Transcripties van Nederlandse manuscripten (1200-1700)

« menu

> Richtlijnen voor Nederlandstalige transcripties


Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
https://geneaknowhow.net/digi/zhollinks-ni.html


Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar (RAA)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/transcripties

1412-1692
Alkmaar RAA 850 Collectie Aanwinsten 1412-1984 inv 3 ‘Kroniek van Wijnkoper’; regeringslijsten van Alkmaar, met aantekeningen van belangrijke gebeurtenissen door Jacob Dirxz Wijnkoper (-1599), voortgezet door diens zoon Jan Jacobsz Stoop en in de 18de eeuw aangevuld door Simon Eikelenberg en Willem Jacob Domis, fols 99v-276
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/1cf608d006143420b242f7735a68bca2
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/kronieken/Wijnkoper.doc.pdf

1429-1692
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 282 Regeringslijsten, met aantekeningen van gebeurtenissen in Alkmaars in de periode 412-1690,
162 fols [Kroniekaantekeningen in een register van Alkmaarse regeringslijsten]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/29cbe7fea67c380a91b677a5b27ad1f0
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/kronieken/kroniekstadsarchief282.pdf

circa 1450-1506
Alkmaar RAA 75 Parochie Alkmaar 1417-1574 inv 1 Legger van eigendommen, pachten en uitgaande renten van de Grote Kerk of Sint-Laurenskerk te Alkmaar, 154 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/8d8f2c74c1243ba58319958d3fba7a99
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/laurenskerk/Transcriptie-parochiearchief-Alkmaar-voor-1573-invnr-1.pdf

1516
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 575 Bijlagen van de ordinaris en extra-ordinaris thesauriersrekeningen, [?] fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/240fcb70b0fa34529e90acf580667e0c
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/stadsrekeningenbijlagen575.pdf

1517
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 576 Bijlagen van de ordinaris en extra-ordinaris thesauriersrekeningen, [?] fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/76834ea1bb0d373bb800e179f28cf55a
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/stadsrekeningenbijlagen576.pdf

1517-1557
Alkmaar RAA 941 Rechtspraak Alkmaar 1517-1811 inv 44 Rol van criminele zaken, Correctieboek, Vonnissen, 88 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/4561478e8e593a61b73ad7c33e581e88
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/vonnisboek_oralkmaar44.pdf

1518-1554
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 577-588 Bijlagen van de ordinaris en extra-ordinaris thesauriersrekeningen, [?] fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/5e854fc4ed473d26aeccb4a5fe9f6fcb
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/stadsrekeningenbijlagen_577_588.pdf

1538-1539, 1541-1543
Alkmaar RAA 75 Parochie Alkmaar 1417-1574 inv 11 Stukken betreffende vervaardiging en levering door de schilder Maerten van Heemskerck (1498-1574) van een altaarstuk voor de Grote Kerk of Sint-Laurenskerk te Alkmaar
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/10c84f59b9503fc9925715dda3024607
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/laurenskerk/Altaarstuk-Grote-Kerk.pdf (transcripties 1-4)

circa 1540
Alkmaar RAA 1067 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Alkmaar 1540-1896 inv 1 memorie- en begraafboek Grote Kerk of Sint-Laurenskerk 1540-1610, selectie, fol 1v Aantekening over de kosten van een altaarstuk geschilderd door Maerten van Heemskerk (1498-1574)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/0ee388b16e8c32d392460af497ca2018
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/laurenskerk/Altaarstuk-Grote-Kerk.pdf (transcriptie 6)

1540-1541
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 340 Rekening van de ordinaris thesaurier, fols 2487-2517
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/0073f67ac2973363b4e5f222ed3af09d
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/stadsrekening340.pdf

1544-1565
Alkmaar RAA 75 Parochie Alkmaar 1417-1574 inv 2 Legger van eigendommen, pachten en uitgaande renten van de Grote Kerk of Sint-Laurenskerk te Alkmaar 1527-1574, selectie, fol 81v Aantekening betreffende het uitbetalen van een jaarlijkse lijfrente aan de schilder Maerten van Heemskerk (1498-1574)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/ede712eddf5d35f1b63b02d15603a98d https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/laurenskerk/Altaarstuk-Grote-Kerk.pdf (transcriptie 5)

