Persoonsnamen (antroponiemen): voornamen, patroniemen en achternamen in de Nederlanden

« menu

Boeken

2004 Schoonheim
T.H. Schoonheim,
Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300 (proefschrift Universiteit Leiden),
Groningen, Gopher, 2004 (X + 471 pp., 21 cm, ISBN 90.5179.180.1)

1996 (2007) Germain, Herbillon
J. Germain, J. Herbillon,
Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes (Flandre, France du Nord, Luxembourg),
Bruxelles, Crédit Communal, 1996 (eerste druk, 2 delen)
Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles,
Bruxelles, Racine, 2007 (tweede druk, 1064 pp., 22 cm, ISBN 978.2.87386.506.1)

1993 (2003) Debrabandere
F. Debrabandere,
Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk,
Brussel, Gemeentekrediet, 1993, 2 delen (eerste druk, 1556 pp.)
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk = Dictionnaire des noms de famille de Belgique et du nord de la France = Wörterbuch der Familiennamen in Belgien und Nordfrankreich = Dictionary of the surnames in Belgium and North France,
Amsterdam + Antwerpen, L.J. Veen, 2003 (tweede druk, 1359 pp., 25 cm, ISBN 90.204.0207.2, grondig herziene en vermeerderde uitgave, met medewerking van Peter De Baets)

1993 Ebeling
R.A. Ebeling,
Voor- en familienamen in Nederland: geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik (CB-reeks, 12),
Groningen, Regio-PRojekt + ’s-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1993 (199 pp., 24 cm, ISBN 90.70324.66.0 + ISBN 90.5028.038.2)

1988 Jensen
C.R. Jensen, Parish Register Latin: An Introduction,
Salt Lake City (Utah), Vita Nova Books, 1988 (XXII + 427 pp.), pp.237-258 (Appendix B, Some Latinized Given Names: Male and Female (With English, German, Dutch, French, Italian, and Spanish equivalents))
Raadpleegbaar via internet: https://archive.org/details/parishregisterla00crus

1975-1983 (1996) Hekket
B.J. Hekket,
Oost Nederlandse familienamen: hun ontstaan en betekenis,
Enschede [etc.], Witkam, 1 (1975)-2 (1983) (eerste druk, 181 + 131 pp., 21 cm, ISBN 90.6693.011 X)
Enschede, Van de Berg, 1996 (tweede druk, 495 pp., 22 cm, ISBN 90.70986.92.2  Samengesteld en verbeterd door Dick Taat.)

1964 (2010) Van der Schaar
J. van der Schaar,
Woordenboek van voornamen: inventarisatie van de doop- en roepnamen met hun etymologie (Aula-boeken, 176),
Utrecht [etc.], Het Spectrum, 1964 (eerste druk, 330 pp., 18 cm)
Voornamen (Prisma woordenboeken),
Houten [etc.], Prisma, 2010 (22ste druk, 427 pp, 20 cm, ISSN 1875.3310 + ISBN 978.90.491.0600.3 Bewerkt door D. Gerritzen.)

1963-1988 Meertens
P.J. Meertens,
Nederlands repertorium van familienamen,
Assen, Van Gorcum + Amsterdam + Zutphen, De Walburg Pers + Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde + Amsterdam, Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen = Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis, 1 (1963)-14 (1988) (24 cm, met inleidingen van H. Buitenhuis, K. Heeroma, R.A. Ebeling en J.M. Verhoeff)
1 (1963): Drente (198 pp.)
2 (1964): Friesland (233 pp.)
3 (1964): Groningen (295 pp.)
4 (1967): Utrecht (527 pp.)
5 (1967): Zeeland (233 pp.)
6 (1968): Overijssel, met Urk en de Noordoostpolder (469 pp.)
7 (1970): Amsterdam (367 pp., ISBN 90.232.0429.8)
8 (1971): Gelderland (713 pp., ISBN 90.232.0705 X)
9 (1974): ‘s-Gravenhage (305 pp., ISBN 90.232.1077.8)
10 (1976): Rotterdam (256 pp., ISBN 90.232.1301.7)
11 (1977): Noordbrabant (663 pp., ISBN 90.232.1469.2)
12a-b (1981): Noordholland (832 pp., ISBN 90.6011.406 X + ISBN 90.6011.416.7 + ISBN 90.6011.426.4)
13a-b (1983): Zuidholland (803 pp., ISBN 90.6011.209.1 + ISBN 90.6011.207.5 + ISBN 90.6011.208.3)
14 (1988): Limburg (552 pp., ISBN 90.6011.584.8, onder redactie van P.J. Meertens, H. Buitenhuis en E.N. Palmboom)
Deze publicatie is gebaseerd op de volkstelling 1947 en is omgewerkt tot een website en verder aangevuld met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministraties (2007):
Nederlandse Familienamenbank www.cbgfamilienamen.nl/nfb

1953 Van der Schaar
J. van der Schaar,
Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen (proefschrift Leiden),
Assen, Van Gorcum, 1953 (208 pp., 23 cm)

1885 (2006) Winkler, Nijen Twilhaar
J. Winkler,
De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis,
Haarlem, Tjeenk Willink, 1885 (X + 636 pp., 22 cm)
Raadpleegbaar via internet:
http://www.gutenberg.org/ebooks/36077
https://archive.org/details/denederlandsche03winkgoog
https://books.google.nl/books?hl=nl&id=Wf1VAAAAcAAJ& (beperkte toegang)
Bewerkt tot: J. Winkler, J. Nijen Twilhaar,
Achternamen in Nederland en Vlaanderen: oorsprong, geschiedenis en betekenis,
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006 (XVII + 598 pp., 25 cm, ISBN 90.12.11660.0 + ISBN 978.90.12.11660.2)


Websites

A. Marynissen, Alles over familienamen
www.familienaam.be/alles-over-familienamen

Namen en voornamen: hun oorsprong (Geneanet, 1600-heden)
http://nl.geneanet.org/prenoms/

Nederlandse Voornamenbank (1880-heden)
www.meertens.knaw.nl/nvb