Middelnederlandse literatuur (1150-1500)

« menu
> Auteurs van Middelnederlandse boeken
> Geschiedenis van het Nederlands (500-1700)
> Middelnederlands (1150-1500)
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Eneas
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, minneliederen
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Sente Servas
> Middelnederlandse literatuur: 1238-1350 Hadewijch
> Middelnederlandse literatuur: 1250-1500 Koning Artur
> Middelnederlandse literatuur: 1257-1271 Van den vos Reynaerde
> Middelnederlandse literatuur: 1260-1500 Karel- en kruisvaartepiek
> Middelnederlandse literatuur: 1270-1300 Jacob van Maerlant
> Middelnederlandse literatuur: 1315-1351 Jan van Boendale
> Middelnederlandse literatuur: 1332-1381 Jan van Ruusbroec
> Middelnederlandse literatuur: 1350-1374 Beatrijs
> Middelnederlandse literatuur: 1350-1410 Abele spelen
> Middelnederlandse literatuur: 1395-1408 Gruuthuse
> Nederlands / Dutch / Néerlandais / Niederländische Sprache
> Oudnederlands (500-1150)
> Reproducties van Middelnederlandse handschriften
> Ridderroman / Chivalric romance / Höfischer Roman / Roman de chevalerie
> Uitspraak van het Oudnederlands en het Middelnederlands (500-1500)
> Vroegnieuwnederlands (1500-1700)


Artikelen / Articles / Artikel

De Middeleeuwen in honderd artikelen
https://www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/artikelen/index.php


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Català

Literatura en neerlandès Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_neerland%C3%A8s
Literatura medieval Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Literatura_medieval

Dansk
Nederlandsk litteratur Wikipedia: den frie encyklopædi https://da.wikipedia.org/wiki/Nederlandsk_litteratur

Deutsch
Niederländische Literatur Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Literatur

English
G.W. Huygens P.K. King, P.F. Vincent, "Dutch literature", Encyclopædia Britannica www.britannica.com/art/Dutch-literature
Dutch-language literature Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-language_literature
Medieval Dutch literature Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Dutch_literature
Medieval literature Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_literature

Espagñol
Literatura en neerlandés medio Wikipedia: la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_neerland%C3%A9s_medio
Literatura medieval Wikipedia: la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_medieval

Français
Littérature médiévale Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_m%C3%A9di%C3%A9vale
Littérature moyen-néerlandaise Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_moyen-n%C3%A9erlandaise
Littérature néerlandaise Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_n%C3%A9erlandaise

Frysk
Nederlânsktalige literatuer Wikipedy: de frije ensyklopedy https://fy.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A2nsktalige_literatuer

Interlingua
Litteratura nederlandese Wikipedia: le encyclopedia libere https://ia.wikipedia.org/wiki/Litteratura_nederlandese

Italiano
Letteratura medievale Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_medievale
Letteratura olandese Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_olandese

Nederlands
Middeleeuwse literatuur Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse_literatuur
Middelnederlandse literatuur Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelnederlandse_literatuur
Nederlandse literatuur Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur

Norsk
Middelalderens litteratur Wikipedia: den frie encyklopedi https://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderens_litteratur

Português
Literatura dos Países Baixos Wikipédia: a enciclopédie livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_dos_Pa%C3%ADses_Baixos
Literatura medieval Wikipédia: a enciclopédie livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_medieval

Svenska
Medeltidens litteratur Wikipedia: den fria encyklopedin https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltidens_litteratur


Boeken / Books / Bücher / Livres

2013 Van Oostrom
F. van Oostrom, Wereld in woorden: geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300-1400 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1b),
Amsterdam, Bakker, 2013 (650 pp. + [62/64] pp. platen, 24/25 cm, ISBN 978.90.351.3939.8 + ISBN 978.90.351.3940.4)
https://www.dbnl.org/tekst/oost033were02_01/

2007 Pleij
H. Pleij, Het gevleugelde woord: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur / De literatuurgeschiedenis van de Middeleeuwen, 2]),
Amsterdam, Bakker, 2007 (863 pp. + [36] pp. platen, 25 cm, ISBN 978.90.351.3044.9 + ISBN 978.90.351.3090.6)
https://www.dbnl.org/tekst/plei001gevl01_01/