1549-1565
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 38 Resoluties vroedschap, 142 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/17a379b13bf33a969b3da1215e2aa295
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/vroedschapresoluties/vroedschapsresoluties38.pdf

1565-1582
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 39 Resoluties vroedschap, 193 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/35f138d19d7f34f38abe1e76f759cf6c
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/vroedschapresoluties/vroedschapinvnr39.pdf

1566-1570
Alkmaar RAA 851 Collectie afschriften van stukken over Alkmaar e.o. die elders berusten 1328-1767 inv 3 Fotokopieën van Brussel, Algemeen Rijksarchief België, Raad van Beroerten, inv 109 Verhoren, Getuigenverklaringen inwoners bisdom Haarlem: Alkmaar (fols 1-63), Beverwijk (fols 85-112), Hoorn (fols 300-323), en omstreken
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/9973955ce4e3320484eac869ec8a62ff
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/raadvanberoerten.pdf

1566-1575
Alkmaar RAA 942 Rechtspraak en Weeskamers buiten Alkmaar 1485-1852 inv 5655 Schepenrol Niedorp, 247 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/c7332649d2a73e4db9689b98139ca32f
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/schepenrolniedorp_or5655.pdf

1570-1590
Alkmaar RAA 552 Oude en Nieuwe Niedorp 1539-1813 inv 139 Stukken betreffende requisitiën, wachtdiensten, sauvegardes e.d., 46 fols [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/7d0de12a7af235d98eb2c1d1b7f6afb3
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Oude-Nieuwe-Niedorp-invnr-139.pdf

1571-1575
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 39 Register van resoluties van de vroedschap fols.36r-68v [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/35f138d19d7f34f38abe1e76f759cf6c
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Resoluties-vroedschap-1571-1575-invnr-39.pdf

1571-1578
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 2076 Stukken betreffende de opstand in het Noorderkwartier in het algemeen en het Beleg en Ontzet van Alkmaar in het bijzonder, met rotulus. 1 omslag [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/1cc67cd9d13b3c7c90c89227cb657522
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Belegstukken-Stadsarchief-Alkmaar-2076.pdf

1572-1573
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 341 Rekening van de ordinaris thesauriers, 53 fols [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/756efd04dd5d33a7b1b97705917458c0
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Oorlogsrekening-1573-invnr-341.pdf

1573
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 1797[a+b] Rekeningen van de fabriekmeesters, belast met het onderhoud van en het toezicht op de
stadswerken, [a] 45 fols + [b] 57 fols [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/4106916f579d3cdd82667c65a4ece23b
[a] https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Fabrieksmeesters-mei-juli-1573.pdf
[b] https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Fabrieksmeesters-juli-december-1573.pdf

1573-1574
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 342 Rekening van de ordinaris thesauriers, 103 fols [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/5ab56572bdfa39d7932a00a77b824895
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Stadsrekening-1573-1574-invnr-342.pdf

1573-1593
Alkmaar RAA 415 Banne Graft-De Rijp 1348-1607 inv 66 Krijgshandelingen Noorderkwartier, leveranties en requisities, 66 fols [Alkmaars Beleg in 1573]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/c8368e3483a93f0da73f59ca7f1f0241
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Banne-Graft-De-Rijp-invnr-66.pdf

circa 1575
Alkmaar RAA 850 Collectie Aanwinsten 1412-1984 inv 352 [Willem Jansz Verwer?], Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 [Alkmaars Beleg in 1573, fotokopie van een fragment uit: Haarlem, Noord-Hollands Archief 151.3 Collectie stukken betreffende personen en families in Noord-Holland 1500-2000, C inv 9 Memoriaelbouck (dagboek) van Willem Jansz Verwer, 1572-1576, betreffende Haarlem ]
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=236&micode=151.3&milang=nl&mizk_alle=verwer&miview=inv2
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/6793ad6d8f5e3d569b39c51f35ff50b9
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/beleg/Ooggetuige-handschrift-Verwer-1575.pdf

