Kerken

« menu

1983 Dumas, Berg, e.a.
C. Dumas, C.C. Berg, e.a.,
Waar Hagenaars kerkten: geschiedenis van de Haagse kerken gebouwd voor 1900,
’s-Gravenhage, Boekencentrum, 1983 (272 pp., 19 x 24 cm, ISBN 90.239.0445.1)


Grote of Sint-Jacobskerk (14de eeuw)

[?], "Grote of Sint-Jacobskerk (Den Haag)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_of_Sint-Jacobskerk_(Den_Haag)

[?], "Grote Kerk (Den Haag)", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Grote_Kerk_(Den_Haag)

[?], "Grote of Sint-Jacobskerk (The Hague)", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Grote_of_Sint-Jacobskerk_(The_Hague)

[?], "Grote de Sint-Jacobskerk (La Haya)", Wikipedia: la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Grote_de_Sint-Jacobskerk_(La_Haya)

[?], "Chiesa Grande (L'Aia)", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Grande_(L%27Aia)


https://youtu.be/uo5epjhEDjw (video 5:31)Kloosterkerk (circa 1422)

[?], "Kloosterkerk (Den Haag)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk_(Den_Haag)

[?], "Kloosterkerk (Den Haag)", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk_(Den_Haag)

[?], "Kloosterkerk, The Hague", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk,_The_Haguehttps://youtu.be/wQYFwBffuwI (video 10:57)


1730 De Riemer
J. de Riemer (1676-1762), Beschryving van 's Graven-hage,
Delft, Reinier Boitet [deel 1] + ’s Graven-hage, Johannes de Cros [deel 2],
1a (1730)
H 7 p.364 St. Vincents-Klooster en Kerk, nu de Klooster-Kerk genaamt
H 7.1 p.364 De Klooster kerk van ouds de kerk van St. Vincentsklooster Gestigt door Margareta van Kleef, Hertog.
H 7.2 p.365 Wierd in 1403 door den Abt van Middelburg tot een Convent zyner orde aangenomen.
H 7.3 p.366 Door Vrouw Margareta van Cleef, stigster van ’t gebouw, eerst en naderhand door anderen met goederen en voorregten begiftigt.
H 7.4 p.373 Naamen der Priors
H 7.5 p.374 Termynen of Predikplaatzen om te bedienen aan het nieuwe Convent toegewezen.
H 7.6 p.376 Hoedanigheid en gestalte van de Kerk
H 7.7 p.377 Broederschap van St. Vincentius Ferrerius aldaar opgeregt; en plegtige ommegang ter zyner eere.
H 7.8 p.377 Begraafplaatzen van Vorsten, Edelen en andere aanzienelyke Personagien
H 7.9 p.384 De Kerk zedert de Reformatie tot den jaare 1617 tot een Arzenaal gebruikt.
H 7.10 p.384 Groot getal van Kapellen in en aan deze Kerk gebouwt.
H 7.11 p.385 De Sacristie afgebrant en weder opgebouwt door Anna van Bossuit.
H 7.12 p.387 Hoe en by wat gelegentheid dezelve kerk in den jaare 1617 weder tot de oeffening van den Gereformeerden Godsdienst is gebruikt geworden.
H 7.13 p.388 De kerk in 1625 aan die Magistraat van den Hage gelaten; egter onzeker, of die wel ooit in 't bezit is geweest.
H 7.14 p.389 Naamlyste van Kerkmeesteren en Rentmeesters van de Klooster-Kerk
H 7.15 p.390 Hoedanigheid van 't Klooster
H 7.16 p.390 In 'tzelve wierden voorheen 's Lands Privilegien, Charters, enz. bewaart en in kisten opgesloten.
H 7.17 p.391 Nieuwe kamer door de Staten van Holland in den jaare 1558 aangetimmert tot het houden van hunne Vergaderingen.
H 7.18 p.394 Door wien de Staten eertyds alhier wierden beschreven, en het einde waartoe. Dit regt wierd hen naderhand betwist.
H 7.19 p.395 't Klooster in den jaare 1576 door de Staten in eigendom gegeven aan 't St. Nikolaas Gasthuis en de Kerke tot behoef van den H. Geest, Leprooshuis en 't Corpus van den Hage. In 1583 wierd het klooster voor 't grootste gedeelte afgebroken, dog kort daarna weder geinterdiceert.
H 7.20 p.395 't Voorhout door Keizer Karel in den jaare 1536 beplant.
H 7.21 p.396 Placcaat tegen het schenden van de bomen aldaar.
H 7.22 p.397 Aanzienelyke huizen aldaar


Nieuwe Kerk (1649-1656, Spui 175)

[?], "Nieuwe Kerk (Den Haag)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Kerk_(Den_Haag)

[?], "Nieuwe Kerk (Den Haag)", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Kerk_(Den_Haag)

[?], "Nieuwe Kerk (The Hague)", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Kerk_(The_Hague)


https://youtu.be/mjtRBnaa6Qg (video 3:15)