2006 (2013) Van Oostrom
F. van Oostrom, Stemmen op schrift: geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1a),
Amsterdam, Bakker, 2006 (1ste druk, 640 pp. + [36] pp. platen, 24 cm, ISBN 90.351.2964.4), 2013 (6de druk, ISBN 978.90.351.3996.1 + ISBN 90.351.2944 X)
https://www.dbnl.org/tekst/oost033stem02_01/

1995 (2002) Hogenelst, Van Oostrom
D. Hogenelst, F. van Oostrom, Handgeschreven wereld: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen,
Amsterdam, Prometheus, 1995 (1ste druk, 330 pp., 24 cm, ISBN 90.5333.238.3), 1995 (2de gecorrigeerde druk, 330 pp., 24 cm, ISBN 90.5333.238.3), 2002 (3de gecorrigeerde druk, 330 pp., 24 cm, ISBN 90.446.0063 X)

1990 Pleij
H. Pleij, Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen,
Utrecht, HES, 1990 (243 pp., 21 cm, ISBN 90.6194.487.2)

1958 (1965 . . . 1983) Lodewick
H.J.M.F. Lodewick (1909-1995), Literatuur: geschiedenis & bloemlezing,
1: Aanvang tot omstreeks 1880
’s-Hertogenbosch, Malmberg, 1958 (1ste druk), [1965] (16de druk, 348 pp., 23 cm), [1968] (22ste druk), [1969] (24ste druk), [1971] (26ste, bijgewerkte druk, 372 pp., 23 cm, ISBN 90.208.5371.6), 1974 (29ste druk), [1975] (30ste druk), 1976 (31ste druk, 372 pp., 23 cm, ISBN 90.208.9072.7), [1980] (35ste druk, 372 pp., 23 cm, ISBN 90.208.9072.7), [1983] (36ste dr., 448 pp., 23 cm, ISBN 90.208. 6673.7, nieuwe versie bezorgd door P.J.J. Coenen en A.A. Smulders)
1968: www.dbnl.org/tekst/lode004lite07_01

1948-1953 (1957-1961, 1964, 1967, 1970, 1976-1978) Knuvelder
G.P.M. Knuvelder (1902-1982), Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden,
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1948-1953 ([1ste druk], 4 delen, 25 cm)
Herdrukt als: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde,
1957-1961 (2de herziene druk, 4 delen, 25 cm); 1964 (3de druk, 4 delen, 25 cm); 1967 (4de druk, 4 delen, 25 cm); 1970 (5de geheel herziene druk, 4 delen, 25 cm, ISBN 90.208.0241.0); 1976-1977 (6de-7de druk)
1 (1976-1977): [De geschiedenis van de Nederlandse letterkunde van de aanvang tot de vroege renaissance, 1170-1567] (VII + 534 pp., ISBN 90.208.0251.8)
1 (1978): https://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand01_01/

1943 (1947) Walch
J.L. Walch (1879-1946), Nieuw handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis: (tot het einde van de 19e eeuw),
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943 (793 pp., __ cm); 1947 (2de herziene druk, VII + 809 pp., 25 cm)
1943: https://www.dbnl.org/tekst/walc001nieu01_01/

1939-1940 (1949/1950) Van Mierlo
J.J.F. Van Mierlo (1878-1958), De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300 / De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1-2),
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg + Teulings' Uitgevers-Maatschappij + Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1939-1940 (2 delen, CXVI + 309 + 423 pp., 27 cm)
Herdrukt als: De letterkunde van de Middeleeuwen (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1-2),
's-Hertogenbosch, Malmberg + Brussel, Standaard, [1949/1950] (2de herziene en vermeerderde druk, 2 delen, 414 + 416 pp., 27 cm, met een inleiding van F.J. Baur (1887-1969))
1 (1939): https://www.dbnl.org/tekst/baur001gesc01_01/index.php
2 (1940): https://www.dbnl.org/tekst/baur001gesc02_01/index.php

