Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Sente Servas

« menu

> Hagiografie / Hagiographie / Hagiography
> Middelnederlandse literatuur (1150-1500)
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, Eneas
> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke, minneliederen


Artikelen / Articles / Artikel

Leven van Sint-Servaas Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Leven_van_Sint-Servaas

Servaaslegende, Hendrik van Veldeke, 1170-1180, Maastricht, Literatuurgeschiedenis: middeleeuwen
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/tekst/lgme014.html

1990 (1991) Goossens
J. Goossens, "De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente Servas",
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, __ (1990) 2 pp.__-__
Herdrukt in: Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 60 (1991) (17 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/goos003nieu01_01/

1952 Frings, Schieb
T. Frings (1886-1968), G. Schieb (1919-1982), "Die neuen Münchener Servatiusbruchstücke: die Stadtbeschreibungen der Veldekeüberlieferung, Register zu Veldeke XII, XIII" (Heinrich von Veldeke, [4]),
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 74 (1952) pp.1-76

1948 Frings, Schieb
T. Frings (1886-1968), G. Schieb (1919-1982), "Der Prolog und die Epiloge des Servatius" (Heinrich von Veldeke, [2]),
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 70 (1948) pp.1-293

1947 Frings, Schieb b
T. Frings (1886-1968), G. Schieb (1919-1982), "Das Veldekeproblem",
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch-historische Klasse, ___ (1947) 6 pp.___-___

1947 Frings, Schieb a
T. Frings (1886-1968), G. Schieb (1919-1982), "Die Servatiusbruchstücke und die Lieder: Grundlegung einer Veldekritik" (Heinrich von Veldeke,[1]),
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 68 (1947) pp. 1-75 + 69 (1947) pp.1-271

1928 Van Dam
J. van Dam, "De Letterkundige beteekenis van Veldeke's Servatius",
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 47 (1928) pp.202-250
https://www.dbnl.org/tekst/_tij003192801_01/_tij003192801_01_0018.php

1856 (1858) Van Veldeken
H. van Veldeken, "Sint Servatius legende",
Annales de la Société historique et archéologique de Maestricht, 2.6 ([1856]) pp.175-453 (uitgegeven door J.H. Bormans (1801-1878) naer een handschrift uit het midden der XVde eeuw); Maestricht, Leiter-Nypels, 1858 (overdruk, 285 pp.)
1858: https://books.google.nl/books?id=MzVmAAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false


Audio

Sente Servas: Maastricht http://vogala.org/tekst/veldeke-sint-servaes-maastricht
Sente Servas: Een mis in Metz http://vogala.org/tekst/veldeke-sint-servaes-een-mis-in-metz


Boeken / Books / Bücher / Livres

2008 Hovens, e.a.

F. Hovens, e.a., 13 mei 1170: Hendrik van Veldeke voltooit zijn legende over het leven van Sint Servaas (De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, Dag 3, met thema: Talen),
Zwolle, Waanders + [Maastricht], Regionaal Historisch Centrum Limburg, 2008 (96 pp., 17 cm, ISBN 978.90.400.2080.3)

2008 Van Veldeken
H. van Veldeken, Sente Servas (Bibliothek mittelniederländischer Literatur, 3),
Münster, Agenda, 2008 (417 pp., 21 cm, ISBN 978.3.89688.332.2, Middelnederlandse tekst en Duitse vertaling, met commentaar, herausgegeben und übersetzt [aus dem Mittelniederländischen] von J. Goossens, R. Schlusemann, N. Voorwinden.)

2006 Van Veldeke
H. van Veldeke, Legend of Saint Servatius / The life of Saint Servatius: a dual-language edition of the Middle Dutch Legend of Saint Servatius by Heinrich von Veldeke and the anonymous Upper German Life of Saint Servatius,
Lewiston, NY [etc.], Edwin Mellen Press, 2006 (XXIX + 425 + [12] pp., 24 cm, ISBN 0.7734.6063.2 translations with commentary and introductions by K. Vivian, L. Jongen, and R.H. Lawson)

1993 Van Veldeke
H. van Veldeke, Servaaslegende (Vierkant Maastricht, 20),
Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1993 (164 pp., ISBN 90.70356.62.7; vertaald [uit het Middelnederlands] door L. Jongen en C. Schotel, [samenstelling en redactie: W.A.A. Mes])
https://www.dbnl.org/tekst/veld028serv01_01/

