Auteurs van Middelnederlandse boeken

« menu

> Middelnederlands (1150-1500)


Category: Middle Dutch writers Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Middle_Dutch_writers

Catégorie: Écrivain de langue moyen-néerlandaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:%C3%89crivain_de_langue_moyen-n%C3%A9erlandaise

Categorie: Middelnederlands schrijver Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Middelnederlands_schrijver

1985 Van Bork, Verkruijsse
G.J. van Bork, P.J. Verkruijsse (1943-2012) (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs: van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs,
Weesp, De Haan, 1985 (670 pp., 23 cm, ISBN 90.228.4565.6  keuze en bewerking van lemmata uit: Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur, Haarlem, 1980-1984, 2de geheel herziene druk)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/


Hein van Aken (circa 1250-1325...1330)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0021.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hein_van_Aken
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=aken002

Suster Bertken van Utrecht =Berta Jacobs (circa 1426-1514)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0106.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=bert009

Jan van Boendale (circa 1280-circa 1351)
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1315-1351 Jan van Boendale

Jan van den Dale (circa 1460-1522)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0314.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=dale004

Dirc van Delf (circa 1365-=>1404)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0329.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=dirc001

Jan Dille ([1300-1400])
https://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1129.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=dill001

Onno van Ewsum (<1445-1487...1491)
https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu01_01/molh003nieu01_01_1368.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=ewsu004

Geert Grote (1340-1384)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0508.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=grot001

Hadewijch (circa 1250)
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1238-1350 Hadewijch

Jan van Heelu =Jan van Leeuwe ([1250-1300])
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0556.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=heel001

Jan III van Brabant (1296-1355)
https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0632.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=jan_006

Thomas à Kempis (1379-1471)
https://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01_01/laan005lett01_01_7341.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=thom001

Jan Knibbe (actief 1383-1384)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0710.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=knib002

Iacop Kreynck (actief circa 1479)
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=krey002

Jan van Leeuwen (circa 1300-1378)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0782.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=leeu019

Jacob van Maerlant (1220...1225-circa 1300)
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1270-1300 Jacob van Maerlant

Gilles van Molhem (actief circa 1200)
https://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01_01/laan005lett01_01_4950.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=molh001

Jacob van Oestvoren ([1400-1500])
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0964.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=oest001

Dirc Potter (circa 1370-1428)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1048.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pott002

Anthonis de Roovere (circa 1430-1482)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1137.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=roov002

Jan van Ruusbroec (1293-1381)
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1332-1381 Jan van Ruusbroec

Segher Diengotgaf (actief circa 1200)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1201.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=segh001

Salome Sticken (1369-1449)
https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu02_01/molh003nieu02_01_2347.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=stic006

Philip Utenbroecke (actief circa 1300)
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1321.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=uten001

Hendrik van Veldeke / Henric van Veldeken (actief 1170...1187)
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden: 1170-1187 Hendrik van Veldeke

Lodewijk van Velthem ([1250-1350])
https://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_1347.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=velt003

Deryck Vogel (actief circa 1479)
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=voge070

Gillis de Wevel (actief circa 1336)
https://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01_01/laan005lett01_01_8378.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=weve002

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398)
https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu05_01/molh003nieu05_01_1477.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=zerb001