1930 (1933, 1941-1942, 1946, 1954) Van Mierlo
J.J.F. Van Mierlo (1878-1958), Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde,
Antwerpen [etc.], Standaard-Boekhandel + 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1930 ([1ste druk], XV + 169 pp., 25 cm); 1933 (2de bijgewerkte en verbeterde uitgave, 196 pp., 24.5 x 17 cm); 1941 (3de bijgewerkte en verbeterde druk, XV + 226 pp., 24/25 cm); 1942 (4de bijgewerkte en verbeterde druk, XV + 233 pp., 24 cm); 1946 (5de bijgewerkte en verbeterde druk, XV + 234 pp.);
Herdrukt als: Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandse letterkunde,
Antwerpen + Amsterdam, Standaard-Boekhandel, 1954 (6de, bijgewerkte en verbeterde druk, XVI + 259 pp., 24 cm)

1928 Van Mierlo
J.J.F. Van Mierlo (1878-1958), Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde,
Antwerpen, Standaard, 1928 (XVI + 451 pp.)

1924 Prinsen, Berg
J. Prinsen (1866-1935), J. Berg, Geïllustreerde Nederlandsche letterkunde: beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden, met portretten, handschriften, enz. (Meulenhoff-editie: eene algemeene bibliotheek, 160),
Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1924 (287 pp., 17 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000122828:00007

1917-1920 (1931) De Raaf, Griss, Donkersloot
K.H. de Raaf (1871-1948); J.J. Griss (1870-1945), N.A. Donkersloot (1902-1965), Zeven eeuwen: spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden,
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917-1920 ([1ste druk], 4 delen, 24 cm)
1 (1917): 1200-1700
2 (191_): 1700-1880
3 (191_): 1880 tot heden
4 (1920): Stroomingen en gestalten
(Zeven eeuwen:) stroomingen en gestalten: geschiedenis der Nederlandsche letteren: geestelijke stroomingen, cultuurverschijnselen, overzicht van het leven en karakteristiek van het werk der hoofdpersonen uit de Nederlandsche literatuur,
Rotterdam, Brusse, 1931 (2e herz. en verm. druk, XIX + 676 pp.)
1931: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:037091000:00009

1916 (1920, 1928) Prinsen
J. Prinsen J.Lzn (1866-1935), Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis,
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916 (VIII + 748 pp., 25 cm); 1920 (2e herziene druk, VIII + 757 pp., 25 cm); 1928 (3e herziene druk, VI + 781 p, 25 cm)
1916: https://www.dbnl.org/tekst/prin012hand01_01/

1908 (1922) Te Winkel
J. te Winkel (1847-1927), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 1-2) [1180-1430-1580],
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1908 (1ste druk, _ delen, ___ pp.), 1922 (2de druk, 2 delen, 518 + 520 pp., 26 cm)
1 (1908): https://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw09_01/
2 (1908): https://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw10_01/
1 (1922):
https://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw01_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100007860
2 (1922): https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000117868
p.VII   Inhoud
p.3   H 1.23   Jan van Boendale
p.22   H 1.24   Andere leerdichters uit Maerlant's school
p.49   H 1.25   Muziek en Zang in de 14de eeuw
p.59   H 1.26   Liederen van menestreelen en hyrauden
p.80   H 1.27   Boerden en Sproken
p.102   H 1.28   Augustijnken van Dordt en Willem Hildegaersberch
p.119   H 1.29   Dirc Potter
p.135   H 1.30   Het Sprooksprekerstooneel
p.159   H 1.31   Bijbelsche geschiedenis en stichtelijk verhaal in proza
p.178   H 1.32   Didactisch proza
p.199   H 1.33   Mystiek proza en Moderne devotie
2 Tweede tijdvak: De Rederijkers, 1430-1580
p.231   H 2.1   De 15de eeuw een bloeitijd der kunsten
p.244   H 2.2   Het wereldlijk lied 
p.260   H 2.3   Het Geestelijk lied en de strenge Observatie
p.277   H 2.4   Humanisme en Boekdrukkunst
p.300   H 2.5   De prozaromans
p.321   H 2.6   Oorsprong van de Rederijkerskamers en het geestelijk drama
p.341   H 2.7   Mysterie- en Mirakelspelen
p.354   H 2.8   Karakter en beteekenis der Rederijkerskamers
p.375   H 2.9   Rederijkerskluchten en tafelspeelkens
p.390   H 2.10   De ernstige Rederijkersspelen
p.410   H 2.11   Landjuweelen, haagspelen en refereinspelen
[...]
Registers
p.505   Overzicht der vreemde letteren in betrekking tot de Nederlandsche
p.509   Zakenregister
p.518   Personenregister
p.521   Verbeteringen op het Eerste Deel

