Waternamen (hydroniemen) in de Nederlanden

« menu

2016-... Vlaamse waternamen
De Vlaamse waternamen: verklarend en geillustreerd woordenboek,
Leuven, Peeters, 1 (2016)-... (26 cm)
1 (2016): P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen, B. Vannieuwenhuyze, De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling, ISSN 1782.1665, 29), (426 pp., ISBN 978.90.429.3343.9)
2 (2018): P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen, L. van Durme, De provincies West- en Oost-Vlaanderen (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling, ISSN 1782.1665, 30), (531 pp., ISBN 978.90.429.3556.3)

1955 Schönfeld
M. Schönfeld (1880-1958),
Nederlandse waternamen (Nomina geographica Flandrica, Studiën, 6, Onomastica Neerlandica),
Brussel, Standaard-boekhandel, 1955 (319 pp., 24 cm)
Nederlandse waternamen (Bijdragen en mededelingen der Naamkunde-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 6),
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1955 (319 pp., 24 cm)

1948 Beekman
A.A. Beekman (1854-1947),
De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven,
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948 (VIII + 283 pp., 28 cm, met een voorwoord van W.J.H. Harmsen)