Catalogi van Middelnederlandse handschriften

« menu

> Bibliotheca Manuscripta Neerlandica
> Bibliotheekcatalogi / Library catalogues
> Bibliotheekcatalogi (handgeschreven boeken) / Library catalogues handwritten books
> Boeken (handgeschreven) met datering / Dated manuscripts / Datierte Handschriften / Manuscrits datés
> Books (handwritten) in digital libraries (A-D)
> Books (handwritten) in digital libraries (E-I)
> Books (handwritten) in digital libraries (K-L)
> Books (handwritten) in digital libraries (M-P)
> Books (handwritten) in digital libraries (Q-T)
> Books (handwritten) in digital libraries (U-Z)
> Reproducties van Middelnederlandse handschriften
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden (1100-1500): introductie
> Middelnederlands (1150-1500)


1984-... Reynaert
J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent (Werken uitgegeven door de Faculteit van de letteren en wijsbegeerte, Rijksuniversiteit te Gent, 171, 182),
Wetteren, Uitgeverij Universa + Gent, Universiteit Gent, 1984-...
1 (1984): De handschriften verworven vóór 1852 (156 pp., 24 cm)
2.1 (1996): De handschriften verworven na 1852 (deel 1) (369 pp., 25 cm)

1970 (1972) Deschamps
J.P.A. Deschamps (1917-2004), Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken: tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970: catalogus (Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 24, eeuwfeestuitgave, 2),
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert 1, 1970 ([eerste druk], XX + 303 + 72 pp., 25 cm); Leiden, Brill, 1972 (2e herziene druk, XX + 303 + [72] pp., 25 cm, ISBN 90.04.03426.9)
1972: https://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/

1963 Lievens
R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa (Leonard Willemsfonds, 1),
Gent, Secretariaat der Academie, 1963 (244 pp., 25 cm Het in dit boek verwerkte materiaal is grotendeels afkomstig uit de "Bibliotheca Neerlandica Manuscripta" van Willem de Vreese; met indices en een samenvatting in het Engels)


Leiden University Libraries, Digital Collections, Collectie Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (ubl244)
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1912910

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I): documentatie over Middelnederlandse handschriften en drukken
https://bnm-i.huygens.knaw.nl/