Toneel in de Nederlanden (1100-1500)

« menu

> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1350-1410 Abele spelen


Boeken / Books / Bücher / Livres

2001 Van Dijk, Ramakers e.a.
H. van Dijk, B. Ramakers e.a., Spel en spektakel: middeleeuws toneel in de Lage Landen (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 23),
Amsterdam, Prometheus, 2001 (401 pp., 22 cm, ISBN 90.446.0029 X + ISSN 0926.9746)
https://www.dbnl.org/tekst/dijk002spel01_01/
p.7 Vooraf
p.9 B. Ramakers, H. van Dijk, "Spel en spektakel Ter inleiding"
p.35 I. de Loos, "Drama als liturgie - liturgie als drama"
p.57 C. Dauven-van Knippenberg, "Duitstalig geestelijk toneel van de middeleeuwen"
p.76 J.P. Gumbert, "Nederlandse toneelhandschriften Een codicologische oogopslag"
p.83 J. Koopmans, "Toneelgeschiedenis rond de grens Drama in de Noord-Franse steden"
p.98 W. Kuiper, "Oorsprong, betekenis en functie van de eigennamen in de abele spelen Esmoreit, Gloriant en Lanseloet van Denemerken"
p.111 D.E. van der Poel, "De voorstelling is voorbij Vermeldingen van wereldlijk toneel en de casus van Strasengijs"
p.133 W.M.H. Hummelen, "‘Pause’ en ‘Selete’ in de bliscapen"
p.154 J. Oosterman, "Spelen, goede moraliteiten en eerbare esbattementen Anthonis de Roovere en het toneel in Brugge"
p.178 H. Brinkman, "Tekst in transitie Een toneelspel in handen van een Gentse beroepskopiist"
p.201 D. Coigneau, "Drama in druk, tot circa 1540"
p.215 A. van Gijsen, "De amoureuze spelen De herschepping van klassieke stof op het rederijkerstoneel"
p.228 B. Ramakers, "Allegorisch toneel Overlevering en benadering"
p.246 N. Moser, "Maria verklaard Everaert als exegeet in Maria ghecompareirt byde claerheyt (1511)"
p.263 H. Pleij, "Spectaculair kluchtwerk De strijd om de broek als theater"
p.282 R.L. Erenstein, "De receptie van middeleeuws toneel in de twintigste eeuw"p.305 Noten en literatuur
p.387 Register namen en titels
p.399 Personalia

2000 Nowé
J. Nowé, Nu hoort wat men u spelen zal: theater in de Middeleeuwen,
Leuven, Davidsfonds / Literair, 2000 (246 pp., 24 cm, ISBN 90.6306.412.8)

1996 (2001) Erenstein, Coigneau, e.a.
R.L. Erenstein (1939-2017), D. Coigneau, e.a., Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996 (XXIV + 915 pp., 24 cm, ISBN 90.5356.112.9); [2001] ([heruitgave], XXIV + 915 pp., 24 cm, ISBN 90.5356.44 X)

1996 Ramakers
B.A.M. Ramakers, Spelen en figuren: toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd (proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996, Rederijkersserie),
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996 (507 pp., 26 cm, ISBN 90.5356.230.3, met samenvatting in het Engels)

1985 Rolff
P. Rolff, Het toneel in de Middeleeuwen: Rederijkers (Leven in letters: theorie en geschiedenis van de literatuur: Cursusdeel 10: Dossier 4),
Heerlen, Open universiteit, 1985 (147 pp., 30 cm, ISBN 90.358.0148.2)

1968 (1973, 1975, 1977) Van der Heijden
M.C.A. van der Heijden, Hoort wat men u spelen zal: toneelstukken uit de Middeleeuwen (Spectrum van de Nederlandse letterkunde, 5),
Utrecht + Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum B.V., 1968 ([1ste druk], 427 pp., 19 cm Bevat onder andere: Lanseloet van Denemarken; Nu noch; Het spel van de vijf vroede ende van de vijf dwaeze maegden.); 1973 (3e druk, 427 pp., 21 cm, ISBN 90.274.8780.4); 1975 (vijfde druk, 428 pp., 21 cm, ISBN 90.274.3530.8); 1977 (zesde druk, 428 pp., 18 cm, ISBN 90.274.3530.8)

1942 (1954) Smits van Waesberghe
J.M.A.F. Smits van Waesberghe (1901-1986), Muziek en drama in de Middeleeuwen (Caecilia-reeks, 9),
Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1942 ([1ste druk], VIII + 112 + [6] pp., 19 cm); [1954] (2e druk, VIII + 110 + 11 pp., 18 cm)
1954: https://www.dbnl.org/tekst/smit039muzi02_01/

1929 Wolthuis
G.W. Wolthuis (1906-1963), Het drama in de Middeleeuwen (Meulenhoff's bibliotheek van Nederlandsche schrijvers, 21),
Amsterdam, Meulenhoff, 1929 (201 pp., 18 cm, met een voorwoord van A.E.H. Swaen)

1912 Haslinghuis
E.J. Haslinghuis (1881-1972), De duivel in het drama der middeleeuwen (proefschrift, Leiden),
Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1912 ([6] + XVI + 208 + [7] pp., 25 x 18 cm)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCMC01:000001307

1904-1908 (1970) Worp
J.A. Worp (1851-1917), Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland / Drama en tooneel,
Rotterdam, Langerveld, 1 (1904)-2 (1908) (22 cm); 1970 (herdruk)
1 (1904): [De Middeleeuwen-de zeventiende eeuw] (VIII + 466 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/worp001gesc01_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000011958:00012
2 (1908): [De zeventiende-de negentiende eeuw] (VIII + 577 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/worp001gesc02_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000050266:00012
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFKB02:000036098:00006

1893 Soens
E. Soens, De rol van het booze beginsel op het middeleeuwsch tooneel (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI, Bekroonde werken, 7),
Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1893 (144 pp., 26 cm, ISSN 0770.7967)
https://www.dbnl.org/tekst/soen007rolv01_01/

1873 Gallée
J.H. Gallée (1847-1908), Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen (proefschrift, Leiden),
Haarlem, Kruseman, 1873 (127 pp., 24 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/gall008bijd01_01/
https://books.google.nl/books?id=rpNVAAAAcAAJ

1862 Moltzer
H.E. Moltzer (1836-1895), Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland gedurende de Middeleeuwen (proefschrift, Leiden),
Leiden, Van der Hoek, 1862 (157 pp., 23 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/molt001gesc01_01/
https://books.google.nl/books?id=mFFUAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=ckpQAAAAcAAJ


Video

J. Apperloo, Middeleeuwen: toneel (Literatuurgeschiedenis: Vlogboek 79), 2016 nov 13
https://youtu.be/HDJND9LLM2E (video 6:34)