Uitspraak van het Oudnederlands en het Middelnederlands (500-1500)

« menu

> Geschiedenis van het Nederlands
> Literatuurgeschiedenis van de Nederlanden (1100-1700)
> Middelnederlands (1150-1500)
> Nederlands / Dutch / Néerlandais / Niederländische Sprache
> Oudnederlands (500-1150)
> Woordenboeken Nederlands


Video’s

2020 Kerkhof
P.-A. Kerkhof, Taal in Rotta. Hoe klonk het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam?, Archeologie Rotterdam, 2020 mei 15
https://youtu.be/0hVdz9gyGX4 (video 5:41)


2020 Kerkhof, Bruno
P.-A. Kerkhof, L. Bruno, Hoe praat je over ziekte in het Nederlands van 1000 jaar geleden?, 2020 mrt 13
https://youtu.be/BgwDO7Sbhho (video 6:00)


2017 Lagast
A. Lagast, Uitspraak en spelling (MOOC Middelnederlands), 2017 nov 8
https://youtu.be/x9aZxcq9HdQ (video 5:45)


2016 De Vaan, Van Oostendorp
M. de Vaan, M. van Oostendorp, De Nederlandse uitspraak van 500 tot 2500, Onze Taal, 2016 feb 16
[‘Van swotjero applo tot soet appols – Nederlandse uitspraak van 500 tot 2500’ door dr. Michiel de Vaan en dr. Marc van Oostendorp m.m.v. Rogier te Paske en Peter Alexander Kerkhof. Uitgesproken op het Onze Taal-congres ‘Klinkend Nederlands’, 7 november 2015 in het Chassé Theater Breda. In verkorte versie afgedrukt in het februari/maartnummer 2016 van het tijdschrift Onze Taal.]
https://youtu.be/ckc1wnapLOk (video 15:22)


2014 De Vaan
M. de Vaan, Oud Nederlands (Geschiedenis Vlaanderen), Canvas, 2014 jan 25
https://youtu.be/xFEjRYN7r3g (video 7:09)


2010 Egidiuslied
Egidiuslied (14e eeuw) gelezen en gezongen versies, metrisch, 2010 nov 06 [Gruuthuse-handschrift: Egidius waer bestu bleven (Den Haag KB KW 79 K 10 fol.28r)]
https://youtu.be/B30Xgrrqu78 (video 5:00)


2010 De Roovere

A. De Roovere (circa 1430-1482), Sotte Amoureusheyt (gedicht), metrisch, 2010 jan 16
https://youtu.be/n-yoqAy_N_A (video 3:01)


1982 (2010) Adelwin
Her Adelwin, voorgelezen door Oswald Maes, Rita Lommée en Teresa Van Marcke (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/BqhCntg-WH0?start=0&end=279&version=3 (video 0-4:39)


1982 (2010) Bertken

Suster Bertken, Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen, voorgelezen door Rosa Jonckheere (1922-2010) (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=263&end=383&version=3 (video 4:23-6:23)


1982 (2010) Egidiuslied

Jan Moritoen (?), Gruuthuse-handschrift: Egidiuslied, Egidius waer bestu bleven (1390-1407, Den Haag KB KW 79 K 10 fol.28r), voorgelezen door Herman Bogaert (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=185&end=262&version=3 (video 3:05-4:22)


1982 (2010) Ghequetst

Ghequetst ben ic van binnen, voorgelezen door Teresa Van Marcke (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=383&end=420&version=3 (video 6:23-7:00)


1982 (2010) Hadewych a
Hadewych: Alle dinghe, voorgelezen door Kris Yserbijt (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/BqhCntg-WH0?start=420&end=489&version=3 (video 7:00-8:09)


1982 (2010) Hadewych b

De vizioenen van Hadewych: Tiende lied uit de strofische gedichten, voorgelezen door Moy Vynckier (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=0&end=180&version=3 (video 0-3:00)


