Instanties in de Nederlanden

« menu

1967 (1978) Van Caenegem
R.C. van Caenegem,
De instellingen van de Middeleeuwen: geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw: collegedictaat,
Gent, Wetenschappelijke Uitgeverij en Boekhandel Story-Scientia, 1967 (1ste druk, 2 delen, V + 316 bladen, 27 cm), 1978 (2de onveranderde druk, met bibliografische addenda tot 1977, index van persoons- en plaatsnamen, en index van technische termen, 2 delen, V + 366 bladen, 27 cm)
1: De eerste Middeleeuwen (5de-11de eeuw)
2: De tweede Middeleeuwen (12de-15de eeuw)

1946 (2000) de Monté ver Loren, Spruit

J.P. de Monté ver Loren (1901-1974), J.E. Spruit,
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling,
Utrecht, De Vroede, 1946 (1ste druk, 80 pp., 22 cm)
Deventer, Kluwer, 2000 (7de herziene druk bewerkt door J.E. Spruit, XIV + 345 pp., 25 cm, ISBN 90.268.2739.3)

1945-1947 (1947, 1964) Rogier
L.J. Rogier (1894-1974),
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw,
Amsterdam, Urbi et Orbi, 1 (1945)-3 (1947) (25 cm, met losse kaarten), 1947 (2de druk, 650 + 832 + 76 pp., 25 cm), Amsterdam + Brussel, Elsevier, 1964 (3de druk, verschenen in de reeks Elsevierpockets over geschiedenis en politiek, als Elsevierpocket A 99-103, 5 delen, 19 cm)

1901 (1922, 1980) Fruin, Colenbrander
R.J. Fruin (1823-1899), H.T. Colenbrander (1871-1945),
Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek =Staatsinstellingen in Nederland tot 1795,
’s-Gravenhage, Nijhoff, 1901 (1ste uitgave, XVI + 416 pp., 26 cm), 1922 (2de bijgewerkte druk, XII + 436 pp., 24 cm), 1980 (fotomechanische herdruk van de tweede bijgewerkte druk uit 1922, met een inleiding van Ivo Schöffer (1922-2012), XXVIII + 436 pp., 25 cm, ISBN 90.247.9022.0)
Raadpleegbaar via internet:
1901: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000010552
1901: https://www.dbnl.org/tekst/frui001gesc01_01/
1922: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100007809
1922: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000032029