Rechtspraak

« menu

Het Hof van Holland begon met een zoen…
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/hof-van-holland

Een schavot als afschrikwekkend schouwspel: het Groene Zoodje
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/het-groene-zoodje

Over een ruwe roofmoord die leidde tot de meest wrede doodstraf: Jan van Wely
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/jan-van-wely

Hoe mensen eeuwenlang als straf werden vernederd, gepijnigd en gedood
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/straffen

Waarom Johan van Oldenbarnevelt, een van Nederlands grootste staatsmannen ooit, toch werd onthoofd
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/johan-van-oldenbarnevelt

Jan de Bakker: de eerste vervolgde ketter in Holland
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/jan-de-bakker

Geld, status en macht leidde ook in de Gevangenpoort tot klassenjustitie
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/klassenjustitie

Witte de With: een Hollandse zeeheld met een besmette naam
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/witte-de-with

‘Schande!’ Naming and shaming al eeuwenlang onderdeel van de Nederlandse rechtspraak
https://www.gevangenpoort.nl/verhaal/naming-and-shaming