1906-1912 Kalff
G. Kalff (1856-1923), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
Groningen, J.B. Wolters, 1906-1912 (7 delen)
https://www.dbnl.org/tekst/kalf003gesc00_01/
1 (1906):
https://www.dbnl.org/tekst/kalf003gesc01_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000011923:00010
2 (1907):
https://www.dbnl.org/tekst/kalf003gesc02_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000050225:00010

1872 (1880) Jonckbloet
W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
Groningen, Wolters, 1872 ([VI] + 325 + [10] pp.); 1880 (2e geheel omgewerkte uitgave, 375 pp., 24 cm)
1872:
https://books.google.nl/books?id=P_1Go5yzBo0C&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=ZJliAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
1880: https://books.google.nl/books?id=8f5VAAAAcAAJ&source=gbs_book_other_versions (snippet view)

1868-1872 (1873-1874, 1883-1886, 1889-1892) Jonckbloet
W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
Groningen, J.B. Wolters, 1868-1872 ([eerste druk], 2 delen, 24 cm); 1873-1874 (2e, geheel omgewerkte uitgave, 2 delen, 490 + 505 pp., 24 cm); 1881-1886 (3e, geheel omgewerkte uitgave, 6 delen, 21 cm); [1887], 1889-1892 (vierde druk, herzien tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt door C. Honigh)
1 (1868):
https://books.google.nl/books?id=QlRUAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=p01UAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
2 (1872):
https://books.google.nl/books?id=f1RUAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=7E1UAAAAcAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
1 (1873): https://books.google.nl/books?id=RAVWAAAAcAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
2 (1874): https://books.google.nl/books?id=oAVWAAAAcAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
1 (1883): https://archive.org/details/geschiedenisdern05jonc
1 (1884): (435 pp., 21 cm)
https://archive.org/details/geschiedenisdern01jonc
https://books.google.nl/books?redir_esc=y&id=5Q1WAAAAcAAJ& (snippet view)
2 (1885): (571 pp., 21 cm)
https://archive.org/details/geschiedenisdern02jonc
2 (1886): https://archive.org/details/geschiedenisdern06jonc
1 (1889)-6 (1892): https://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc00_01/
1 (1889): In de Middeleeuwen (464 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc01_01/
https://archive.org/details/geschiedenisder01joncgoog
2 (1889, 1892): In de Middeleeuwen
2 (1889): https://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc02_01/
2 (1892): https://archive.org/details/geschiedenisder00joncgoog
Duitse uitgave: Geschichte der Niederländischen Literatur,
Leipzig, F.C.W. Vogel, 1 (1870)-2 (1872) (Deutsche Ausgabe von Wilhelm Berg [=Lina Schneider]; mit einem Vorwort und einem Verzeichniss der Niederl. Schriftsteller und ihrer Werke von Ernst Martin)
1 (1870):
https://archive.org/details/wjajonckbloetsg02joncgoog
https://books.google.nl/books?id=A41TAAAAcAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
2 (1872): https://books.google.nl/books?id=G41TAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false

