Dialect, dialectologie, taalvariatie in de Nederlanden

« menu

> Brabants
> Hollands
> Nederfrankisch
> Vlaams


Artikelen in tijdschriften

1926 Kloeke
G.G. Kloeke (1887-1963), "Reflexen van Hollandsche expansie in de huidige Nederlandsche dialecten",
Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Serie A, Letteren, wijsbegeerte, godgeleerdheid, 61 (1926) 1 pp.1-33 [+ Kaart van de dialectische uitspraak van het woord muis op grond van mondelinge en schriftelijke enquête ontworpen door G.G. Kloeke + samenvatting in het Duits: "Reflexe holländischer Expansion in den heutigen niederländischen Mundarten"]
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000125652:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000125652:00009


Boeken

2006 Van Reenen
P.T. van Reenen, "Help, een moes in m'n huus!": nogmaals Kloekes Hollandse expansie (afscheidsrede, Vrije Universiteit Amsterdam),
Amsterdam, Vrije Universiteit, 2006 (33 pp., 21 cm)

2000 Daan
J.C. Daan (1910-2006), Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied: rondom Kloeke en het Dialectenbureau,
Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2000 (139 pp., 22 cm, ISBN 90.6984.289.0)

1998 Goossens, Taeldeman, Verleyen
J.J. Goossens, J. Taeldeman (1943-2017), G. Verleyen, Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten (Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie, 1),
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1998 (XXIV + 272 pp., losbladig, 46 cm, ISBN 90.72474.22.8)

1990 Van Reenen
P.T. van Reenen, Corpustaalkunde en de Hollandse expansie (inaugurale rede Amsterdam VU),
Amsterdam, VU Boekhandel/Uitgeverij, [1990] (30 pp., 21 cm, ISBN 90.6256.887.4)

1980 Chambers, Trudgill
J. K. Chambers, Peter Trudgill, Dialectology (Cambridge Textbooks in Linguistics),
Cambridge, Cambridge University Press, 1980 (218 pp., 24 cm, ISBN 0.521.22401.2 + ISBN 0.521.29473.8)

1958 (1966, 2000) Weijnen
A.A. Weijnen (1909-2008), Nederlandse dialectkunde (Taalkundige bijdragen van Noord en Zuid, 10),
Assen, Van Gorcum, 1958 (XVI + 397 pp. + kaart, 24 cm)
Herdrukt als: Nederlandse dialectkunde (Studia theodisca, 10),
Assen, Van Gorcum, 1966 (2de druk, XVI + 504 pp. + kaart, 25 cm)
2000: Registers (XI + 75 pp., 24 cm, ISBN 90.232.3558.4, bezorgd door J. Kruijsen, e.a.)
1958: www.dbnl.org/tekst/weij005nede01_01

1939-1988 Grootaers, Kloeke
L.J.J. Grootaers (1885-1956), G.G. Kloeke (1887-1963), Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland (Nieuwe Noord- en Zuidnederlandsche dialectbibliotheek, 1),
Leiden, Brill, 1 (1939)-9 (1972) (48 x 50 cm, losbladig)
voortgezet als: Taalatlas van het Nederlands en het Fries: voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, aangevangen door G.G. Kloeke en voortgezet door de Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Leiden, Brill, 1981-1988
1 (1981-1988): Commentaar vanaf 111 (31 cm, kaarten 111-130, ISBN 90.04.07721.9, 12 afleveringen, losbladig, in ringband)

1927 Kloeke
G.G. Kloeke (1887-1963), De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten: proeve eener historisch-dialectgeographische synthese (Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek, 2),
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1927 (XV + 199 pp., 25 cm)
http://www.dbnl.org/tekst/kloe004holl01_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000119294:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000119294:00007

1926 Grootaers, Kloeke
L.J.J. Grootaers (1885-1956), G.G. Kloeke (1887-1963), Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek (Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek, 1),
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1926 (XII + 111 pp., 25 cm)