1982 (2010) Ic

Ic stond op hoogen bergen, voorgelezen door Oswald Maes, Rita Lommée en Teresa Van Marcke (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/BqhCntg-WH0?start=280&end=419&version=3 (video 4:40-6:59)


1982 (2010) De Roovere

A. De Roovere (circa 1430-1482), Sotte Amoureusheyt, voorgelezen door Oswald Maes (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=419&end=545&version=3 (video 6:59-9:05)


1982 (2010) Vos Reynaerde

Fragmenten uit 'Van den Vos Reynaerde' (13e eeuw), voorgelezen door (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://youtu.be/4X8DLOdvHWU (video 10:09)


Websites

Laat Middelnederlands klinken!
http://www.vogala.org
1450-1500 anoniem, Wel ende edelike spijse: [recept] xxij Loesengen inde vastenen of daer buten (Gent UB 1035 fols.5r) http://vogala.org/tekst/aan-tafel-zoet-gebak
1450-1500 anoniem, Wel ende edelike spijse: [recept] vj Om appelen te vaerzene + iij Die vaersel wille maeken (Gent UB 1035 fols.2r, 1r) http://vogala.org/tekst/aan-tafel-appels-vullen
1416-1428 Dirc Potter (circa 1370-1428), Blomme der doechden: Ware adeldom http://vogala.org/tekst/potter-ware-adeldom
1390-1407 anoniem, Gruuthuse-handschrift: Aloeëtte; het lied over de leeuwerik (Den Haag KB KW 79 K 10 fol.___ 2.125) http://vogala.org/tekst/aloeette
1390-1407 anoniem, Gruuthuse-handschrift: Egidiuslied, Egidius waer bestu bleven (Den Haag KB KW 79 K 10 fol.28r) http://vogala.org/tekst/egidius-waar-ben-je
1350-1420 anoniem, Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met sijnder moeder diende: Sanderijns klacht (Brussel KB ms.15.589-623 fol.225v) http://vogala.org/tekst/lanseloet-sanderijns-klacht
1350-1420 anoniem, Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met sijnder moeder diende: Sanderijns parabel (Brussel KB ms.15.589-623 fol.226vb) http://vogala.org/tekst/lanseloet-sanderijns-parabel
1350-1374 anoniem, De Marialegende van Beatrijs (Den Haag KB KW 76 E 5 fols.48vb-49vb) http://vogala.org/tekst/beatrijs
1330-1340 Jan van Boendale (circa 1280-circa 1351), Jans Teesteye: H 12 Hoe lantsheren leven souden en̄van haren ghebreken (F.A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan van Boendale, Hein van Aken e.a., 1869 pp.172-173 vers 1036-1079) http://vogala.org/tekst/boendale-over-landsheren
1330-1340 Jan van Boendale (circa 1280-circa 1351), Jans Teesteye: H 13
Vanden state ende vanden ghebreke der scepenen (F.A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan van Boendale, Hein van Aken e.a., 1869 pp.176-178 vers 1172-1217) http://vogala.org/tekst/boendale-over-wethouders
1325-1330 Jan van Boendale (circa 1280-circa 1351), Der leken spiegel: H 34 Hoemen een stat ofte een lantscap regieren sal http://vogala.org/tekst/boendale-stad-besturen
1320-1591 anoniem, De moort van Graef Floris ende Gherrit van Velsens wedervaren zangs gewys http://vogala.org/tekst/de-moord-op-floris-v
1300-1400 anoniem, vervolg gemaakt op Van den vos Reynaerde: Advocaten http://vogala.org/tekst/reynaert-ii-advocaten
1290-1300 anoniem, Die bouc van seden http://vogala.org/tekst/aan-tafel-tafelmanieren