1576-1595
Alkmaar RAA 942 Rechtspraak en Weeskamers buiten Alkmaar 1485-1852 inv 5656 Schepenrol Niedorp, 322 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/836443bdb4113eb7a6647fd84d45a7ea
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/schepenrolniedorp_or5656.pdf

1581
Alkmaar RAA 81 Hervormde gemeente Alkmaar Kerkvoogdij 1573-1985 inv 112 Legger der landen, renten, tienden en huizen, met opgave der inkomsten uit appelmaat, ellemaat, poortersgeld, smidsgilde, begraven, overluiden, verkoop graven, legaten, alsmede van uitgaande lijfrenten 1574-1591, selectie fol 68r Aantekening van de verwerving van een kustingbrief 16 bij wijze van betaling voor een altaarstuk geschilderd door Maerten van Heemskerk (1498-1574)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/ed8c69dcece230c7bf95fdf41a4c3dc2
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/laurenskerk/Altaarstuk-Grote-Kerk.pdf (transcriptie 7)

1582-1597
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 40 Resoluties vroedschap, 202 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/ce610327d944314ebe9d34278388eb8d
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/vroedschapresoluties/vroedschapsresoluties40.pdf

1595-1604
Alkmaar RAA 942 Rechtspraak en Weeskamers buiten Alkmaar 1485-1852 inv 5657 Schepenrol Niedorp, 428 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/f8be4920eb89315c92665adc49decd31
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/schepenrolniedorp_or5657.pdf

1598-1608
Alkmaar RAA 1 Bestuur Alkmaar 1254-1816 inv 41 Resoluties vroedschap, 231 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/dfffb8ab39203bffbf19be659ff3fd19
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/vroedschapresoluties/vroedschapsresoluties-deel-41-def.pdf

1600-1700
Alkmaar RAA 686 Familie Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765 inv 6, [?], Die cronicke oft historie der edele welgebooren heeren ende baroene van Egmont, met de kroniek van Anthonius Hovaeus (-1568) en aantekeningen over Johan Aegidius van Egmond van de Nyenburg (1693-1747), [?] fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/bdcfcdcfdc763040a783fe7ce8a93368
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/kronieken/kroniekvanegmond.pdf

1603-1647
Alkmaar RAA 685 Familie Van Foreest 1422-1979 inv 61, 67, 69 Brieven aan Jan (Johan) van Foreest (1586-1651) en zijn vrouw Josina van Segwaart (1585-1657), geschreven door Jacob van Foreest (1556-1624), Cornelia Segwaert (15__-16__) en Dirk (Theodorus) Vrijburch (Vrijburgh) (circa 1605-1664)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/6c7031b3bce7303fb5831398ed6eef85
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/Brieven-aan-Jan-van-Foreest.pdf

1604-1612
Alkmaar RAA 942 Rechtspraak en Weeskamers buiten Alkmaar 1485-1852 inv 5658 Schepenrol Niedorp, 488 fols
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/d30867e41d5839dbac2601cee4c39903
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/rechtspraak/schepenrolniedorp_or5658.pdf

1612, 1637-1639
Alkmaar RAA 850 Collectie Aanwinsten 1412-1984 inv 729 Stukken betreffende de reizen en ondernemingen van Nicolaas Cornelisz de Witte (genaamd Schapecaes), avonturier., [?] fols [Reis naar Corsica]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/57e26c60538c3be4b7f158d4d8c106d2
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/reisbeschrijvingen/Corsicareis.pdf

1618-1621
Alkmaar RAA 850 Collectie Aanwinsten 1412-1984 inv 152 Memorye, Verhaal in kroniekvorm van het verzetten van de wet door prins Maurits en het gebeurde ten aanzien van de remonstranten, fols/kol 4297-4362 [Kroniek van godsdienstige en politieke twisten in Alkmaar]
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/fda415214c2c386fba62183292ea01e5
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/kronieken/kroniekremonstanten.pdf