1974-1976 Notermans
J.G. Notermans (1898-1987), Commentaren op Heinric van Veldeken's "Sint Servaaslegende",
Maastricht, Stereo en Grafia, (4 delen in 5 banden, 25 cm)
1 ([1974): (ten geleide door J. Deschamps (1917-2004))
2 (1974): (woord vooraf door L.H. Pelzer)
3 (1975): (woord vooraf door H.N.E. Wouter)
4a-b (1976): (ten geleide door L. Roppe; met een bijdrage van J. Deschamps, over de Middelnederlandse prozalegende van de H. Servatius (2 delen). - 1977

1970 Notermans
J.M.G. Notermans (1898-1987), Veldekes visie op de historische-legendarische figuur van Sint Servaas,
Maastricht, [?], 1970 (7 pp., 27 cm)

1965 Schieb
G. Schieb (1919-1982), Henric van Veldeken / Heinrich von Veldeke (Sammlung Metzler: Realienbücher für Germanisten, 42. Abt. D, Literaturgeschichte),
Stuttgart, Metzler, 1965 (72 pp., 19 cm, ISSN 0558.3667)

1957 Van Mierlo
J. (J.J.F.) Van Mierlo (1878-1958), Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 3.35),
Gent, Secretarie der Academie, 1957 (233 pp., 23 cm, Zusammenfassung im Deutschen)

1956 Van Veldeken
H. van Veldeken, Sente Servas / Sanctus Servatius (Die epischen Werke des Henric van Veldeken, 1),
Halle (Saale), VEB Niemeyer Verlag, 1956 (LVI + 307 pp., 24 cm, kritisch herausgegeben von T. Frings (1886-1968) und G. Schieb (1919-1982))

1950 (1976) Van Veldeke
H. van Veldeke, Sint Servaes legende: in Dutschen dichtede dit Heynrijck die van Veldeken was geboren; naar het Leidse handschrift (Klassieken Nederlandse letterkunde),
Antwerpen [etc.], Standaard, 1950 ([1ste druk], 221 pp., 24 cm, uitgegeven door G.A. van Es (1904-1981), G.I. Lieftinck (1902-1994) en A.F. Mirande (1886-1950)); Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1976 (2de druk, reproductie van de eerste druk, 221 pp., 21 cm, ISBN 90.11.91866.5, met nieuw voorwoord, uitgave door G.A. van Es (1904-1981); met een beschrijving van het handschrift door G.I. Lieftink)
1950: https://www.dbnl.org/tekst/veld028gava02_01/
1976: https://www.dbnl.org/tekst/veld028sent01_01/

1930 Van Veldeke
H. van Veldeke, De wondere legende van Sint Servaas,
Maastricht, Veldeke, 1930 (56 pp., 24 cm; [bewerkt] door J. Stormen [=pseudoniem van J. (J.M.G.) Notermans (1898-1987)])
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:046593000:00003

1913 Kempeneers
A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius (Studiën en tekstuitgaven, 3),
Antwerpen [etc.], Veritas, 1913 (IX + 166 pp., 25 cm; met Franse en Latijnse tekst)

1912 Van Veldeke
H. van Veldeke, Sint Servatius legende / Hendrik van Veldeke's Sint Servatius legende / Hendrik van Veldekes Sint Servatius legende,
Bussum, Brand, 1912 (XIV + 92 pp., 21 cm; bewerkt door M. (M.H.J.I.) Koenen (1879-1959); met een inleidend woord van H.J.E. Endepols (1877-1962))

1899 Leviticus
F. Leviticus (1862-1931), Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke, nach dem Leidener Ms. mit Heranziehung der übrigen handschriftlichen Fragmente (Inaugural Dissertation, Universität Leipzig),
Haarlem, Bohn, 1899 (VI + 134 pp., 26 cm)

1892 Leviticus
F. Leviticus (1862-1931), De Klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St. Servatius-legende van Heynrijck van Veldeken (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 6.4),
Gent, A. Siffer, 1892 (168 + [3] pp., 25 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/levi010klan01_01/

1892 Leviticus
F. Leviticus (1862-1931), De Klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St. Servatius-legende van Heynrijck van Veldeken (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 6.4),
Gent, A. Siffer, 1892 (168 + [3] pp., 25 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/levi010klan01_01/


Video

E. de Bruijn, Servaas, redder in uiterste nood (MOOC Middelnederlands: Hendrik van Veldeke)
https://youtu.be/pebQQl3prYY (video 6:16)