Egodocument / Document autobiographique / Ego-Dokument

« menu

> Album amicorum / Freundschaftsalbum / Stammbuch / Vriendenboek
> Autobiografie
> Brief / Letter / Lettre
> Dagboek
> Memoires
> Reisbeschrijving


Artikelen

R. Dekker, ¨Wat zijn ego-documenten?¨, Indische letteren, 8 (1993), pp.103-112
https://www.dbnl.org/tekst/_ind004199301_01/_ind004199301_01_0017.php


Artikelen in encyclopedia

Deutsch
Wikipedia: die freie Enzyklopädie
Ego-Dokument https://de.wikipedia.org/wiki/Ego-Dokument

Frysk Wikipedy: de frije ensyklopedy
Egodokumint https://fy.wikipedia.org/wiki/Egodokumint

Nederlands
egodocument Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00797.php
Egodocument Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Egodocument


Boeken

2004 Baggerman, Dekker
A. Baggerman, R. Dekker (red.), Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen (TSEG, 1.4),
Amsterdam, Aksant, [2004] (160 pp., 24 cm, ISBN 90.5260.153.4 + ISSN 1572.1701, themanummer)

2002 Dekker
R. Dekker (ed.), Egodocuments and history: autobiographical writing in its social context since the Middle Ages (Publicaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 38. Maatschappijgeschiedenis),
Hilversum, Verloren, 2002 (192 pp., 24 cm, ISBN 90.550.439.7 + ISSN 0929.9823)

1998 Dekker
R. Dekker, Bibliografie egodocumenten en geschiedenis,
[Haarlem], Stichting Egodocument + Rotterdam, Faculteit Historische en Kunstwetenschappen + Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998 ([56] pp., 30 cm)

1995 Dekker
R. Dekker, Uit de schaduw in 't grote licht: kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek (Historische reeks),
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1995 (287 pp., 22 cm, ISBN 90.284.1680.3)

1994 Lindeman, Scherf, Dekker
R. Lindeman, Y. Scherf, R.M. Dekker, Reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw: een chronologische lijst,
Haarlem, Stichting Egodocument, 1994 (218 pp., 24 cm, ISBN 90.801744.2.4; voortzetting van: 1993 (2016) Lindeman, e.a.)

1993 (2016) Lindeman, e.a.
R. Lindeman, Y. Scherf, A. Baggerman, R. Dekker, Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw: een chronologische lijst / Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw,
Rotterdam, Erasmus Universiteit, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 1993 (312 pp., 24 cm   Deels voortgezet als: 1994 Lindeman, Scherf, Dekker.)
Omgewerkt tot: Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw: repertorium,
Amsterdam, Panchaud, 2016 (365 pp., 24 cm, ISBN 978.90.820779.8.8)
http://www.egodocument.net/egodocumententot1814.html

1992 Blom
G. Blom (1946-2014), Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslân (Stúdzjes en boarnemateriaal, 14),
Ljouwert [Leeuwarden], Fryske Akademy, 1992 (202 pp., 24 cm)

1990 Lindeman
R. Lindeman, Ego in Clivia: korte & vermakelijke inleiding tot de studie van de vroeg-moderne Nederlandse egodocumenten alsmede de traditie der Kleefse reizen: met een bijlage over het Kleefse reisjournaal van Willem de Clercq 1835 (Amstelveense gastcahiers, 1),
Amstelveen, [s.n.], 1990 (55 pp., 25 cm)

1975 Geurts
P.A.M. Geurts (1914-1994), Ego-documenten: dagboeken en memoires (Cahiers voor geschiedenis),
Amsterdam, Meulenhoff, 1975 ([VI] + 27 pp., 22 cm, ISBN 90.280.0116.6)

1970 Brands, Von der Dunk, Zwager
M.C. Brands (1933-2018), H.W. von der Dunk (1928-2018), H.H. Zwager (1926-1973) (red.), Ego-documenten: een bijzonder genre van historische bronnen: een bundel studies,
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970 (VIII + 181 pp., 24 cm, ISBN 90.01.15840.4   Oorspronkelijk verschenen als speciale aflevering van het Tijdschrift voor geschiedenis, 83 ([1970]) 2 pp.__-__)


Periodieken

Egodocuments and History Series (EGDO), 1 (2009)-... (Leiden [etc.], Brill, 25 cm, ISSN 1873.653 X)


Video´s Nederlands

2001 Baggerman, e.a.

J. Baggerman, R. Dekker, G. Schulte Nordholt, Nederlandse Egodocumenten, 1500-1918 / Dutch Egodocuments, 1500-1918, Teleac, Jota!, EgoDocument, 2001 (2012 jul 11)
https://youtu.be/dwtjIXEpEGk (video 9:42)Websites

Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis
http://www.egodocument.net