1623, 1634-1648
Alkmaar RAA 689 Collectie Wollebrand Geleijnsz. de Jonghe (1594-1674) 1619-1821 inv 53 Brieven van en aan Wollebrand Geleijnsz de Jonghe, brief 1-47
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/file/e438fb0360a539dea31bf725dbfa9a01
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Artikelen/transcripties/overige/Wollebrandbrieven.pdf


Antwerpen, Stadsarchief Antwerpen (SAA)

1413-1445

Antwerpen SAA ____ West Brabantse Comparanten voor schepenen 1___-1___ inv ____ [?]
https://archief-klein.nl/belgie/antwerpen/Antwerpen%20West%20Brabantse%20Comparanten%201413-1445/mobile/index.html#p=1


Bergen op Zoom, West-Brabants Archief (WBA)

1558-1562/1564
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 51 Civiele en criminele rol
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/9c90b267e5654213a9eb65b80f24c24e
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2051/mobile/index.html#p=1

1559-1699
Bergen op Zoom WBA 450 Stadsbestuur Klundert 1550-1810 inv 35 Ingekomen stukken en concepten
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/f37ffa31511443708e70b66803397b39
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20gemeente%20archief/mobile/index.html#p=1

1564-1567
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 52 Civiele en criminele rol
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/bd9fdbe945ae48258a68d510bded7c7c
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2052/mobile/index.html#p=1

1567-1577
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 53 Civiele en criminele rol
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/85826ab7890b486582da6c1341b5fc75
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2053/mobile/index.html#p=1

1577-1583
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 54 Civiele en criminele rol
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/11b8b212ac39403297f1d1454103e2a4
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2054/mobile/index.html#p=1

1585/1592-1795
Bergen op Zoom WBA 467 Weeskamer Klundert 1592-1810 inv 6a-32 Boedelinventarissen en rekeningen + 33 Exploot voor en relaas van de gerechtsbode aan de weesmeester + 34 Papieren afkomstig van de secretaris Elemans
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/b22673c86a124dc3ae21b384dcab4bf2
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20weeskamer/mobile/index.html#p=1

1594-1604
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 55 Civiele en criminele rol
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/e47e30d401d347309c84907b161cb5ed
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2055/mobile/index.html#p=1

1624-1670
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 391.51 Voogdij- en boedelrekeningen
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/132e9e9c2cb4460cae679bea2371c453
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%20391%20(51)/mobile/index.html#p=1

1624-1670/1672
Bergen op Zoom WBA 455 Schepenbank Klundert 1558-1810 inv 81-97 Protocol van "allerhande acten"
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/f794d425b3dd4a23b127d6504baeef1a
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20r%2081-97/mobile/index.html#p=1


Beverwijk, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, Werkgroep paleografie

Beverwijk, Museum Kennemerland + Haarlem, Noord-Hollands Archief
http://www.hgmk.nl/over-hgmk/werkgroepen/
http://www.hgmk.nl/publicaties/paleografie/


Breda, Stadsarchief Breda (SAB)

1308-1605
Breda SAB ____ Armen weeshuis 1___-1___ inv ____ Regestenlijst
https://archief-klein.nl/nederland/breda/sab%20weeshuis%20archief%201308-1605/mobile/index.html#p=1

1498-1521
Breda SAB ____ Terheijden Vestbrieven 1___-1___ inv 415-428
https://archief-klein.nl/nederland/terheijden/vestbrieven%20terheijden%20415-428/mobile/index.html#p=1

1498-1521
Breda SAB ____ Rijsbergen rechterlijk 1___-1___ inv 415-428
https://www.genealogie-klein.nl/nederland/rijsbergen/rijsbergen%20r415-428/mobile/index.html#p=1

1499-1776
Breda SAB ____ Verzameling regesten van vestbrieven 1___-1___ inv ___
https://archief-klein.nl/nederland/breda/breda%20verzameling%20vestbrieven%201499-1776/mobile/index.html#p=1