1858-1861 (1873, 1956-1958) Verwijs, De Bruin
E. Verwijs (1830-1880), Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters,
Zutphen, Thieme, 1858-1861 (22 cm)
1 (1858): Dierensage, Ridderpoëzie (V + 182 pp.); 1873 (tweede vermeerderde uitgave)
1858: https://books.google.nl/books?id=TgJUAAAAcAAJ&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
1873: https://books.google.nl/books?id=hVZUAAAAcAAJ&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
2 (1859): Geestelijke en burgerlijke poëzie (213 pp.)
https://books.google.nl/books?id=WwJUAAAAcAAJ&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
3 (1861): Mengelpoëzie (196 pp.)
https://books.google.nl/books?id=aAJUAAAAcAAJ&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
Bewerkt door C.C. de Bruin (1905-1988), Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst,
Zutphen, Thieme, 1 (1956)-3 (1958) (23/24 cm)
1 (1956): Tijd tot ± 1300: voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabel en dierenepos (IX + 286 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/verw011bloe01_01/
2 (1957): Tijd tot ± 1300: geestelijke epiek, wereldlijke en geestelijke liederen, didactische poëzie (III + 260 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/verw011bloe02_01/
3 (1958): Tijd na ± 1300: didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie (IV + 321 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/verw011bloe03_01/

1851-1855 Jonckbloet
W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst,
Amsterdam, P.N. van Kampen, 1 (1851)-3 (1855) (414 + 476 + 652 pp.)
1 (1851):
https://archive.org/details/geschiedenis-der-middennederlandsche-1
https://books.google.nl/books?id=nPNNAAAAcAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=4iGmfXFA6cwC&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=jmgvAAAAYAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=lgRVAAAAcAAJ&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
2 (1852):
https://archive.org/details/geschiedenis-der-middennederlandsche-2
https://books.google.nl/books?id=0fNNAAAAcAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=8ftUAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=HCBpAAAAcAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=K3EAAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
3a (1854): (pp.1-298)
https://books.google.nl/books?id=A_RNAAAAcAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=QnEAAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
3[a-b] (1855): (pp.1-652)
https://archive.org/details/geschiedenis-der-middennederlandsche-3/page/n7/mode/2up
https://archive.org/details/geschiedenis-der-middennederlandsche-3b/page/n7/mode/2up
https://books.google.nl/books?id=TSBpAAAAcAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=VP1UAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
3b (1855): (pp.301-652)
https://books.google.nl/books?id=6fNNAAAAcAAJ&pg=PA297#v=onepage&q&f=false


Periodieken / Periodicals

Biekorf: dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen, verschijnende 24 maal 's jaars
Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore

(Brugge, ISSN 1781.5150) 1890-...
https://www.dbnl.org/tekst/_bie001biek01_01/

De nieuwe taalgids: tweemaandelijks tijdschrift (NTG, Groningen, ISSN 0028.9922) 1907-1995
https://www.dbnl.org/tekst/_taa008taal01_01/

Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Handelingen Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde
Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
(Oudenaarde, ISSN 0774.2959 + ISSN 0774.3254) 1906-...
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_han009

Leuvense bijdragen
Leuvensche bijdragen
Leuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Leuven contributions in linguistics and philology

(Antwerpen + Leuven, ISSN 0024.1482) 1896-...
https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_leu001leuv00
https://www.dbnl.org/tekst/_leu001leuv00_01/ 

Literatuur: tijdschrift over Nederlandse letterkunde (Utrecht + Amsterdam, ISSN 0168.7050) 1984-2004
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_lit003

Madoc: nieuwsbrief van Firapeel, vereniging voor mediëvistiek en de Vrije Studierichting Mediëvistiek te Utrecht
Madoc: tijdschrift voor mediëvistiek
Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen
(Utrecht + Hilversum, ISSN 0922.369 X) 1987-...
https://www.dbnl.org/tekst/_mad001mado01_01/
https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_mad001mado01
https://www.facebook.com/tijdschriftmadoc/

Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies (Nijmegen + Hilversum + Turnhout, ISSN 0922.0887) 1987-2013
http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=MILLEN

Nederlandse Letterkunde (Amsterdam, ISSN 1384.5829 + ISSN 2352.118 X) 1996-...
https://www.dbnl.org/tekst/_ned021nede01_01/
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/nl

