Chronologie (tijdrekenkunde) in de Nederlanden / Chronology in the Lower Countries

« menu

> Chronologie (tijdrekenkunde) in Europa / Chronology in Europe
> Dagen van de week
> Dateringen met namen van feestdagen en heiligen
> Dateringen met namen van machthebbers
> Jaarstijlen
> Jaartelling
> Kalenders
Maanden van het jaar


Boeken / Books / Bücher / Livres


1999 De Glopper-Zuijderland

C.C. de Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten: inleiding tot de chronologie (CB-reeks, nr. 17),
Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1999 (ISBN 90.5802.009.6, 93 pp., 24 cm)

1995 Prevenier
W. Prevenier, “Chronologie”, in: J. Art (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?,
[Gent], Universiteit Gent, Centrum voor Geschiedenis, Stichting Mens en Kultuur, deel 3a (1995): Hulpwetenschappen, pp.91-128
www.heuristiek.ugent.be/sites/default/files/hulp/Prevenier.chronologie.pdf

1992 Maarschalkerweerd‑Dechamps
S. Maarschalkerweerd‑Dechamps, Inleiding tot de historische chronologie in de Nederlanden,
‘s-Gravenhage, Rijksarchiefschool, 1992 (21 pp., 30 cm)

1984 Downer
W. Downer, Inleiding tot de historische chronologie voor het Nederlandse archiefwezen,
‘s-Gravenhage, Rijks Archiefschool, 1984 (38 pp., 30 cm, machineschrift)

1979 (1984) Wijnaendts van Resandt
W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek (CB-reeks, nr. 7),
Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1979 (ISBN 90.70324.25.3, eerste druk, 52 pp., 26 cm), 1984 (tweede druk, 52 pp.)

1960 Downer
W. Downer, “Tijdrekenkunde van de Nederlandse geschiedenis”,
Zuid-Holland, 6 (1960 apr) 2 pp.29-43

1960 Strubbe, Voet
E.I. Strubbe, L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden,
Antwerpen [etc.], Standaard-Boekhandel, 1960 (VIII + 551 pp., 24 cm)

1934 Fruin
R.T. Fruin, Handboek der chronologie, voornamelijk van Nederland,
Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1934 (IX + 136 pp., 25 cm)
https://archive.org/details/HandboekDerChronologieFruin1934

1898 (1905, 1915, 1922, 1928, 1935, 1941, 1948, 1960, 1971, 1982, 1991, 2007) Grotefend
H. Grotefend (1845-1931), Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit: für den praktischen Gebrauch und zu Lehrzwecken entworfen,
Hannover + Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1898 ([erste Auflage], IV + 166 pp., 18.6 x 13.3 x 1.5 cm), 1905 (zweite Auflage, 186 pp.), 1915 (vierte Auflage, 216 pp.), 1922 (fünfte Auflage, IV + 216 pp., 20 cm), 1928 (sechste Auflage, IV + 216 pp.), 1935 (siebente verbesserte Auflage, 216 pp., 20 cm, herausgegeben von O. Grotefend), 1941 (achtste verbesserte Auflage, 216 pp., herausgegeben von O. Grotefend), 1948 (neunte Auflage, unveränderter Nachdruck [der] 8. verbessterte Auflage, 216 pp.), 1960 (zehnte erweiterte Auflage, VIII + 224 pp.), 1971 (elfte verbesserte Auflage, herausgegeben von dr. Th. Ulrich, VIII + 224 pp., 20 cm), 1982 (zwölfte Auflage, VII I+ 224 pp., 20 cm, durchgesehen von Jürgen Asch, VII + 222 pp., 20 cm, ISBN 978.3.7752.5177.8 + ISBN 3.7752.5177.4), 1991 (13. Auflage, VII + 222 pp., 20 cm, ISBN 978.3.7752.5177.8 + ISBN 3.7752.5177.4), 2007 (14. Auflage, VIII + 224 pp., 20 cm, ISBN 978.3.7752.5177.8 + ISBN 3.7752.5177.4)
1898: https://archive.org/details/taschenbuchderz01grotgoog
1898: https://archive.org/details/bub_gb_xjFHAAAAIAAJ
1898: https://archive.org/details/taschenbuchderz00grotgoog
1898: http://books.google.com/books?id=jzMNAAAAYAAJ
1922: https://archive.org/details/taschenbuchderze00grot
Doorzoekbaar via internet:
1971: https://books.google.de/books?id=sEcYAQAAIAAJ

1891–1898 Grotefend
H. Grotefend (1845-1931), Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit,
Hannover, Hahn, 1 (1891)–2b (1898) (2 delen in 3 banden, 27 cm)
1 (1891): Glossar und Tafeln (pp.)
2a (1892): 1. Abt.: Kalender der Diöcesen Deutslands, der Schweiz und Skandinaviens (pp.)
2b (1898): 2. Abt.: Ordenskalender. Heiligenverzeichniss, Nachträge zum Glossar (pp.)
https://archive.org/details/zeitrechnungdes00grotgoog
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm (HTML)
Doorzoekbaar via internet:
https://books.google.de/books?id=z-UwAAAAMAAJ

1872 Grotefend
H. Grotefend (1845-1931), Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit,
Hannover, Hahn, 1872 (VII + 200 pp.)
https://archive.org/details/39002055099056.med.yale.edu
http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044005535109
http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044048288468
https://archive.org/details/handbuchderhist01grotgoog
https://books.google.nl/books?id=7opVAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=K5VmAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=KgPlwoGa4A4C
https://books.google.de/books?id=oZA5WpPXuUIC&hl=nl
https://books.google.de/books?id=HT8NAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=-mQBAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=Z4hqNTe7KW0C

1852 Sluyters
H. Sluyters, Handboek der tijdrekenkunde,
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1852 (VIII + 239 pp., 22 cm)
https://books.google.nl/books?id=vAJSAAAAcAAJ


Video’s Nederlands

2020 Vermeer

M. Vermeer, Chronologie (Oud schrift, nieuwe werelden: Paleografie Vroegmoderne Tijd, 9v2), Utrecht, Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, 2020 mrt 16 (2020 mrt 21)
https://youtu.be/vSZdEACCwes (video 12:02)