1524-1679
Breda SAB ____ Rijsbergen rechterlijk 1___-1___ inv 739-752
https://www.genealogie-klein.nl/nederland/rijsbergen/rijsbergen%20r739-752/mobile/index.html#p=1

1525-1643
Breda SAB ____ Terheijden Vestbrieven 1___-1___ inv 632-643
https://archief-klein.nl/nederland/terheijden/vestbrieven%20terheijden%20632-643/mobile/index.html#p=1


Brugge, Sint-Jans Hospitaal (SJH)

1413-1445
Brugge SJH ____ [?] inv E 13 (21 fols.)
https://archief-klein.nl/belgie/brugge/Brugge%20Sint%20Jans%20Hospitaal%201413-1445/mobile/index.html#p=1


Brussel, Algemeen Rijksarchief (ARA)

1449
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ inv LA 5399
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la5399/mobile/index.html#p=1

1494
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ inv LA 3802.1
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la3802-1/mobile/index.html#p=1

1494-1495
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ in LA 4252
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la4252/mobile/index.html#p=1

1530-1564
Brussel ARA ____ Familie Mérode-Westerlo 1___-1___ inv VM 43 Leenboek van den Houte-Brussel-Merode + Cijnsboek Hendrick van Schoonhoven + Cijnsboek jonker Jan van Straten
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/leenboek%20van%20den%20houte-brussel-merode/mobile/index.html#p=1

1556-1557
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ inv LA 4243
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la4243/mobile/index.html#p=1

1560-1568
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ inv LA 4984
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la4984/mobile/index.html#p=1

1561-1562
Brussel ARA ____ Familie Arenberg Zevenbergen 1___-1___ inv LA 4241
https://archief-klein.nl/belgie/brussel/brussel%20arenberg%20archief%20la4241/mobile/index.html#p=1


Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (KB)
Hs 79 K 10
https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift
Rondom Egidius. De uitgave van het complete Gruuthuse-handschrift (Huygens ING), 2015 jun 12
https://youtu.be/9fti_enZ4_E (video 15:10)


Hs 131 G 37 
1999 Verbij-Schillings
J.M.C. Verbij-Schillings,
Het Haagse handschrift van heraut Beyeren: Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, diplomatische editie (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 6),
Hilversum, Verloren, 1999 (273 pp., 25 cm, ISBN: 90.6550.034.0 + ISSN 0929.9866, met samenvatting in het Engels, Frans en Duits)


Etten

1458-1470
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 251-260
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20251-260/mobile/index.html#p=1

1471-1493
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 261-270
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20261-270/mobile/index.html#p=1

1494-1498
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 271-275
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20271-275/mobile/index.html#p=1

1499-1505
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 276-280
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20276-280/mobile/index.html#p=1

1504-1517
Etten Notarieel Archief Notaris Eyck inv 11.1
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20eyk%2011-1%20(1504-1517)/mobile/index.html#p=1

1506-1515
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 281-285
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20281-285/mobile/index.html#p=1

1514-1522
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 286-290
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20286-290/mobile/index.html#p=1

1523-1532
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 291-300
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20291-200/mobile/index.html#p=1

1531-1539
Etten Oud Rechtelijk Archief inv 301-307
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20r%20301-307/mobile/index.html#p=1

1539-1557
Etten Notarieel Archief Notaris Zeeuwen inv 11.2-3
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20zeeuwen%2011-2%20en%203%20(1539-1557)/mobile/index.html#p=1

1580-1595
Etten Notarieel Archief Notaris de Coninck inv 11.5
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20de%20coninck%2011-5%20(1580-1595)/mobile/index.html#p=1

1626-1654
Etten Notarieel Archief Notaris Jan Dirven inv 11.10
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20jan%20dirven%2011-10%20(1626-1654)/mobile/index.html#p=1

1655-1659
Etten Notarieel Archief Notaris Van Ertrijck inv 11.17
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20van%20ertrijck%2011-17%20(1655-1659)/mobile/index.html#p=1

1657-1670
Etten Notarieel Archief Notaris Pieter Dirven inv 11.20-25
https://archief-klein.nl/nederland/etten/etten%20not.%20pieter%20dirven%2011-20%20t-m%2025%20(1657-1670)/mobile/index.html#p=1

1___-1___
Etten Notarieel Archief Notaris Uythoven inv 11.7-9
https://archief-klein.nl/etten%20notarieel%20archief.html [nog niet beschikbaar]

1___-1___
Etten Notarieel Archief Notaris Tobias Schrans inv 11.28
https://archief-klein.nl/etten%20notarieel%20archief.html [nog niet beschikbaar]


Gent
2003 Van Keymeulen, e.a.

