Den Haag: recht, rechtspraak, rechtswezen, justitie

« menu

> Den Haag: Hof van Holland (circa 1428-1811)


Artikelen

Een schavot als afschrikwekkend schouwspel: het Groene Zoodje

https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/het-groene-zoodje

Over een ruwe roofmoord die leidde tot de meest wrede doodstraf: Jan van Wely
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/jan-van-wely

Hoe mensen eeuwenlang als straf werden vernederd, gepijnigd en gedood
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/straffen

Waarom Johan van Oldenbarnevelt, een van Nederlands grootste staatsmannen ooit, toch werd onthoofd
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/johan-van-oldenbarnevelt

Jan de Bakker: de eerste vervolgde ketter in Holland
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/jan-de-bakker

Geld, status en macht leidde ook in de Gevangenpoort tot klassenjustitie
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/klassenjustitie

Witte de With: een Hollandse zeeheld met een besmette naam
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/witte-de-with

‘Schande!’ Naming and shaming al eeuwenlang onderdeel van de Nederlandse rechtspraak
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/naming-and-shaming


Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
pp.14-15 C4A Finantiewezen: Vereffenen van boedels en nalatenschappen: Weeskamers
pp.264-265 S4 Nalezing: Sententies, Jurisdictie, enz.

1894
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
pp.185-189 B3 Jurisdictie-Quaestien