1925-1982 Blancquaert
E. Blancquaert (1894-1964), Reeks Nederlandsche dialect-atlassen,
Antwerpen, De Sikkel, 1925-1982 (32 delen, 35 cm, 38 cm, losbladig, in cassettes)
1a ([1925]): E. Blancquaert, Dialect-atlas van Klein-Brabant,
1a.1: Teksten (___ pp.)
1a.2: Kaarten (150 pp.)
1b (1950-1952): E. Blancquaert, V.F. Vanacker (1921-1999), Dialect-atlas van Klein-Brabant (2de uitgave met aanvullingen)
1b1: Teksten (XXIX + 118 pp.)
1b2: Kaarten (150 pp.)
2 (1930): E. Blancquaert, H.F. Vangassen (1896-1968), Dialect-atlas van Zuid-Oost-Vlaanderen
2.1: Teksten (___ pp.)
2.2: Kaarten (150 pp.)
3 (1935): E. Blancquaert, Dialect-atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen
3.1: Teksten (___ pp.)
3.2: Kaarten (150 pp.)
4 (1938): H.F. Vangassen (1896-1968), Dialect-atlas van Vlaamsch-Brabant
4.1: Teksten (___ pp.)
4.2: Kaarten (150 pp.)
5 ([1941]): E. Blancquaert, P.J. Meertens (1899-1985), Dialect-atlas van de Zeeuwsche eilanden
5.1: Teksten (___ pp.)
5.2: Kaarten (150 pp.)
6 (1946): W. Pée (1903-1986), E. Blancquaert, Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen
6.1: Teksten (___ pp.)
6.2: Kaarten (150 pp.)
7 (1958): W. Pée, Dialektatlas van Antwerpen
7.1: Teksten (___ pp.)
7.2: Kaarten (150 pp.)
8 (1962): E. Blancquaert. J.C. Claessens, W. Goffin, e.a., Dialektatlas van Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands-Limburg
8.1: Teksten (LXVII + 681 pp.)
8.2: Kaarten (150 pp.)
9 (1952): A.A. Weijnen (1909-2008), Dialect-atlas van Noord-Brabant
9.1: Teksten (___ pp.)
9.2: Kaarten (150 pp.)
10 (1966): A.R. Hol (1895-1965), J.P.M. Passage (1927-2014), Dialektatlas van Oost-Noord-Brabant, de Rivierenstreek en Noord-Nederlands-Limburg
10.1: Teksten (LXXXIII + 659 pp.)
10.2: Kaarten (150 pp.)
[11] (1968): L. van Oyen, E. Blancquaert, C.J. van der Voet, Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht [De delen hebben per abuis het nummer 17.]
[11].1: Teksten (___ pp.)
[11].2: Kaarten (150 pp.)
12 (1973): H. Entjes (1919-2006), A.R. Hol, Dialektatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel
12.1: Teksten (CXXVIII + 350 pp., ISBN 90.260.2477.0)
12.2: Kaarten (150 pp.)
13 (1969): J.C. Daan, Dialektatlas van Noord-Holland
13.1: Teksten (___ pp.)
13.2: Kaarten (150 pp.)
14 (1982): H. Entjes, Dialektatlas van Zuid-Drente en Noord-Overijsel (ISBN 90.260.3013.4)
14.1: Teksten (LXXXIV + 200 pp.)
14.2: Kaarten (149 pp.)
15 (1955): K. Boelens (1914-1995), G. van der Woude (1917-1989), K. Fokkema (1898-1967), E. Blancquaert, Dialect-atlas van Friesland: (Nederlandse en Friese dialecten)
15.1: Teksten (LIII + 440 pp.)
15.2: Kaarten (175 pp.)
16 (1967): A. Sassen (1921-1999), Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente
16.1: Teksten (___ pp.)
16.2: Kaarten (150 pp.)

1917 Kloeke
G.G. Kloeke (1887-1963), De weerspiegeling der historie in de dialecten (openbare les, Amsterdam, 1917 mei 14),
Uithuizen, Fongers, 1917 (19 pp., 23 cm)

1923 Van Ginneken
J.J.A. van Ginneken (1877-1945), Nederlandsche dialectstudie (Zielkundige verwikkelingen, Serie 4, Taalbelangen, 3)
Utrecht, Dekker & v.d. Vegt + Nijmegen, V. Leeuwen, 1923 (98 pp., 18 cm)

1874 Winkler
J. Winkler (1840-1916), Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon,
’s Gravenhage, Nijhoff, 1874 (2 delen, XVI + 500 + IV + 449 pp., 24 cm)
1 (1874)-2 (1874):
http://www.dbnl.org/tekst/wink007alge00_01/
https://books.google.nl/books?id=oxdiAAAAcAAJ
1 (1874):
https://archive.org/details/algemeennederdu00winkgoog
https://archive.org/details/algemeennederdu01winkgoog
https://archive.org/details/algemeennederdu02winkgoog
https://archive.org/details/algemeennederdu05winkgoog
https://books.google.nl/books?id=RHoCAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=KipnAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=aj9mAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=PIpCAQAAIAAJ
https://books.google.nl/books?id=4NwFAAAAQAAJ
2 (1874):
https://archive.org/details/algemeennederdu03winkgoog
https://archive.org/details/algemeennederdu04winkgoog
https://books.google.nl/books?id=PSpnAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=Bj5mAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=NYJoAAAAcAAJ


Video English
ELL358: Dialectology: Past, Present, and Future, The School of English at the University of Sheffield, 2016 mrt 1
https://youtu.be/0mf9tXojnOs (video 9:48)

What's the difference between a dialect and a language?, Langfocus, 2015 jun 9
https://youtu.be/jIi-Ug7qo74 (video 7:36)


Sociolinguistics and Dialects, 2014 nov 12
https://youtu.be/uEabSWeO02E (video 9:59)


Where's the line between a dialect and a language? -- Linguistics 101, 2013 dec 10
https://youtu.be/Jt_uHE22cLA (video 2:39)


J. Handke, SOC102 - Dialect Surveys, The Virtual Linguistics Campus, 2012 mrt 5
https://youtu.be/DwYDnPGuL4g (video 14:59)


J. Handke, SOC101 - Language, Dialect, Variety, The Virtual Linguistics Campus, 2012 mrt 3
https://youtu.be/ji6vURnWfrk (video 12:30)


Video français
Langue ou dialecte? - Ma Langue dans Ta Poche #2, 2015 jun 24
https://youtu.be/VCJ_chtaUkk (video 9:34)


Video Nederlands
M. van Oostendorp, Een moes in huus, 2016 jan 8
https://youtu.be/E-zG13u2svE (video, 6:05)


Websites

Dialectloket: een website over taalvariatie van de Universiteit Gent

www.dialectloket.be