Loosduinen

« menu

Algemeen

Deutsch
[?], "Loosduinen", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

English
[?], "Loosduinen", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

Italiano
[?], "Loosduinen", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

Nederlands
[?], "Loosduinen", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosduinen

G. van Berkel, K. Samplonius, "Loosduinen", Plaatsengids
https://www.plaatsengids.nl/loosduinen

1927 Van Bergen
E. van Bergen, Geschiedenis van Loosduinen,
Loosduinen, Electr. drukkerij Kleijwegt, 1927 (111 pp.)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000118733

1720 Van Heussen
H.F. van Heussen,
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage of beschrijving van de kerken, kloosters, Godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ... : Getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters [...] (Oudheden en gestichten van Nederland, 9),
Leiden, Christiaan Vermey, 1720, ([12] + CXXVIII + 506 + [14] pp., "Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door Hendrik van Rijn"),
Herdruk: Utrecht, Harmannus Besseling, 1744
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.348-427), Scheveningen (pp.427-431), Eikenduinen (pp.431-432) en Loosduinen (pp.432-475).]
Raadpleegbaar via internet:
1720: https://books.google.nl/books?id=51NeAAAAcAAJ
1720: https://books.google.nl/books?id=sk03AAAAMAAJ
1744: https://books.google.nl/books?id=yW9XAAAAcAAJ

1469-1470 De Beka, Clerc uten Laghen Landen
J. de Beka, Clerc uten Laghen Landen,
Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,
[Noord-Holland], 1469-1470 (handschrift, papier, II + 151 fols., 26.7 × 21.2 cm (20.5 × 14.9 cm), 2 kolommen, 39 regels, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (KB), Kostbare Werken (KW) 71 F 30, fol. 1r: "welc buuc van den cronike is begonnen te scriven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tsestich des daech na Sinte Baven dach ende is volscreven int ons Heren M CCCC ende LXX opten XVIIden dach in maerte", met aanvullingen tot 1494]
ander exemplaar: [Noordelijke Nederlanden, Salland, Twente, Gelre, 1400-1500, met vervolgen tot 1432)], Utrecht, Universiteitsbibliotheek (UB) HSS 1802 (8 K 7)
(handschrift, 20.7 x 15.6 cm (27.1 x 20.1 cm), “Incipit: Dyt syn die croniken van den sticht van Utrecht ende van hollant elck bij hem.”)
Raadpleegbaar via internet:
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-280423&lan=en#page//14/41/90/144190412578912413003995895399654592006.jpg/mode/1up
uitgave 17[40]:
uitgave 1867: B.J.L. de Geer van Jutphaas, Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke : (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see) (Werken / uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; Nieuwe Reeks 6, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen), Utrecht, Kemink, 1867 (X + 172 pp., 23 cm)
[Bevat gegevens over: Loosduinen (pp.47, 87-88) en Den Haag (p.99).]
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=U7A6AAAAcAAJ
19__: http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/beke/bekeNL02deel1.pdf


Abdij van Loosduinen

[?], "Abdij van Loosduinen", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Loosduinen

W.E. den Hertog (1913-2008), De abdij van Loosduinen: Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572,
[Den Haag], Uitgeverij "De Nieuwe Haagsche", 1997 (ISBN 90.72766.21.0, 476 pp., 26 cm)Bibliotheek

Bibliotheek Loosduinen (met Historisch InformatiePunt (HIP)), Loosduinse Hoofdstraat 555, 2552 AE Den Haag
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Loosduinen.htm


Buitenplaatsen

> Buitenplaatsen

[?], "Landgoed Ockenburgh", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Ockenburgh

Geschiedenis Landgoed Ockenburgh
https://www.buitenplaatsockenburgh.nl/over/geschiedenis/


Gebouwen

[?], "De Korenaer/Prins Maurits", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Korenaer/Prins_Maurits


Personen

[?], "Albrecht van Voorne (<1247-1287)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Voorne

[?], "Aleid van Kleef (getrouwd 1186)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Kleef

[?], "Anna van Egmond (ca. 1493-1563)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Egmond_(ca._1493-1563)

[?], "Dirk VII van Holland (-1203)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VII_van_Holland

[?], "Floris IV van Holland (1210-1234)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_IV_van_Holland

[?], "Daniël Haringh (1641-1713)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Haringh

[?], "Daniël Haringh (1641-1713)", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Haringh

[?], "Machteld van Brabant (1200-1267)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Brabant_(1200-1267)

[?], "Margaretha van Holland =Margaretha van Henneberg (1234-1276)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Holland

[?], "Loosduinen, Margaretha van Henneberg" (Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland)
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1246

[?], "Johannes Meursius (1579-1639)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Meursius

[?], "Philips III van Duivenvoorde, heer Van Polanen (c.1248-na 1301)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_III_van_Duivenvoorde

[?], "Franciscus Verburch (1616-1708)", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Verburch


Plattegronden
Stichtingen en Verenigingen

Stichting Oud Loosduinen
https://www.loosduinsmuseum.nl/museum-info/submenu-4/


Theater

Licht op Loosduinen: Het wonder van Margaretha en de geboorte van Den Haag
http://lichtoploosduinen.nl/

P. Bogaards, Compilatie Het Wonder van Margaretha, 2017 jun 04
(Compilatie van hoogtepunten uit het door Licht op Loosduinen geproduceerde muziektheaterstuk ‘Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag’, opgevoerd op 12, 13, 19 en 20 mei 2017 in de Abdijkerk van Loosduinen. De basis van dit stuk is de ‘legende van Loosduinen’ volgens welke gravin Margaretha van Henneberg in 1276 maar liefst 365 kinderen baarde. Zij was de zus van graaf Willem II, een van de stichters van Den Haag.)
https://youtu.be/YkC8p7RAEXg (video 52:25)Video’s

De geboorte van Den Haag en het wonder van Loosduinen, 2017 feb 09
https://youtu.be/--KUeRo3e8Y (video 10:26)


Waterwegen

[?], "Loosduinsevaart", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosduinsevaart


Websites

C. Schram, Loosduinen, voormalig dorp, thans buitenwijk van Den Haag (Den Haag, Hoofdstad van Zuid Holland, Regeringsstad en Residentie van Nederland)
https://web.archive.org/web/20160910142313/http://historie.hdpnet.nl/losdun.htm
http://historie.hdpnet.nl/losdun.htm [dode link]


Wonder van Loosduinen

2017 Van der Spiegel
R. van der Spiegel, “Middeleeuwen: 364 baby’s voor Margaretha” / “364 baby’s: Het wonder van Loosduinen”, Haagse Historie, 1 (2017 voorjaar) 3 pp.28-29, 31