Ons geestelijk erf: driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750
Ons Geestelijk Erf: Journal for the history of spirituality in the Low Countries
(Antwerpen, ISSN 0774.2827) 1927-...
https://www.dbnl.org/tekst/_ons008onsg01_01/
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=OGE
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/ons-geestelijk-erf/

Queeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Queeste: journal of medieval literature in the Low Countries
Queeste: revue de la littérature médiévale aux Pays-Bas
Queeste: Zeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden
(Hilversum, ISSN 0929.8592) 1994-...
https://queeste.verloren.nl/archive
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_que002

Spektator: tijdschrift voor Neerlandistiek (Groningen + Assen, ISSN 0165.084 X) 1971-1995
https://www.dbnl.org/tekst/_spe011spek01_01/

Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap (Antwerpen + 's-Gravenhage + Leuven, ISSN 0038.7479) 1956-...
https://www.dbnl.org/tekst/_spi007spie01_01/
http://www.spiegelderletteren.be/
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=SDL

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde (Gent, ISSN 1378.6563) 2002-...
https://dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_stu007

Taal en tongval: tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen
Taal en tongval: Tijdschrift voor dialectologie
Taal en tongval: Tijdschrift voor taalvariatie
(Antwerpen + Amsterdam + Leuven + Gent, ISSN 0039.8691 + ISSN 2215.1214 + ISSN 0776.0566) 1949-...
https://www.dbnl.org/tekst/_taa007taal01_01/
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/tet
https://www.aup.nl/en/journal/taal-en-tongval/back-issues

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde (TNTL)
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Leiden, ISSN 0040.7550) 1881-...
https://www.dbnl.org/tekst/_tij003tijd01_01/
https://www.tntl.nl/index.php/tntl/issue/archive

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks III, Middelnederlandsche uitgaven
(Gent, ISSN 0770.786 X + ISSN 0770.1497) 1886-...
https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_ver025vers01
https://www.verslagenenmededelingen.be/index.php/VM/issue/archive


Video

MOOC (Massive Online Open Cours) Middelnederlands, 2017 nov
https://moocmnl.kantl.be/
https://www.youtube.com/channel/UCauiYygPS4t-2V43mT1Dsmw/playlists?view=1&sort=lad&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCauiYygPS4t-2V43mT1Dsmw/videos?sort=da&view=0&flow=grid

F. Willaert, Welkom bij MOOC Middelnederlands!, 2017 nov 08
https://youtu.be/WhRIR8sFNeQ (video 6:03)


M. Kestemont, Is het Nederlands? (MOOC Middelnederlands: Oud- en Middelnederlands)
https://youtu.be/TsqUyj3HII4 (video 4:03)


A. Lagast, Voor de non-believers (MOOC Middelnederlands: Oud- en Middelnederlands)
https://youtu.be/QjElqkaMuWE (video 2:08)


M. Kestemont, Middelnederlands (MOOC Middelnederlands: Oud- en Middelnederlands)
https://youtu.be/a9vhUUbe1P8 (video 3:00)


A. Lagast, Uitspraak en spelling (MOOC Middelnederlands: Oud- en Middelnederlands)
https://youtu.be/x9aZxcq9HdQ (video 5:46)


M. Kestemont, Grammatica (MOOC Middelnederlands: Oud- en Middelnederlands)
https://youtu.be/3xp8HATKWj4 (video 6:02)


H. Pleij, Literatuur in de Middeleeuwen, Historisch Nieuwsblad, 2017 mrt 07
https://youtu.be/YNIb3lSxfrc (video 3:30)


Websites

50 (+1) essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, KANTL)
https://literairecanon.be/nl/werken

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: Middeleeuwen
https://www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/index.php

Hoofdportaal: Middelnederlands / Wikisource De vrije Bibliotheek: Middelnederlands / Wikibronne Dat frye Opslaegharke Middel Neerlants
https://nl.wikisource.org/wiki/Hoofdportaal:Middelnederlands

Literatuurgeschiedenis: middeleeuwen (500-1500)
https://www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen
https://web.archive.org/web/20201031003825/https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/index.html

W. Kuiper, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, nieuwe digitale reeks (BML)
http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/bmlindex.htm


> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke