Woordenboeken Fries

« menu

> Fries / Friesisch / Frisian / Frison / Frysk
> Oudfries / Altfriesische Sprache / Old Frisian / Vieux frison (1200-1550)


2008 Altfriesisches Handwörterbuch
D. Hofmann (1923-1998), A.T. Popkema, G. Hofmann, Altfriesisches Handwörterbuch,
Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2008 (XXVI + 603 pp., 25 cm, bijlage:
Siglenliste zum Altfriesischen Wörterbuch, [11] pp., 21 cm, ISBN 978.3.8253.5555.5)

2005 Boutkan, Siebinga
D. (D.F.H.) Boutkan (1964-2002), S.M. Siebinga, Old Frisian etymological dictionary (Leiden Indo-European etymological dictionary series, 1; Fryske Akademy, 969),
Leiden [etc.], Brill, 2005 (XXXI + 591 pp., 25 cm, ISSN 1574.3586 + ISBN 90.04.14531.1)

1984-2011 WFT
K.F. van der Veen (1937-2002), R. de Boer, e.a., Wurdboek fan de Fryske taal (WFT) [1800-1975] / Woordenboek der Friese taal (WFT) [1800-1975],
Ljouwert / Leeuwarden, Fryske Akademy De Tille, 1 (1984)-25 (2011) (26 cm)
Raadpleegbaar via de Geïntegreerde Taalbank: http://gtb.inl.nl (selecteer WFT)

1926 Nauta
G.A. Nauta (1865-1940), Oudfriesche woordenlijst: met de vertaling in het Nederlandsch en vergelijking met Nieuwwestfriesche woorden,
Haarlem, Tjeenk Willink, 1926 (XII + 67 pp., 25 cm, met een voorwoord van A.S. de Blécourt)

1925 Holthausen
F. (F.A.W.) Holthausen (1860-1956), Altfriesisches Wörterbuch (Germanische Bibliothek, 4.5),
Heidelberg, Winters Universitätsbuchhandlung etc., 1925 (XVIII + 152 pp., 20 cm)

1907 Van Helten
W.L. van Helten (1849-1917), Zur Lexicologie des altostfriesischen (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, nieuwe reeks, 9),
Amsterdam, Müller, 1907 (397 pp., 26 cm)

1898-1911 (1971) Lexicon Frisicum
W.G. Dykstra (1821-1914), J. Winkler (1840-1916), S.K. Feitsma (1850-1918), T.E. Halbertsma (1848-1912), Friesch woordenboek (lexicon Frisicum),
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1 (1898)-4 (1911) (4 delen in 2 banden, 26 cm, met supplement: J. Winkler, Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum))
Amsterdam [etc.], Emmering, 1971 (Varia frisica, 8, fotomechanische herdruk van de 1ste uitgave (23 cm, ISBN 90.70010.18.6)

1786 Wiarda
T.D. Wiarda (1746-1826), Alt friesisches Wörterbuch / Altfriesisches Wörterbuch,
Aurich, August Friedrich Winter, 1786 (LXXXIII + 435 pp., mit einer sprachgeschichtlichen Vorrede)
https://books.google.nl/books?id=eBdZAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=QmtpAAAAcAAJ
https://archive.org/details/bub_gb_nIcCAAAAQAAJ/page/n3
https://archive.org/details/altfriesischesw00wiargoog/page/n7