Den Haag: zegels

« menu

Bibliografieën

1894
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 2
p.190 B4a-b Stedelijke regeering van 's Gravenhage: Algemeene Zaken