Oorkondeboeken Utrecht (Het Sticht)

« menu

> Charterbanken, charterboeken


1937 Berkelbach van der Sprenkel
J.W. Berkelbach van der Sprenkel (1897-1944),
Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340 (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap Utrecht, 3.66),
Utrecht, Broekhoff v/h Kemink, 1937 (XLII + 630 pp., 22 cm)

1920-1959 Muller, e.a.

S. Muller Fz. (1848-1922), A.C. Bouman (1892-1966), K. Heeringa (1867-1944), F. Ketner,
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,
Utrecht, Oosthoek + ’s-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Staatsuitgeverij, 1 (1920)-5 (1959) (29 cm + 27 cm)
Raadpleegbaar via internet:
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/
1 (1920): [695-1197] (XVI + 471 + 144 pp., 29 cm, S. Muller Fz., A.C. Bouman)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=0&accessor=toc&source=1
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000033006
2 (1940): [1198-1249] (XXVII + 646 pp., 27 cm, K. Heeringa)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=3&accessor=toc&source=2
3 (1949): 1249-1267 (XXVI + 512 pp, 27 cm, F. Ketner)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=3&accessor=toc&source=3
4 (1954): Eerste stuk: 1267-1283. Tweede stuk: 1283-1290 (XXVII + 692 pp., 27 cm, F. Ketner)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=1&accessor=toc&source=4
5 (1959): Eerste stuk: 1291-1296. Tweede stuk: 1296-1301. Supplement (XXXIX + 637 pp., 27 cm, F. Ketner)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=0&accessor=toc&source=5

1917-1922 Muller, e.a.
S. Muller Fz. (1848-1922), E. de Clercq (1867-1930), B.M. de Jonge van Ellemeet (1881-1962), A. le Cosquino de Bussy (1884-1953), M.I. van Soest,
Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528),
Utrecht, Oosthoek, 1 (1917)-4 (1922) (27 cm)
1 (1917):
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000117849
2 (19):
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000117852
3 (19):
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000117846
4 (1922): Indices (M.I. van Soest)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000117850

1848 (1852) De Geer
J.J. de Geer [van Oudegein] (1820-1911), “Oorkonden, betrekkelijk het voormalig handelsverkeer der stad Utrecht [779-1561]”,
Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, 1.1.1 (1848 + 1852) pp.3-44
https://books.google.nl/books?id=H4JoAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=3V1fAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=zfTmAAAAMAAJ