Oorkondewezen, kanselarijen in de Nederlanden

« menu

2011 Van Camp
V. van Camp,
De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland: schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345 (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 5),
Hilversum, Verloren, 2011 (2 delen, 30 cm, ISBN 978.90.8704.190.8, bewerking van proefschrift, Universiteit Gent)
1: Onderzoek (228 pp., ISBN 978.90.8704.269.1)
2: Bijlagen (239 pp., ISBN 978.90.8704.270.7)

2003 Rem
M. Rem,
De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340): naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 39, proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam),
Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 2003 (323 pp. + [1] vouwblad, 24×26 cm, ISBN 90.72365.73.9 + ISBN 3.89323.447.0)

1997 (2003) Dijkhof
E.C. Dijkhof,
Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325 (proefschrift, Universiteit van Amsterdam),
[?, ?], 1997 (2 delen, 557 pp. + [61] pp. platen, 30 cm, in ringband)
Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325 (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 3),
Leuven, Peeters, 2003 (2 delen, 687 pp. + [126] pp. platen en transcripties, 30 cm)

1993 (1995) Burgers
J.W.J. Burgers,
De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw (proefschrift, Universiteit van Amsterdam),
[?, ?], 1993 (2 delen, 612 pp., 30 cm, in ringband)
De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen, 1),
Leuven, Peeters, 1995, (3 delen, 820 + CCCLI pp. + pp. A-N, 30 cm)
1: Onderzoek (ISBN 90.6831.735.0)
2: Bijlagen (ISBN 90.6831.736.9)
3: Afbeeldingen (ISBN 90.6831.737.7)

1982 Cockshaw
P. Cockshaw,
Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1384-1477) (Anciens pays et assemblées d'états = Standen en landen, 79),
Kortrijk-Heule, UGA, 1982 (XLVI + 245 pp., 24 cm)

1973 (1977) Hägermann
D. Hägermann (1939-2006),
Studien zum Urkundenwesen Wilhelms von Holland: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Königsurkunde im 13. Jahrhundert (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Beiheft, 2),
Köln + [?], Böhlau, 1977 (VI + 424 pp. + [3] pp. platen, 25 cm, ISBN 3.412.01176.2, Habilitationsschrift, Erlangen, 1973)

1971 Kruisheer
J.G. Kruisheer,
De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 (Hollandse Studiën, 2, proefschrift, Universiteit van Amsterdam),
's-Gravenhage [etc.], Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes', 1971 (2 delen, IX + 526 pp., 25 cm)

1960 Blok
D.P. Blok,
Een diplomatisch onderzoek van de oudste particuliere oorkonden van Werden: met enige uitweidingen over het ontstaan van dit soort oorkonden in het algemeen (proefschrift, Universiteit van Amsterdam),
Assen, Van Gorcum + Prakke & Prakke, 1960 (234 pp., 25 cm)
De oudste particuliere oorkonden van het klooster Werden, 1960 (handelsuitgave)