Album amicorum / Freundschaftsalbum / Stammbuch / Vriendenboek

« menu

> Egodocument / Document autobiographique / Ego-Dokument


Afbeeldingen / Abbildungen / Illustrations

[?], "Category:Stammbuch", Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stammbuch?uselang=de


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Dansk
Stambog (Album Amicorum) Wikipedia: den frie encyklopædi https://da.wikipedia.org/wiki/Stambog_(Album_Amicorum)

Deutsch
Stammbuch (Freundschaftsalbum) Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbuch_(Freundschaftsalbum)

Français
Liber amicorum Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Liber_amicorum

Frysk
Album Amicorum Wikipedy: de frije ensyklopedy https://fy.wikipedia.org/wiki/Album_Amicorum

Nederlands
Album amicorum ArchiefWiki https://archiefwiki.org/wiki/Album_amicorum
Album amicorum Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Album_amicorum
album amicorum Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00126.php


Boeken / Books / Bücher / Livres

2017 Reinders

S. Reinders, De mug en de kaars: vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640,
Nijmegen, Vantilt, 2017 (527 pp., 24 cm, ISBN 978.94.6004326.0)

2013 De Schepper, e.a.
M. De Schepper, R. Fabri, H. Van de Velde, L. Philippe, In vriendschap verbonden: het Liber Amicorum of vriendenboekje in de 16e en de 17e eeuw in de Nederlanden,
Antwerpen, VZW Museum Nicolaas Rockox + KMSKA, [2013] (31 pp., 21 cm, Bezoekersgids Gids bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Rockoxhuis Antwerpen, 28.09.2013 - 15.12.2013)

2012 Thomassen
K. Thomassen (1950-2015), Aan vrienden gewijd: alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek (Miniaturen reeks, 53),
Amersfoort, etc., Bekking & Blitz, 2012 (128 pp., 17 cm, ISBN 978.90.6109.427.2)

2001 Kuiper, Thomassen, Stoter
Y. Kuiper, K. Thomassen (1950-2015), M. Stoter, Banden van vriendschap : de collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten,
Franeker, Van Wijnen + Leeuwarden, Fries Museum, 2001 (157 pp., 14 × 19 cm, ISBN 90.5194.219.2, uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, 14 april 2001 t/m 24 juni 2001)

2000 (2003) Schnabel
W.W. Schnabel, Das Stammbuch: Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts (Frühe Neuzeit, 78),
Tübingen, Niemeyer, 2003, (XIII + 715 pp., 24 cm, ISSN 0934.5531, ISBN 3.484.36578.1, bewerking van Habilitationsschrift Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2000)

1999 (2002) Schwarz
C. Schwarz, Studien zur Stammbuchpraxis der frühen Neuzeit : Gestaltung und Nutzung des Album amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Politikers und eines Goldschmieds (etwa 1550 bis 1650) (Mikrokosmos, 66),
Frankfurt am Main, Lang, 2002 (379 pp., 21 cm, ISSN 0170.9143, ISBN 3.631.39720.8, oorspronkelijk proefschrift München, 1999)

1999 Thomassen
K. Thomassen (1950-2015), De collectie alba amicorum van Van Harinxma thoe Slooten in de Koninklijke Bibliotheek,
’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1999 (23 pp., 30 cm)

1990 Thomassen, Bosters
K. Thomassen (1950-2015), C. Bosters, Alba amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden,
Maarssen, etc., Schwartz-SDU, 1990 (184 pp., 26 cm, ISBN 90.6179.105.7, uitgave naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek in 's-Gravenhage van 8 juni t/m 11 augustus 1990)

1988 Klose
W. Klose, Corpus Alborum Amicorum: CAAC: beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts (Hiersemanns Bibliographische Handbücher, 8),
Stuttgart, Hiersemann, 1988 (XXII + 723 pp., 28 cm, ISSN 0170.2408, ISBN 3.7772.8828.4)

1986 Heesakkers, Thomassen
C.L. Heesakkers (1935-2018), K. Thomassen (1950-2015), Voorlopige lijst van alba amicorum uit de Nederlanden voor 1800,
’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1986 (115 pp., 30 cm)

1975 Kerdijk-Eskens
H. Kerdijk-Eskens, Vrienden doen een boekje open: de geschiedenis van het album amicorum,
['s-Gravenhage], Trio, 1975 (36 pp., 15 cm)

1857 (1858) Baerdt van Sminia
H. Baerdt van Sminia (1797-1858), Vervolg van het overzigt van de alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen,
Workum, Brandenburgh, 1858 (32 pp., 24 cm, overdruk van: De vrije Fries, 1857)
https://books.google.nl/books?id=S4hWAAAAcAAJ

1856 Van Rappard
F.A. van Rappard (1793-1867), Overzigt eener verzameling Alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuw (Werken, Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, nieuwe reeks, 7.2.1),
Leiden, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, [1856] (138 pp., 24 cm, overdruk)
https://books.google.nl/books?id=Rf7SJ7shQ0wC


Video

2020 Vandommele
J. Vandommele, Dankzij de Vrienden van de KB: album amicorum van Cornelis Buys, Koninklijke Bibliotheek (KB), 2020 nov 30
https://youtu.be/5HzmjZcHEgc (video 3:20)


2020 Vandommele, Reinders
J. Vandommele, S. Reinders, Vriendschap: vriendschapsboeken in de KB, Koninklijke Bibliotheek (KB), 2020 okt 27
https://youtu.be/nUZlss-qF5E (video 55:54)


2018 Mickelson

M. Mickelson, Ex Libris: Album Amicorum, Part 1, 2018 mei 26 (Originally owned and created by Count Ludwig Eberhard (1590-1650), follow this book as we trace its path through history!)
https://youtu.be/HTZfmB43-Qw (video 2:00)


2018 Van Roon
M. van Roon (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties), Zo ziet een historisch poesiealbum van mannen eruit (Folia), 2018 mei 09 (Zo rond de zeventiende en achttiende eeuw hadden mannen vriendenboekjes, de voorlopers van wat wij poesiealbums noemen. Hierin schreven ze spreuken of wensen aan elkaar, tekenden hun familiewapens of schilderden verschillende taferelen. De Bijzondere Collecties van de UvA verwierf onlangs zo'n album amicorum van de Amsterdammer Conrado Pestalozzi Camerling, dat uniek is vanwege de vele illustraties en inscripties.)
https://youtu.be/rGEyWJwyhbg (video 1:59)Websites

Alba Amicorum in Nederland: beschrijvingen van alba amicorum (vriendenboeken) van vóór 1800 in Nederlandse particuliere en openbare collecties, inclusief herkomst en literatuur
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/alba-amicorum-in-nederland

Alba amicorum: onderzoeksgroep alba amicorum
https://vrouwenalba.wordpress.com/

W.W. Schnabel (Universität Erlangen-Nürnberg), Repertorium Alborum Amicorum: internationales Verzeichnis von Stammbüchern und Stammbuchfragmenten in öffentlichen und privaten Sammlungen
https://raa.gf-franken.de/de/startseite.html