Haagse werkgroep paleografie voor supergevorderden

« menu

   Zij die na vele lessen paleografie nog geen genoeg krijgen van het lezen van oude archiefstukken, kunnen ook na een cursus paleografie voor vergevorderden hun tanden zetten in nog meer bijzonder lastige paleografische puzzels.  Sinds 2014 worden zij als supergevorderden aan het werk gezet.  De lastigst leesbare archiefstukken die in Den Haag te vinden zijn, worden door hen in groepjes van 2 of 3 personen overgetypt.  Het gaat daarbij vooral om aantekeningen die in klad zijn geschreven in de periode tussen circa 1575 en 1625.  De transcripties van de supergevorderden zullen gebundeld worden tot publicaties, zodat dankzij hun noeste arbeid de schier onleesbare historische bronnen over Den Haag en omgeving digitaal doorzoekbaar worden voor hen, die misschien niet of nauwelijks oud schrift kunnen lezen.

   De docent is vanaf 1976 werkzaam geweest bij een archiefdienst en is inmiddels enige jaren met pensioen.  Hij kan bogen over meer dan 40 jaar ervaring met het lezen van oude archiefstukken.

   De eerste publicatie van de supergevorderden staat gedeeltelijk al op internet.  Ook een papieren editie zal in druk verschijnen.  Het betreft de zogenaamde Quaetclap uit 1575-1579 van de secretaris Matthijs Adriaensz. Benninck (circa 1548-1612), die tijdens zittingen van het Gerecht te Den Haag in klad aantekeningen maakte (archief 351, inventarisnummer 1).  Ongetwijfeld zullen heel wat van die passages aan het einde van de 16de eeuw in het net zijn overgeschreven, maar helaas zijn vermoedelijk al die afschriften verloren gegaan.  Alleen de genoemde bundel in klad is bewaard gebleven.  Van iedere bladzijde van de Quaetclap is in de digitale uitgave een kleurenfoto te zien met daarop paleografische kriebels die soms wat weg hebben van stenografisch schrift.  Naast iedere foto zal een transcriptie worden geplaatst.  Daaraan zullen nog worden toegevoegd: een inleiding, een aantal essays, en een uitgebreid register van trefwoorden. Neem alvast een kijkje op Reproducties en transcripties van Haagse handschriften en De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register.

Tentoonstelling de Quaetclap ontcijferd (2019 sep 16-okt ..)
https://web.archive.org/web/20190918084830/https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/tentoonstelling-de-quaetclap-ontcijferd/
https://web.archive.org/web/20190918093435/https://denhaag.com/nl/event/111766/de-quaetclap-ontcijferd
https://web.archive.org/web/20190918090235/https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/813564/haags-gemeentearchief-ontcijfert-oudste-register-den-haag
https://web.archive.org/web/20190918091044/https://twitter.com/hashtag/Quaetclap?src=hash
https://web.archive.org/web/20190918091458/https://dagblad070.nl/Uitgaan/tentoonstelling-de-quaetclap-ontcijferd-
https://web.archive.org/web/20190918092036/https://denhaagfm.nl/2019/09/13/haags-gemeentearchief-ontcijfert-oudste-register-den-haag/

https://youtu.be/hFmSbHTqt40 (video 10:31)
Wilt u meer weten over paleografie?
Raadpleeg dan Documentanalyse: paleografie en aanverwante zaken.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Den Haag?
Raadpleeg dan Geschiedenis van Den Haag en omgeving (1200-1700).