Cursussen Nederlandse paleografie aan universiteiten

« menu

> Cursussen Nederlandse paleografie op internet
> Lesboeken Nederlandse paleografie


Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. H.M.E.P. Kuijpers, Archivistiek en Paleografie
https://studiegids.vu.nl/nl/bachelor/2018-2019/history/L_AABAGES203

Gent Universiteit Gent
E. De Paermentier, Y. Desplenter, A. Roose, K. van der Haven, L. Vervaet, Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring
https://studiegids.ugent.be/2016/NL/studiefiches/A001009.pdf

Paleografie met tekstverklaring
http://www.middelnederlandsdigitaal.ugent.be/bachelor/paleografie-met-tekstverklaring/studiegids
https://www.studocu.com/en/course/universiteit-gent/methodologie-van-de-geschiedenis-paleografie-en-tekstverklaring/1580082

Groningen Rijksuniversiteit Groningen
Drs. E.M. Copper-van Enter, dr. A. van Steensel, LG: Paleografie en Archiefonderzoek
https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/show?code=LKA016M05

Prof.dr. S. Corbellini, dr. K.J. Heidecker, Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance I
https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/show?code=LMX007X10

Prof.dr. S. Corbellini, dr. K.J. Heidecker, Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance II
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=LMX009M10

Leiden Universiteit Leiden
Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers, Middeleeuwse paleografie
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/92043/middeleeuwse-paleografie

Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. J.G.M. Kienhorst, Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
https://sis.ru.nl/osiris-student/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=LET-NTCB128&collegejaar=2019&_ga=2.152608825.1001435310.1581754921-823625874.1579361412

Dr. J.G.M. Kienhorst, Middeleeuwse bronnen
https://sis.ru.nl/osiris-student/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=LET-NTCMI512&collegejaar=2019&_ga=2.166895678.1001435310.1581754921-823625874.1579361412

Dr. D.C. van der Linden, Bronnen van de Nieuwe Tijd
https://sis.ru.nl/osiris-student/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=LET-GESB990&collegejaar=2019

Prof. dr. J. Kok, dr. D.B.G.W. Lyna, Bronnen van de Nieuwe Tijd
https://www.ru.nl/osiris-student/OnderwijsCatalogusSelect.do?cursus=LET-GESB990&selectie=cursus&collegejaar=2018&minimal=J

Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
J.W. Schaap, M.M.A. Hutting-Schutter, Geschiedenis van het Schrift
https://courses.eur.nl/#/2019-2020/detail/CH2215A

Utrecht Universiteit Utrecht
Dr. R.M.J. Meens, Discovering the Middle Ages: from Parchment to Internet
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=GE2V14011&collegejaar=2019&taal=nl

Dr. R.M.J. Meens, Middeleeuwse boeken en documenten: ontcijferen, analyseren en interpreteren.
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=GE3V19003&collegejaar=2019&taal=nl

Dr. M.D. Veldhuizen, Paleografie 16e en 17e eeuw
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&cursus=GE3V19006&collegejaar=2019&taal=nl

Drs. C.C. de Glopper-Zuijderland, Paleografie, diplomatiek en archiefkunde Middeleeuwen
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&taal=nl&cursus=GKRMV17023

Drs. C.C. de Glopper-Zuijderland, Paleografie, chronologie en archiefkunde 16e en 17e eeuw
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&taal=nl&cursus=GE3V14037