Keuren

« menu

1735 Keuren
[?], Keuren en ordonnantien van 's Graven-Hage, soo als deselve van tyt tot tyt geƫmaneert, verbetert, vermeerdert, vernieuwt, en jegenwoordig in gebruyk zyn; met approbatie van de edele agtbaare heeren Schout en Burgermeesteren van 's Graven-Hage, uyt de gedrukte en ongedrukte keuren by een versamelt ende in ordre gestelt,
's Graven-Hage, Reinier van Kessel, 1735 (XVI + 456 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161250