Lesboeken voor klerken in spe / Writing manuals

« menu

Artikelen / Articles / Artikel in encyclopedia

English

Calligraphy \Writing manuals and copybooks (16th to 18th century) Encyclopædia Britannica https://www.britannica.com/art/calligraphy/Writing-manuals-and-copybooks-16th-to-18th-century

Nederlands
J. Vandommele, Het vroegste schrijfboekje uit de Nederlanden (Boekgeschiedenis), 2017 nov 20 [Willem Silvius (circa 1520-1580), Kalligrafiebundel, 1550, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KW 129 F 2]
https://www.kb.nl/blogs/boekgeschiedenis/het-vroegste-schrijfboekje-uit-de-nederlanden


Boeken / Books / Bücher / Livres

1737 Pas, Philips

J. Pas, J.C. Philips (circa 1690-1775), Mathematische of wiskundige behandeling der schrijfkonst: Behelzende een manier om alle de gemeene letteren van het regt- en schuin Romeins, Curcyf; Italiaansch; Nederduitsch; en Fractuur, met hunne hoofdletteren cyffergetallen, en punctuatiën zeer naaukeurig in alle haare gedaantens, proportiën, en evenredigheden door passer en liniaal te beschryven.  Opgesteld en geteekend [...],
Amsterdam, [?], 1737 ([18] + 13 + [2] + 13 + 52 pp., tekst in het Nederlands en Frans)

1636 Smyters, Gauw

A. Smyters van Andtwerpen (circa 1545-circa 1625), G. Gaw / Gauw (1___-1638), Schryfkunst-boeck, daerinne gheleert worden velerleye Nederlandtsche, Italiaensche, Spaensche ende Hooghduytsche handt-gheschriften [...],
Amsterdam, Jan Euertsen Cloppenburch, 1636 (42 + [3] pp.)
https://books.google.nl/books?id=9b5kAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PP5

1610 Wynhouts de Vries
S. Wynhouts de Vries (1570...1575-1628), Lvst-hof der schriif-konste, Amsterdam, W[illem] Ianszoon [Blaeu], 1610

1605 Van de Velde
J. van den Velde (1568-1623), Spieghel der schrijfkonste, inden welcken ghesien worden veelderhande gheschriften met hare Fondementen ende onderrichtinghe / Thrésor litéraire, contenant plusieurs diverses escritures [...] / Fondement-Boeck, waerinne de rechte maniere, om alderhande gheschriften grondich te leeren schryven, duydelyck verklaert [...] wordt,
[Rotterdam], [?], 1605[-1608], 3 delen (oblong)
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.413341