Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke

« menu

Hendrik van Veldeke (circa 1150–circa 1190)
Heinrich von Veldeke
Heinrich von Veldig
Henric van Veldeke
Heynric van Veldeken

> Middelnederlandse literatuur (1150-1500)
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Eneas
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, minneliederen
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Sente Servas


Artikelen / Articles / Artikel

2020 Minneliederen, Hendrik van Veldeke
https://literairecanon.be/nl/werken/minneliederen

2017 Literatuurgeschiedenis: middeleeuwen: Hendrik van Veldeke
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme037.html

1949 Frings, Schieb
T. Frings (1886-1968), G. Schieb (1919-1982), "Zwischen Schelde und Rhein" (Heinrich von Veldeke, [3]),
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 71 (1949) pp.1-224

1947 Hermesdorf
B.H.D. Hermesdorf (1894-1978), "Hendrik van Veldeke in het licht der rechtsgeschiedenis",
Publications de la Société Historique et d'Archéologique dans le Limbourg à Maastricht, 83 (1947) pp.175-206

1945-1948 Frings, Schieb
T. Frings, G. Schieb, "Heinrich von Veldeke",
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Zeitschriftenheft, 68 (1945) pp.1-74; 69 (1947) pp.1-284; 70 (1948) pp.1-294

1939 Van Mierlo
J. (J.J.F.) Van Mierlo (1878-1958), "Nieuws over Heynrijck van Veldeken: naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken",
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, __ (1939) pp.303-383
https://www.dbnl.org/tekst/_ver025193901_01/_ver025193901_01_0011.php

1928 Notermans
J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987), "'n Vriend van Heynrijck van Veldeken",
Limburg: maandschrift, 9 (1928) pp.__-__

1926 [?], "Hendrik van Veldeke, onze oudste Dichter.", Neerlandia, 30 p.73
https://www.dbnl.org/tekst/_nee003192701_01/_nee003192601_01_0121.php

1886 P. Daniëls, "Iets over Veldeken.", Het Belfort, 1 pp.186-195
https://www.dbnl.org/tekst/_bel002188601_01/_bel002188601_01_0025.php

1877 Van Vloten
J. van Vloten (1818-1883), "De midden-Nederlandsche dichter Hendrik van Veldeke",
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 14 ([1877]) ___ pp.___-___


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Català

Hendrik van Veldeke Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke

Deutsch
Heinrich von Veldeke Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Veldeke

English
Heinrich von Veldeke Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Veldeke
Heinrich von Veldeke (German-Dutch poet) Encyclopædia Britannica https://www.britannica.com/biography/Heinrich-von-Veldeke

Espagñol
Heinrich von Veldeke Wikipedia: la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Veldeke

Français
Hendrik van Veldeke Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke

Italiano
Hendrik van Veldeke Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke

Limburgs
Heinric van Veldeke Wikipedia: de vriej encyclopedie https://li.wikipedia.org/wiki/Heinric_van_Veldeke

Nederlands
Hendrik van Veldeke Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke

Svenska
Hendrik van Veldeke Wikipedia: den fria encyklopedin https://sv.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Veldeke


Bibliografieën / Bibliographies

Den Haag Koninklijke Bibliotheek (KB)
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/SET=13/TTL=13/REL?PPN=068423365

Hendrik van Veldeke Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: Middeleeuwen
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=veld028

1931 Rogier
"Geraadpleegde werken", in: L.J. Rogier (1894-1974), Henric van Veldeken: inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing,
Maastricht, Leiter-Nypels voor het Comité Henric van Veldeken, 1931, pp.204-210
https://www.dbnl.org/arch/veld028henr01_01/pag/veld028henr01_01.pdf#page=228

1928 Notermans
Bibliografie in: J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987), Heynrijck van Veldeken, z'n tijd, leven en werk (Branding brochurenreeks, 2.1-2),
St. Kruis bij Brugge, [?], 1928, pp.131-136


Biografieën / Biographies

1985 G.J. van Bork, P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs, p.___ (G. Schieb)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1346.php


Boeken / Books / Bücher / Livres

2016 F.P. van Oostrom, Stemmen op schrift
pp.117-120, 141-176, 194-195 https://www.dbnl.org/tekst/oost033stem02_01/oost033stem02_01_0003.php

