Veldnamen (toponiemen) in de Nederlanden

« menu

1949 (1950, 1980) Scho╠łnfeld
M. Scho╠łnfeld (1880-1958),
Veldnamen in Nederland (Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, ISSN 0168.6968, deel 12, nummer 1),
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1949 (167 pp., 24 cm), 1950 (2de druk, 200 pp. + [1] plaat, 24 cm), Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1980 (ongewijzigde herdruk van de 2de uitgave, 199 pp., 23 cm, ISBN 90.6235.032.1)
1950: www.dbnl.org/tekst/scho074veld02_01