Den Haag: lectuur, literatuur, schriftcultuur

« menu

Bibliografieën

1899 A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
p.207 N Tooneel en Rederijkers, Kermis, Muziek: 5474

1894
A.J. Servaas van Rooyen Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
p.100 A9a Boert en Hekelschriften, Mercurissen, Dagbladen, Almanakken, enz.
p.112 A9b Mercurissen