2007 Janssens, Dehullu
J. Janssens, J. Dehullu, Peren op de beuken: Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230),
Hasselt, Het Stadsmus, [2007] (31 pp., 15 cm, uitgave bij de tentoonstelling in Het Stadsmus, Hasselt, 06.10.2007-06.01.2008)

2007 Jongen
L. Jongen, Het raadsel van Veldeke,
Hasselt + Amsterdam, Clavis, 2007 (45 pp., 30 cm, ISBN 978.90.448.0821.6, met illustraties van C. Heens)

2007 Janssens
J.D. Janssens, In de schaduw van de keizer: Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230),
Zutphen, Walburg Pers, 2007 (207 pp., 28 cm, ISBN 90.5730.528.3 + ISBN 978.90.5730.528.3

1985 Klein, Minis
T. Klein, C. (N.T.J.P.) Minis (1912-1988), Zwei Studien zu Veldeke und zum Strassburger Alexander (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur, 61),
Amsterdam, Rodopi, 1985 (158 pp., 22 cm, ISBN 90.6203.687.2)

1973 Notermans
J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987), Rondom de Maaslandse dichter en minnezanger Heinric van Veldeke,
Hasselt, Heideland-Orbis, 1973 (179 pp., 21 cm, ISBN 90.291.6105.1; verzameling van eerder verschenen artikelen)
https://www.dbnl.org/tekst/note004rond01_01/

1973 Sanders
W. Sanders, Heinric van Veldeken: Porträt eines maasländischen Dichters des 12. Jahrhunderts (Nachbarn, 17),
Bonn, Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft, [1973] (36 pp., 23 cm)

1972 Sinnema
J.R. Sinnema, Hendrik Van Veldeke (Twayne's World Authors Series. The Netherlands, TWAS 223),
New York, Twayne, [1972] (147 pp., 21 cm)

1971 De Smet
G.A.R. De Smet (1921-2003), Heinric van Veldeken: symposion Gent 23-24 oktober 1970: verslag en lezingen,
Antwerpen [etc.], Nederlandsche Boekhandel, 1971 (206 pp., 21 cm, ISBN 90.289.9604.4)

1969 Schröder
W. Schröder, Veldeke-Studien (Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 1),
Berlin [etc.], Schmidt, 1969 (122 pp., 24 cm, ISSN 0933.0798)

1968 Pörnbacher
H. (K.V.) Pörnbacher, Von Veldeke bis Albertinus: Beispiele sprachlicher und literarischer Wirkung der Niederlande auf Bayern (inaugurele rede Nijmegen),
Nijmegen [etc.], Dekker en Van de Vegt, 1968 (23 pp., 23 cm)

1966 Notermans
J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987), Kunstzinnig en spiritueel klimaat in het Mosaanse land tijdens en voor Henric van Veldeke,
Maastricht, [Atelier Pecasse], 1966 (10 + [8] pp., 25 cm, met een samenvatting in het Duits)

1965 Notermans
J (J.M.G.) Notermans (1898-1987), Henric van Veldeke (c. 1140-c. 1210): gezien, bestudeerd en gecommentarieerd in 't verleden en heden,
Maastricht, [?], 1965 (16 pp., 33 cm, in machineschrift)

1963 De Smet
G. (G.A.R.J.K.) De Smet (1921-2003), J. van Mierlo en het Veldekeprobleem (Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem, 8),
Groningen, Wolters, 1963 (23 pp., 24 cm)

1963 Minis
C. (N.T.J.P.) Minis (1912-1988), Er inpfete das erste ris (inaugurele rede, Amsterdam),
Groningen, Wolters, 1963 (20 pp., 24 cm)

1958 (1968) H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing, 1
pp.17-18 https://www.dbnl.org/tekst/lode004lite07_01/lode004lite07_01_0006.php

1948 (1978) G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 1
pp.74-81 https://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand01_01/knuv001hand01_01_0005.php
pp.112-116 https://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand01_01/knuv001hand01_01_0007.php

1939 J. van Mierlo, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1
pp.144-150, 173-177 https://www.dbnl.org/tekst/baur001gesc01_01/baur001gesc01_01_0009.php
pp.223-225, 227 https://www.dbnl.org/tekst/baur001gesc01_01/baur001gesc01_01_0012.php

