Gebedenboek, Gebetbuch, livre de prières, prayer book

« menu

> Boek (handgeschreven) / Book (handwritten)
> Brevier, bréviaire, breviairy
> Getijdenboek, book of hours, livre d'heures, Stundenbuch


Boeken

2001 Van Ingen, Moore
F.J. van Ingen, C.N. Moore (eds.), Gebetsliteratur der frühen Neuzeit als Hausfrömmigkeit: Funktionen und Formen in Deutschland und den Niederlanden (Wolfenbütteler Forschungen, 92),
Wiesbaden, Harrassowitz, 2001 (323 pp., 24 cm, ISBN 3.447.04400.4 + ISSN 0724.9594)

1951 Bouman
C.A. Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van Katholieke Christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden des levens: bijeengelezen uit de Heilige Schrift, de boeken der liturgie en de geschriften der Heilige Vaders, kerkelijke schrijvers en vromen van alle eeuwen,
Utrecht [etc.], Het Spectrum, [1951] (1670 pp., 16 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/boum018groo01_01/

1930-1934 Meertens
M. Meertens (1901-1953), De godsvrucht in de Nederlanden: naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw (Leuvense studiën en tekstuitgaven; Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen),
Nijmegen, Dekker & Van de Vegt + Antwerpen, N.V. Standaard, 1930-1934 (4 delen, 26 cm)
1 (1930): God H. Drieëenheid; De mysterien van Christus' leven en lijden (XI + 167 pp.)
2 (1931): Lijdensdevoties (118 pp.)
3 (1932): Eucharistische gebeden (VI + 104 pp.)
[Delen 4-5 zijn niet verschenen.]
6 (1934): Beschrijvende catalogus der handschriften (XI + 315 pp.)