Keurboek

« menu

Artikelen in encyclopedia

Keuren en breuken Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Keuren_en_breuken
Verordening (ordonnantie, plakkaat, stadsrecht, landrecht, keur, willekeur, costumen) Archief Wiki https://archiefwiki.pleio.nl/wiki/Verordening


Artikelen in woordenboeken

coorboec (coorbouc, kuerboec, keurboec) Middelnederlandsch woordenboek, 1885-1971 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23125
core (coore, coire, keure, kuere, cure) Middelnederlandsch woordenboek, 1885-1971 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23278
keur I Woordenboek der Nederlandsche taal, 1882-1998 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M031753
keurboek Woordenboek der Nederlandsche taal, 1882-1998 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M031758


Amsterdam
Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, 5020 Archief van de Burgemeesters: privilegeboeken en keurboeken
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/5020/path/1.1


Antwerpen

F. Prims, "Het Keurboek van Antwerpen en het probleem der Stadskeuren",
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ___ (1932 jul) pp.445-463
https://www.dbnl.org/tekst/_ver025193201_01/_ver025193201_01_0032.php


Arnhem
De stedenstichter: keurboeken (Ridders van Gelre, 2017 okt 9), Omroep Gelderland, 2017 okt 10 [Michel Groothedde legt uit dat het Zutphense stadsrecht model stond voor andere Gelderse steden. In de keurboeken uit het Stedelijk Archief Zutphen staan middeleeuwse regels.]
https://www.youtube.com/embed/UyJZjQFLMEE?start=559&end=647 (video 9:19-10:47)Delft
Delft, Gemeente, Keurboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Delft,_Gemeente,_Keurboek.jpg

Keuren en privileges van de stad Delft, 1246-begin 15de eeuw,
[Delft], [1400-1450] (littera cursiva, papier, 61 fols., 21.0 × 15.0 cm (16.0-16.5 × 9.8-10.5 cm), 1 kolom, 26-28 regels, perkamenten band, 1600-1700)
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 71 H 38
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=310825008


Deurne
Deurne, Keurboek van Deurne van 1525 tot circa 1665
https://deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Keurboek_van_Deurne_van_1525_tot_circa_1665


Diest
K.F. Stallaert (1820-1893), Het keurboek der stad Diest (Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4.4),
Gent, Annoot-Braekman, 1885 (72 pp., 23 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/_keu001keur01_01/


Doetinchem
W.J. Alberts (1900-1987), Het middeleeuws keurboek van de stad Doetinchem,
Zutphen, De Walburg Pers, 1979 (103 pp., 22 cm, ISBN 90.6011.245.8 Deze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Oudheidkundige Kring "Deutekom".)


Dordrecht
L. Traarbach, Keurboek
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/topstukken/keurboek/

J.A. Fruin, "Het oudste keurboek van Dordrecht",
Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving, 2 (1876) pp. 186-251

Keuren, privileges en handvesten van Dordrecht, 1401, aangevuld tot 1595, Gildenkeuren van Dordrecht, 1367,
[Dordrecht], [eind 18de eeuw] (papier, 139 fols., 33.0 × 20.5 cm, afschriften)
fols.1-55: "Keuren, prevelegien, hantvesten der Stadt van Dorderecht", 1401
fols.55r-60: "Nieuwe keuren", 1411
fols.60r-115: Keuren, 1299-1595
fols.115v-137: o.a. Gildenkeuren, 1367
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 70 A 37
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=310818427

Keuren van Dordrecht, 1404, aangevuld tot 1434, Privileges verleend aan Dordrecht, 1289-1350,
[Dordrecht], [1434-...] (littera cursiva, papier, 96 fols., 26.8 × 20.0 cm (14.7 × 9.6 cm), 1 kolom, 32 regels, perkamenten omslag uit de 16de/17de eeuw)
fols.1r-72r: "Kuerboeck van Dordrecht", 1404
fols.72r-83r: Nieuwe keuren, 1411-1434
fols.83r-96v: Diverse handvesten (o.a. betreffende het stapelrecht), 1289-1350
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 70 A 36
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=310818419


Gent
[?], Verzameling van XXIV origineele charters, privilegien en keuren van de provincie van Vlaenderen, van de XIII, XIV, XV en XVIe eeuw, zoo in de archieven van het Land van Waes, als
ter griffie van d'Heeren Schepenen, en in de archieven der stad Gend berustende, door 't bevel en op kost van de staeten der zelve provincie gedrukt in de jaeren 1787 en 1788

Gend, Bernard Poelman, [1788]
https://books.google.nl/books?id=r4lMAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=ipxfAAAAcAAJ


Haarlem
J. Huizinga (1872-1945), Rechtsbronnen der stad Haarlem (Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen / Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 2.13),
's-Gravenhage, Nijhoff, 1911 (CVIII + 559 pp., 25 cm)

Keurboek van Haarlem,
[Haarlem], [eind 15de eeuw] (fragment, littera cursiva, papier, 12 fols., circa 22.0 × 15.0 cm (14.0 × 8.2 cm), 1 kolom, 25 regels)
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 78 H 5
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=310843294

Keuren en handvesten van Haarlem, 1390. Gevolgd door de keuren van 1405-1510,
[Haarlem], [15de eeuw] (littera cursiva, perkament, 38 fols., 21.3 × 14.7 (15.5-16.5 × 10.2 cm), 1 kolom, circa 29-35 regels, in perkamenten band, 1400-1500)
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 78 J 29
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/XMLPRS=Y/PPN?PPN=311780628


Leiden
P.-A. Kerkhof, De middeleeuwse markt, ELO educatie, 2020 sep 22 [In het filmpje leest Peter-Alexander Kerkhof stukken voor uit de middeleeuwse keurboeken van Erfgoed Leiden en Omstreken. De teksten gaan over de plekken van de marktkramen. Bij de activiteit horen een plattegrond en plaatjes van marktwaren.]
https://youtu.be/m14UPx1oMjA (video 4:43)Steenwijk
J. ten Holt, Diplomatische uitgave van het keurboek van de stad Steenwijk (Publikaties van de IJsselakademie, 39),
Kampen, IJsselakademie, 1986 ([78] pp., 23 cm, ISBN 90.6697.027.8)


Utrecht
K. van Vliet, Het Stadsarchief Digitaal: keurboek, Het Utrechts Archief (HUA), 2020 jun 2
https://www.youtube.com/embed/WTMixpptpME?start=1&end=179 (video 0:00-2:59)


B.J.L. de Geer van Jutphaas, Het oudste keurboek van Utrecht,
[?], [?], [1875] (11 pp., overdruk uit: Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving)
https://books.google.nl/books?id=tlxdu_O_M3cC&pg=PP1


Zutphen
Rechtspraak in Zutphen (Ridders van Gelre, RvG), 2018 feb 21
https://youtu.be/QhC2OFvQxvo (video 4:10)