1937 Jungbluth
G. Jungbluth (1912-1976), Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke (dissertatie, Heidelberg, Deutsche Forschungen, 31),
Frankfurt am Main, Moritz Diesterweg, 1937 (191 pp., 25 cm)

1931 Rogier
L.J. Rogier (1894-1974), Henric van Veldeken: inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing,
Maastricht, Leiter-Nypels voor het Comité Henric van Veldeken, 1931 (216 + [10] pp., 25 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/veld028henr01_01/

1930 Hofmann
G. Hofmann (1900-1982), Die Einwirkung Veldekes auf die epischen Minnereflexionen Hartmanns von Aue, Wolframs von Eschenbach und Gottfrieds von Strassburg (dissertatie, München),
München, Straub, 1930 (XI + 67 pp., 22 cm)

1929 Van Mierlo
J. (J.J.F.) Van Mierlo (1878-1958), Heynrijck van Veldeke (Eigen schoon, 8),
Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zoon, [1929] (130 pp., 28 x 22 cm)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:048119000:00013

1928 Notermans
J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987), Heynrijck van Veldeken, z'n tijd, leven en werk (Branding brochurenreeks, 2.1-2),
St. Kruis bij Brugge, [?], 1928 (138 pp., 22 cm)

1928 Droogmans
J. (J.V.) Droogmans (1895-1982), Hendrik van Veldeke: de eerste Dietsche dichter: zijn leven en zijn werk,
Tongeren [etc.], Michiels-Broeders [etc.], 1928 (2de druk, 238 pp., 25 cm)

1927 Schepens
P. Schepens (1901-1967), Hendrik van Veldeke: middelnederlandsch dichter,
Gent, Van Rijsselberghe & Rombaut, 1927 (87 pp., 26 cm)

1924 Van Dam
J. van Dam (1896-1979), Das Veldeke-Problem,
Groningen + Den Haag, J.B. Wolters, 1924 (24 pp., 24 cm; Openbare les bij de opening van zijn colleges als privaat-docent in de oudere Duitsche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, op 21 Februari 1924 gehouden.)

1923 Van Dam
J. van Dam (1896-1979), Zur Vorgeschichte des höfischen Epos: Lamprecht, Eilhart, Veldeke (dissertatie, Universiteit van Amsterdam, Rheinische Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen Philologie und Volkskunde, 8),
Bonn [etc.], Schroeder, 1923 (XV + 132 pp., 25 cm)

1908 (1922) J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 1
pp.160-177 https://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw01_01/wink002ontw01_01_0017.php
pp.177, 179 https://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw01_01/wink002ontw01_01_0018.php

1906 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 1
pp.31-46 https://www.dbnl.org/tekst/kalf003gesc01_01/kalf003gesc01_01_0003.php

1899 Von Kraus
C. von Kraus (1868-1952), Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche Dichtersprache,
Halle a.S., Max Niemeyer, 1899 (XV + 189 pp., 23 cm; mit einem Excurs von E. Schröder)

1895 Felix
H. Felix, Eilhart von Oberge und Heinrich von Veldeke,
Stendal, Franzen und Grosses, 1895 (22 pp., 22 cm; Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Stendal)

1887 Roetteken
H. Roetteken (1860-1935/1943), Die epische Kunst Heinrichs von Veldeke und Hartmans von Aue: ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Literaturgeschichte,
Halle, Max Niemeyer, 1887 (XVI + 207 pp., 22 cm)

1868 (1888) W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 1
pp.128-129, 131-140 https://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc01_01/jonc003gesc01_01_0010.php
pp.436-437 https://www.dbnl.org/tekst/jonc003gesc01_01/jonc003gesc01_01_0019.php


Video

J. Janssens, Onze eerste Nederlandse dichter (MOOC Middelnederlands: Hendrik van Veldeke), 2017 nov 08
https://youtu.be/lCNx5fBi-qo (video 11:05)


E. Bijhuisenveld, Hendrik van Veldeke, 2015 sep 08
https://youtu.be/32M25QF4F_Y (video 2:03)


A. Meinderts, M. Geenevasen, Henric van Veldeke (ca.1150-ca.1200), Maastricht, Nederland,
Letterkundig Museum, 2010 dec 22
https://youtu.be/jCMpaBO7gDk (video 1:17)