DAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=2lphAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=TXtdAAAAcAAJ
2 (1754): [Tweede deel, Bevattende de Graaflyke Charters van het Henegouwsche Huis.  1299-1356] ([4 + 66] + 870 pp.)
https://books.google.nl/books?id=12JUAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=AnxdAAAAcAAJ
3 (1755): [Derde deel, Bevattende de Graaflyke Charters van het Beyersche Huis tot den dood van Hertog Albert.  1356-1404] ([4 + 4 + 52] + 796 pp.)
https://books.google.nl/books?id=kTtiAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=OnxdAAAAcAAJ [Korte inhoud der charters incompleet]
 4 (1756): [Vierde deel, Bevattende de Graaflyke Charters van het Beyersche Huis tot den dood van Vrouwe Jacoba. 1404-1436] ([4 + 2 + 74] + 1088 pp.)
https://books.google.nl/books?id=oHxdAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=5ztiAAAAcAAJ

1704 (1766) Van Hoornbeek, Meerman
I. van Hoornbeek, _. Meerman,
Sommier Berigt rakende de Chartres der Stadt Rotterdam [1255-1704]
=Generale Notitie van de Charters der Stadt Rotterdam [1255-1704]
=Notitie van de chartres der stadt Rotterdam [1270-1766]
=Notitie van Privilegien, Sententien, Actens, en Contracten, geregistreert in het Privilegie-boek, en in het Sententie-boek, en eenige andere van diergelyke natuyre, gebragt op de ordre des tyds [1270-1766],
[Rotterdam], Gerrit & Pieter van Waesberge, [1704] ([IV + 51] pp.), [1766] ([IV + 8] + 71 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
[1704]: https://books.google.nl/books?id=ksvTVYEPVuoC
[1704]: https://books.google.nl/books?id=1H1qsuxGht4C [Leiden UB 1438 A 4, met annotaties]
[1766]: https://books.google.nl/books?id=3fZfAAAAcAAJ
[1766]: https://books.google.nl/books?id=nuZXAAAAcAAJ [Den Haag KB KW 534 A 4]