Behoud van, en schade aan handschriften en oude drukken

« menu

> Inktvraat
> Marginalia / Marginalie / Marginalium
> Restauratie van archiefstukken
> Voorzichtig raadplegen van handschriften en oude drukken


Artikelen in encyclopedia

Deutsch
[?], "Bestandserhaltung", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestandserhaltung

[?], "Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierungsstelle_f%C3%BCr_die_Erhaltung_des_schriftlichen_Kulturguts

[?], "Papierzerfall", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Papierzerfall

English
[?], "Collections care", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Collections_care

[?], "Collections maintenance", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Collections_maintenance

[?], "Conservation and restoration of books, manuscripts, documents and ephemera", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_books,_manuscripts,_documents_and_ephemera

[?], "Conservation and restoration of illuminated manuscripts", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_illuminated_manuscripts

[?], "Conservation and restoration of papyrus", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_papyrus

[?], "Conservation and restoration of parchment", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_parchment

[?], "Foxing", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Foxing

[?], "Inherent vice (library and archival science)", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Inherent_vice_(library_and_archival_science)

[?], "Mold control and prevention in libraries", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mold_control_and_prevention_in_libraries

[?], "Museum integrated pest management", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_integrated_pest_management

[?], "Preservation (library and archival science)", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Preservation_(library_and_archival_science)

Français
[?], "Conservation des documents", Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_documents


Boeken

1991 (2001, 2007, 2009-2010, 2017) Van der Most, e.a.

P. van der Most, P. Defize, J. Havermans, E. van der Doe, G. de Bruin, e.a.,
Schade-atlas: archiefmateriaal voor 1800,
Den Haag, Rijksarchiefdienst, 1991, 2001 (digitaal)
Herdrukt als: Schadeatlas archieven: hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie,
Den Haag, Metamorfoze, 2007 (136 pp., 16 × 23 cm, ISBN 978.90.811592.1.0), 2009 (2de ongewijzigde druk), 2017 (derde, aangevulde druk, 145 pp., 16 × 23 cm, ISBN 978.90.811592.0.3)
https://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/Schadeatlas-archieven_derde-druk-2017_pdf-compressed.pdf
English edition: Archives damage atlas: a tool for assessing damage,
The Hague, Metamorfoze, 2010 (144 pp., 16 × 23 cm, ISBN 978.90.811592.3.4)
https://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/schadeatlas-2010%20engels.pdf

1983 Schimmelgroei
Schimmelgroei en schimmelbestrijding in archivalia,
's-Gravenhage, Vereniging van Archiefrestauratoren, 1983 (61 pp., 21 cm, lezingen gehouden op de gelijknamige themadag te Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 5 nov. 1982, met medewerking van het Algemeen Rijksarchief)


Tentoonstellingen

Schatten en schades [het verhaal van het kwetsbare papieren erfgoed dat we door digitalisering beschermen tegen verval.]
https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/schatten-en-schades
2019 jun 11-... Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg (Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht, 043 328 55 00)
https://www.rhcl.nl/nl/info/nieuws-map/20-jaar-metamorfoze
2019 mei 08-jun 10 Utrecht, Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28, 3512 NS UTRECHT, 030 286 66 11)
https://hetutrechtsarchief.nl/nieuws/432-tentoonstelling-schatten-en-schades
2019 feb 01-mei 07 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE DEN HAAG)
https://www.kb.nl/schatten-en-schades
http://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/agenda/2019/02/4295-tentoonstelling-schatten-en-schades
https://twitter.com/Metamorfoze97/status/1091271025940156418


Video's

2013 Rudy
K. Rudy, The secret lives of medieval manuscripts, TEDx University of St Andrews, TEDx Talks, 2013 dec 04
https://youtu.be/zjZAdPX6ek0 (video 13:19)


2013 Ashman
 D. Ashman, Care & Handling of Rare Books, Paper, Manuscripts, Photographs & Archives [Auckland Libraries staff training video], 2013 mrt 05
https://youtu.be/28w5mHpLiOI (video 19:16)


2012 De Hamel
C. de Hamel, Illuminations: Treasures of the Middle Ages - St Augustine Gospels + Archbishop of Canterbury, Pavel Voronin, 2012 jan 23
https://youtu.be/2AJ1k15auhE (video 1:00)


2010 Hoe
Hoe worden de historische stukken bewaard? / Een tweede leven; archiefstukken gerestaureerd in Helmond, Schie TV, Gemeentearchief-Schiedam, 2010 mrt 31
https://youtu.be/mi5jei2dXuY (video 15:00)