J. van Keymeulen, M. Adriaen, G. Marleen, O. Maréchal, M. Gysseling,
In der sieker dienste: de Statuten van de Leprozerie van Gent, 1236: de oudste ambtelijke tekst in het Nederlands: facsimile, tekstuitgave, vertaling, situering,
Gent, Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Sint-Jozef + Vakgroep Nederlandse Taalkunde UGent. 2003 (48 pp., 30 cm, ISBN 90.5349.469.3)


Haarlem, Noord-Hollands Archief (NHA)

1556-1657

Haarlem NHA 3607 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Beverwijk 1551-1811 inv 1264 Weesboek, rol van weesmeesters 1556-1712
http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=3607&minr=1201809&miview=inv2
1556-1617: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Weeskamer-I.pdf
1617-1657: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Weeskamer-II.pdf

1642-1691
Haarlem NHA 3769 Bestuur Beverwijk 1298-1817 inv 1 Resoluties van burgemeesters en vroedschap 1642 jul 26-1691 feb 07
http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=3769&minr=2044327&miview=inv2
1642-1650: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_1.pdf
1650-1661: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_2.pdf
1661-1672: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_3.pdf
1673-1687: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_4.pdf
1688-1691(-1704): http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_5.pdf

1691-1758
Haarlem NHA 3769 Bestuur Beverwijk 1298-1817 inv 2 Resoluties van burgemeesters en vroedschap 1691 mrt-1758 aug 15
http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=3769&minr=2044328&miview=inv2
(1688-)1691-1704: http://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Vroedschap_5.pdf


Kerkrade
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kloosterrade/


Klundert > Bergen op Zoom


Leeuwarden, Tresoar (T)
1600-1620

Leeuwarden T 14 Hof van Friesland 1504-1811, inv 16705-16713 'Quaclappen' Registers van de dicta (alleen de uitspraken) van definitieve en interlocutoire sententies (tussenvonnissen) in civiele zaken en de (schaarse) criminele zaken waarin de veroordeelde niet (meer) in voorarrest zat 1527-1620
http://www.tresoar.nl/help/Pages/Quaclappen.aspx
http://www.tresoar.nl/Pages/OnderZoeken.aspx#/?q=quaclap
http://www.tresoar.nl/help/Pages/Quaclappen---toelichting.aspx
1600-1612 inv 16705-16710: http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1600-1612.pdf (J. Post)
1613-1620 inv 16710-16713: http://images.tresoar.nl/download/quaclappen1613-1620.pdf (J. Post)


Loenhout

1456-1746
Loenhout Oud Rechterlijk Archief inv 138-240
https://www.genealogie-klein.nl/belgie/loenhout/mobile/index.html#p=1


Middelburg, Zeeuws Archief

Voltooide transcripties van de Werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ)
https://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/werkgroep-paleografie-in-zeeland/voltooide-transcripties/


Oosterhout > Tilburg


Rijsbergen > Breda


Rucphen

1600-1632

Rucphen Oud Rechtelijk Archief inv 37
https://archief-klein.nl/nederland/rucphen/rucphen%20r%2037/mobile/index.html#p=1

1633-1650
Rucphen Oud Rechtelijk Archief inv 38
https://archief-klein.nl/nederland/rucphen/rucphen%20r%2038/mobile/index.html#p=1

1650-1655
Rucphen Oud Rechtelijk Archief inv 39
https://archief-klein.nl/nederland/rucphen/rucphen%20r%2039/mobile/index.html#p=1

1656-1666
Rucphen Oud Rechtelijk Archief inv 40
https://archief-klein.nl/nederland/rucphen/rucphen%20r%2040/mobile/index.html#p=1


Stuttgart
1991 Uyttersprot, e.a.

