Middelnederlands (1150-1500)

« menu

> Auteurs van Middelnederlandse boeken
> Geschiedenis van het Nederlands
> Middelnederlandse handschriften Den Haag KB
> Middelnederlandse Literatuur (1100-1700)
> Nederlands / Dutch / Néerlandais / Niederländische Sprache
> Oudnederlands (500-1150)
> Reproducties van Middelnederlandse handschriften
> Uitspraak van het Oudnederlands en het Middelnederlands
> Woordenboeken Nederlands


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Deutsch

Mittelniederländische Sprache Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelniederl%C3%A4ndische_Sprache

English
Middle Dutch Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Dutch

Français
Moyen néerlandais Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_n%C3%A9erlandais

Frysk
Midnederlânsk Wikipedy: de frije ensyklopedy https://fy.wikipedia.org/wiki/Midnederl%C3%A2nsk

Italiano
Lingua olandese media Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_olandese_media

Nederlands
Middelnederlands Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01375.php
Middelnederlands Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelnederlands


Boeken / Books / Bücher / Livres

2008 (2011) Mooijaart, Van der Wal
M. Mooijaart, M. van der Wal, Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw: cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands,
Nijmegen, Vantilt, 2008 ([1ste druk], 222 pp., 24 cm, ISBN 978.94.6004008.5); 2011 (2e, herziene druk, 224 pp., 24 cm, ISBN 978.94.6004076.4)

1993 Van Kerckvoorde
C.M. van Kerckvoorde, An introduction to Middle Dutch,
Berlin [etc.], Mouton de Gruyter, 1993 (XI + 222 pp., 24 cm, ISBN 3.11.013535.3)

1990 Van Royen
M. van Royen, Klank- en vormleer van het Middelnederlands,
Groningen, [Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Nederlands], [1990] (182 pp., 24 cm, ISBN 90.367.0234.8)

1986 Duinhoven
A.M. Duinhoven, Lees, maar raak!: middelnederlandse tekstinterpretatie,
Muiderberg, Coutinho, 1986 (149 pp., 22 cm, ISBN 90.6283.659.3)

1980 (1983, 1985) Hogenhout-Mulder
M. Hogenhout-Mulder, Cursus Middelnederlands,
Abcoude, [in eigen beheer], 1980 ([1ste druk]); Groningen, Wolters-Noordhoff, 1983; ([1ste druk], 215 pp., 24 cm, ISBN 90.01.40020.5), 1985 (2e druk, 215 pp., 24 cm, ISBN 90.01.40022.1)
1983: https://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01/

1979 Willemyns, Goossens
R. Willemyns, J. Goossens, Het niet-literaire Middelnederlands: een leerboek met bloemlezing,
Assen, Van Gorcum + Brugge, Orion, 1979 (XII + 170 pp., 20 cm, ISBN 90.232.1712.8 + ISBN 90.264.9510.2)

1977 Hogenhout-Mulder, Hogenhout
M. Hogenhout-Mulder, J. Hogenhout, Een boec nuttelec sere: een cursus middelnederlands voor beginners,
Abcoude, [M.J. Hogenhout], 1977 (64 pp, 23 cm)

1947 Van Loey
A.C.H. van Loey (1905-1987), Middelnederlands leerboek,
Antwerpen, De Sikkel, 1947 (XVI + 357 pp., 26 cm)

1930 (1931) De Buck
H. de Buck (1893-1986), De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw (proefschrift, Groningen, 1930),
Groningen [etc.], Wolters, 1931 (VI + 236 pp., 25 cm)


Video's

M. Fierens, Hoorcollege Middelnederlands, 2016 okt 06
1: https://youtu.be/zbCa1_9Mc9o (video 10:00)

2: https://youtu.be/ZTZoUzMj0I8 (video 9:22)

3: https://youtu.be/nQFX7PD09do (video 8:25)

4: https://youtu.be/_ONHliwQ3lM (video 3:59)


Websites

Middelnederlands in 10 lessen
https://www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/middelnederlands-10-lessen
https://web.archive.org/web/20200923063758/https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen//middelnederlands/index.html