1285-1288 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Spiegel historiael: een Maria-mirakel over een rijke man en een arme weduwe, die beiden op hun sterfbed liggen http://vogala.org/tekst/een-exempel-van-maerlant
1270-1488 anoniem, Die historie van coninck Karel ende van Elegast (Den Haag KB 169 G 63 fols.2r-4v) http://vogala.org/tekst/karel-ende-elegast
1260 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Der naturen bloeme: De egel http://vogala.org/tekst/maerlant-de-egel
1260 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Der naturen bloeme: De mus http://vogala.org/tekst/maerlant-de-mus
1260 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Der naturen bloeme: De walvis http://vogala.org/tekst/maerlant-de-walvis
1260 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Der naturen bloeme: De zeemeermin http://vogala.org/tekst/maerlant-de-zeemeermin
1260 Jacob van Maerlant (circa 1232–circa 1294), Der naturen bloeme: De magneet http://vogala.org/tekst/maerlant-de-magneet
1257-1271 anoniem, Van den vos Reynaerde http://vogala.org/tekst/vossenstreek
1250-1300 anoniem, Esopet: H 2 Een wolf ende I lam (1340-1360 Leiden UB hs. LTK 191.3 fol.85rb) http://vogala.org/tekst/esopet-wolf-en-lam
1250-1300 anoniem, Esopet: H 15 Op I boem sat tere stont I roec, ende hadde in sinen mont I case (1340-1360 Leiden UB hs. LTK 191.3 fol.87ra) http://vogala.org/tekst/esopet-de-vos-en-de-raaf
1250-1300 anoniem, Esopet: H 18 Daer in I hout sliep I liebaert. I muus liep over sinen baert.(1340-1360 Leiden UB hs. LTK 191.3 fol.87va) http://vogala.org/tekst/esopet-leeuw-en-muis
1250-1300 anoniem, Esopet: H 46 Die beesten hadden groten strijt Jeghen die vogle op I tijt Die vledermuus (1340-1360 Leiden UB hs. LTK 191.3 fols.90vb-91rs) http://vogala.org/tekst/esopet-de-vleermuis-en-de-adelaar
1250-1300 anoniem, Esopet: H 64 Int wout ghemoete I wolf I hont (1340-1360 Leiden UB hs. LTK 191.3 fol.94r) http://vogala.org/tekst/esopet-de-wolf-en-de-hond
1250-1300 anoniem, Ene schone historie van den wesene ende van den leuene ons Heren Jhesu Christi: Wonderbare visvangst (Luiks Diatessaron / Diatessaron Leodiense, Liège UB Ms.437 fol.10v) https://vogala.org/tekst/bijbel-wonderbare-visvangst
1250-1300 anoniem, Ene schone historie van den wesene ende van den leuene ons Heren Jhesu Christi: De verloren zoon (Luiks Diatessaron / Diatessaron Leodiense, Liège UB Ms.437 fol.44v-45r) https://vogala.org/tekst/bijbel-de-verloren-zoon
1235 Beatrijs van Nazareth (1200-1268), Van seven manieren van heiliger minnen: Die seste minne http://vogala.org/tekst/beatrijs-van-nazareth-de-mystieke-ziel
1170-1185 Hendrik van Veldeke (circa 1150–>1186), Sente Servas: Maastricht http://vogala.org/tekst/veldeke-sint-servaes-maastricht
1170-1185 Hendrik van Veldeke (circa 1150–>1186), Sente Servas: Een mis in Metz http://vogala.org/tekst/veldeke-sint-servaes-een-mis-in-metz
1150-1185 Hendrik van Veldeke (circa 1150–>1186), Ez tuont diu vogelin schîn (Stuttgart WLB HB 13 + Heidelberg UB cpg 848 fol 31v.)
http://vogala.org/tekst/veldeke-ez-tuont-diu-vogelin-schin
https://soundcloud.com/nele-samyn/ez-tuont-diu-vogelin-schin
1100 anoniem, Hebban olla vogala (Oxford BL ms.340 fol.169v) http://vogala.org/tekst/hebban-olla-vogala