V. Uyttersprot , e.a.,
Van den Vos Reynaerde: het Comburgse handschrift,
Leuven, Davidsfonds, 1991 (2de druk, 246 pp., 31 cm, ISBN 90.6152.750.3)


Terheijden > Breda
Terheijden > TilburgTilburg, Regionaal Archief Tilburg (RAT)

1486-1627

Tilburg RAT ____ Oosterhout Oud Rechtelijk Archief inv ____ Verzameling regesten
https://archief-klein.nl/nederland/oosterhout/oosterhout/mobile/index.html#p=1

1620-1633
Tilburg RAT ____ Terheijden Oud Rechterlijk Archief inv 116
https://archief-klein.nl/nederland/terheijden/terheijden%20r%20116/mobile/index.html#p=1

1620-1633
Tilburg RAT ____ Terheijden Oud Rechterlijk Archief inv ____ Allerhande Akten
https://archief-klein.nl/nederland/terheijden/terheijden%20allerlei%20akten/mobile/index.html#p=1


Venlo
2006-2008 De Groot

H.J.M. de Groot,
De stadsrekeningen van Venlo,
[Venlo, De Groot], 2006-2008, 2 delen
1 (2006): Teksteditie van de veertiende-eeuwse rekeningen over de jaren 1349/50 ... 1399 (2 versies) met personen- en toponiemenregister (450 pp., 24 cm + cd-rom)
2 (2008): Teksteditie van de vijftiende-eeuwse rekeningen over de jaren 1400 t/m 1417: met personen- en toponiemenregister (452 pp.)


Wuustwezel

1485-1657

Wuustwezel Oud Rechterlijk Archief inv 1-25
https://archief-klein.nl/belgie/wuustwezel/Wuustwezel%20r%201-25/mobile/index.html#p=1

1485-1657
Wuustwezel Oud Rechterlijk Archief 26-45
https://archief-klein.nl/belgie/wuustwezel/Wuustwezel%20r%2026-45/mobile/index.html#p=1


Zevenbergen
1542-1549
Zevenbergen Oud Rechtelijk Archief inv R 10-11
https://archief-klein.nl/nederland/zevenbergen/zevenbergen%20r%2010-11%20(1542-1549)/mobile/index.html#p=1

1549-1568
Zevenbergen Oud Rechtelijk Archief inv R 162-165
https://archief-klein.nl/nederland/zevenbergen/zevenbergen%20r%20162-165%20(1549-1568)/mobile/index.html#p=1

1564-1810
Zevenbergen Weeskamer Archief inv 509-541 (oude nummering)
https://archief-klein.nl/nederland/zevenbergen/zevenbergen%20weeskamer%20archief%20(oude%20nummering)/mobile/index.html#p=1

1569-1624
Zevenbergen Oud Rechtelijk Archief inv R 166-1668
https://archief-klein.nl/nederland/zevenbergen/zevenbergen%20r%20166-168%20(1569-1624)/mobile/index.html#p=1

1590-1596
Zevenbergen notarieel archief inv 1-4
https://www.genealogie-klein.nl/nederland/zevenbergen/zevenbergen%20notarieel%20archief%20(1590-1596)/mobile/index.html#p=1


Zundert

Zundert boedelinventarissen
https://www.genealogie-klein.nl/nederland/zundert/Zundert%20boedelinventarissen/mobile/index.html#p=1

Zundert oudrechtelijk archief 604-605
https://www.genealogie-klein.nl/nederland/zundert/Zundert%20oud%20rechterlijk%20archief%20604-605/mobile/index.html#p=1


[?], [?]
1563-1602
[?], [?] Klundert Nassause Domeinen
https://archief-klein.nl/nederland/klundert/klundert%20nassause%20domeinen/mobile/index.html#p=1