Woordenboeken Nederlands

« menu

> Geschiedenis van het Nederlands
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden (1100-1700)
> Middelnederlands (1150-1500)
> Oudnederlands (500-1150)
> Uitspraak van het Oudnederlands en het Middelnederlands


Woordenboeken Nederlands om zelf aan te schaffen

1785 Kersteman
F.L. Kersteman, Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, Dordrecht, 1785 + Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2005 (VIII + 114 pp.)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9500:mpeg21:0535
www.hogenda.nl/juridisch-compendium/

1911 (1932) Verdam
J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, 's-Gravenhage, Nijhoff, [1911] ([eerste druk], VIII + 700 pp., 27 cm); 1932 (tweede druk, onveranderde herdruk en vanaf het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, 811 pp., 27 cm)
1911: http://www.dbnl.org/tekst/verd003midd04_01/
1932: https://www.dbnl.org/tekst/verd003midd03_01/

1975 (1977, 1981) Sterkenburg
P.G.J. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, 1975 (eerste druk), 1977 (tweede druk), 1981 (Groningen, Wolters-Noordhoff, derde, herziene en uitgebreide druk, ISBN 90.01812.10.4, XVIII + 317 pp.)

1983 Van der Voort van der Kleij
J.J. van der Voort van der Kleij, Middelnederlandsch handwoordenboek: supplement,
Leiden + Antwerpen, Nijhoff, 1983 (XX + 354 pp., 25 cm, ISBN 90.247.9130.8, supplement op: E. Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, 1 (1885)-11 (1971) + J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, 1911, 1932)

1983 (1988) Heersche, Hermkens
J.P.G. Heersche, H.M. Hermkens, Woordenschat: woorden die bij hertaling van Nederlandse literaire teksten uit vroeger eeuwen struikelblokken vormen, etymologisch en logisch geordend,
Hilvarenbeek, [in eigen beheer], 1983; Utrecht, HES, 1988 ([2de druk], XXI + 283 pp., 21 cm, ISBN 90.6194.257.8)

1984 (1997) Pijnenburg, Schoonheim
W.J.J. Pijnenburg, T.H. Schoonheim, Middelnederlands lexicon, Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1997 (ISBN 90.72872.17.7, IV + 268 pp.)
(Eerste druk: Woordenboek Middelnederlands (Aula paperback 94), Het Spectrum, 1984)

2003-2009 Philippa, Debrabandere, Quak
M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), Amsterdam, Amsterdam University Press, 1 (2003)-4 (2009) (25 cm, ISBN: 978.90.8964.184.7)
1 (2003): A-E (725 pp., ISBN 90.5356.653.8)
2 (2005): F-Ka (659 pp., ISBN 90.5356.746.1)
3 (2007): Ke-R (695 pp., ISBN 978.90.5356.747.0)
4 (2009): S-Z (687 pp., ISBN 978.90.5356.748.7)
www.etymologie.nl


Woordenboeken Nederlands op internet

Instituut voor de Nederlandse Taal https://ivdnt.org/

2001 VMNW
W.J.J. Pijnenburg, Vroegmiddelnederlands woordenboek: woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling [VMNW 1200-1300],
Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie + Groningen, Gopher Publishers, 2001
(ISBN 90.76953.75.9 + ISBN 90.76953.76.7, 4 delen, XCIII + 5823 pp., 25 cm)
https://gtb.ivdnt.org

1885-1971 MNW
E. Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek [MNW 1250-1550],
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1 (1885)-11 (1971) (26 cm)
https://gtb.ivdnt.org

1882-1998 WNT
M. de Vries, L.A. te Winkel, e.a., Woordenboek der Nederlandsche taal [WNT 1500-1976]
's-Gravenhage [etc.], Nijhoff [etc.], 1 (1882)- 29 (1998) (27 cm, 29 cm)
https://gtb.ivdnt.org


Woordenboeken Nederlandse dialecten

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND) (Noordelijke Nederlanden)
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/zoeken
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/lijst

Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (Zuidelijke Nederlanden)
https://www.woordenbank.be/lid/wnd/f?p=104:20:0::NO


Etymologische woordenboeken Nederlands

Etymologiebank (Meertens Instituut)
www.etymologiebank.nl/zoek


Gespecialiseerde woordenlijsten en woordenboeken

VOC-glossarium: verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiƫn die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2000
http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf
http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium