Den Haag: keuren

« menu

> Den Haag: bestuur


Bibliografieën

1899 A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
p.260 S2 Nalezing: Placaten, Keuren, enz.: 5946-5947

1894 A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
pp.195-205 B4c Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Verzamelingen)
pp.206-215 B4c Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Privilegien, Keuren, Ordannantien, enz. (Enkele stukken)


Boeken

1735 Keuren
[?], Keuren en ordonnantien van 's Graven-Hage, soo als deselve van tyt tot tyt geëmaneert, verbetert, vermeerdert, vernieuwt, en jegenwoordig in gebruyk zyn; met approbatie van de edele agtbaare heeren Schout en Burgermeesteren van 's Graven-Hage, uyt de gedrukte en ongedrukte keuren by een versamelt ende in ordre gestelt,
's Graven-Hage, Reinier van Kessel, 1735 (XVI + 456 pp.)
https://books.google.nl/books?id=8mRXAAAAcAAJ&pg=PR3